En skriftlig avtale kan være verdt flere hundre tusen kroner: Unngå håndverkerfellen med kontrakt

Kun 1 av 5 boligeierne skriver kontrakt med håndverker. Dette kan være en gratis forsikring mot uønskede tvister, samt et svært verdifullt dokument den dagen du skal selge boligen.

Kontrakt er makt: Bare 20 % skriver kontrakt med håndverkeren. Dermed kan man få krangling om hva som er avtalt, samtidig som man for eksempel ikke kan gi dagbøter ved forsinkelse.
Publisert:

Muntlig avtale kan bli ord mot ord. Du kan protestere hvis håndverkeren koster mer enn avtalt, bruker lengre tid enn lovet eller utfører dårlig arbeid. Loven om håndverkertjenester sikrer deg mot dette, og mer til.

Du sikrer deg likevel enda bedre om du tegner en kontrakt med håndverkeren. Muntlig avtale om pris er like bindende som en skriftlig, men du kan få et bevisproblem. Har du prisen og andre betingelser skriftlig i en kontrakt, står du sterkere hvis du ryker uklar med håndverkeren.

Mange som ikke vet at slike avtaler finnes. Selv om nordmenn pusser opp for over 50 milliarder kroner i året, bruker de fleste boligeiere ikke standardavtale når de leier en håndverker, viser en ny undersøkelse.

56 prosent sier at de aldri bruker avtalen og ytterligere 24 prosent sier at de aldri har hørt om at en slik avtale finnes, viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for Anticimex.

Boligeiere bosatt på bygda utgjør en overvekt av de som aldri bruker standardavtalen, viser undersøkelsen. Andelen er også ekstra høy blant de over 55 år.

Mange klager. – Altfor mange nøyer seg med å gjøre en muntlig avtale. I en travel hverdag blir det gjerne til at man lar det bli med det, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Thomas Bartholdsener fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet. De får 4000 klager i året på håndverkere, og mener tallet kunne vært mye mindre hvis flere kunne brukt kontrakt.

Forbrukerrådet mottar alene rundt 4000 klager på håndverkere hvert år. Første halvår i år var det en vekst på åtte prosent.

Klagene fordeler seg jevnt på krangel om pris, kvaliteten på utførelsen og tidsfristen for gjennomføring.

– Med en standardkontrakt er mye mindre å bli uenige om i etterkant fordi så mye avklares juridisk på forhånd, forteller Bartholdsen.

Her finner du avtale du kan bruke:Standardkontrakt fra bransjen og Forbrukerrådet

Spesifikasjon og tillegg. Spesifikasjon av arbeidet er blant de tingene som må med i kontrakten. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt.

Andre ting som må med er:

  • Pris og betaling
  • Tillegg
  • Forsinkelse og dagmulkt
  • Rydding

Mer om de ulike punktene kan du lese på DP+:Dette må med i kontrakten med håndverkeren

Nye krav ved boligsalg. En annen grunn til at kontrakt er viktig er at det snart kommer nye krav til dokumentasjon av arbeider gjort i boligen:

Eiendomsmeglerforetakenes Forening vedtok nylig å anbefale sine medlemmer å bruke tilstandsrapport ved alle boligsalg fra 2015.

Samtidig jobbes det nå med en ny teknisk tilstandsanalyse for boliger. Dette skal være et minimum av informasjons om kjøpere og selgere trenger ved omsetning av bolig.

En av de virkelig store endringene er at det skal kreves tilfredsstillende dokumentasjon av utbedringsarbeider som er gjort i boligen som skal selges.

Spesielt gjelder dette bad. Et helt nytt bad vil få en «slaktekarakter» i en tilstandsrapport utført av en bygningsakskyndig dersom det ikke foreligger en tilfredsstillende dokumentasjon på hvordan det er gjort.

En faktura fra et håndverkerfirma er ikke god nok dokumentasjon:

– Vi anmoder derfor om at det stilles krav om å lage en kontrakt med håndverkeren . Det er superlett, og vi kan faktisk i stor utstrekning hjelpe forbrukerne til dette helt uten kostnad, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex som har sittet i komiteen som utarbeider den nye rapporten.

Les på DP+:Disse rettighetene har du når du bruker håndverkere

Unngå ord mot ord. Roy Malmo Nilsen i Anticimex peker også på at kontrakt skjerper håndverkeren:

– Vår erfaring er at kvaliteten på arbeidene ofte blir for dårlig utført, ettersom det er opp til håndverkeren selv å velge løsninger hvis det ikke er skrevet en spesifisert avtale på forhånd.

Ikke så rart, mener han:

Mange unødvendige konflikter: Roy Malmo Nilsen, som er direktør for privatmarked i Anticimex AS, mener at så mange som mulig bør skrive kontrakt med håndverkeren. – Gjennom våre kontroller og inspeksjoner ser vi at alt for mange konflikter oppstår på grunn av utydelig kommunikasjon på forhånd, sier Nilsen.

– Det ligger i sakens natur at det uten en kravspesifisering lett blir fristende å velge snarveier og minimumsløsninger som ikke er robuste og holdbare sett i forhold til fakturabeløpet, formaner Nilsen.

Nilsen drar paralleller til det å kjøpe ny bil, som kan ha samme engangsutgift.

– Vi sier ikke at vi bare skal ha en bil og den skal være blå. På samme måte som du spesifiserer ønsket bil, bør du blant annet bestemme type fliser, kvalitet og robusthet på membraner etc. når du pusser opp et bad, sier Nilsen.

Når du en gang i fremtiden skal selge bilen igjen vil du oppnå en høyere pris om du har fulgt alle servicer og kan legge med dokumentasjon på dette. Det samme gjelder med en bolig.

– Når boligen skal selges er det ved alle typer utbedringsarbeider viktig og ha seriøs og forsvarlig dokumentasjon på arbeidene. Det kan vise seg og være verdt flere hundrede tusen kroner.

Les mer:Slik sparer du penger på oppussingen

Om undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Anticimex. 1007 personer fra 18 år og oppover er spurt.

Publisert: