- Får ikke lov til å gi unge lån

DnB-sjef Rune Bjerke går til angrep på finansminister Sigbjørn Johnsen og politikerne. På vegne av landets ungdom.

OPPRØR(T): DnB-sjef Rune Bjerke spiste frokost med VG i Davos i går. Han er sterkt kritisk til Regjeringens boligpolitikk overfor ungdom. Foto: Terje Bringedal.
Publisert:

Det er sjelden den ellers så forsiktige DNB-sjefen Rune Bjerke (51) angriper politikerne, men nå leder han an i et ungdomsopprør for å sikre at unge mennesker har muligheten til å ta opp boliglån.

- Finanstilsynet har gjort det strengere å innvilge lån til ungdom.

Vi mener det blir feil å bare gjøre dette, uten å samtidig bedre spareordningen BSU, sier Bjerke.

LES OGSÅ:

Sett inn BSU-pengene nå

Han sier de nye tiltakene gjør det vanskeligere for unge å få lån og at de tror det er klarert med politiske myndigheter.

Klasseskille

- De må nå betale avdrag fra første stund, hvis de tar opp rammelån. Det gjør det vanskeligere for mange å ta opp lån. Men det som treffer flest er kravet om at unge skal ha minst 15 prosent egenkapital. Det gjør at mange unge ikke evner å ta opp lån, sier Bjerke og stikker kniven enda lenger inn i det rødgrønne kjøttet:
- Dette kan i verste fall bidra til et klasseskille, der det er ungdom med ressurssterke foreldre som får lån, fordi foreldrene har råd til å stille opp. Mens unge som ikke har foreldre som kan bidra økonomisk, blir taperne fordi de ikke greier å stille nok egenkapital.
Han gir eksempel på unge som tidligere fikk lån, som i dag vil bli nektet:
- Et par som har tatt seg utdanning, eksempelvis en ferdigutdannet jurist og lege, ville fått lån hos oss i fjor, fordi banken selv kunne vurdere deres økonomiske situasjon. Vi vet at folk med slik utdannelse stort sett får seg gode jobber med stabile inntekter. Men siden de har studert og ikke greid å bygge seg 15 prosent egenkapital, får vi nå ikke lov til å gi dem lån.

LES OGSÅ:

Slik kommer du inn i boligmarkedet

Han sier at de ikke nødvendigvis krever at reglene endres, men at det må innføres ordninger som hjelper de unge til å bygge kapital.
- Vi skjønner at det må settes inn tiltak mot en mulig boligboble. Men vi har nå sendt et brev til finanskomiteen i Stortinget, hvor vi ber om at reglene for boligsparing for ungdom (BSU) endres. BSU-beløpet på 150.000 kroner som unge får skattelette av for å spare, har ikke vært endret siden 1991. Vi ber om at det dobles til 300.000 kroner. Det gjør i det minste at de kan få et lån på to millioner kroner. I storbyene gir ikke det noen stor bolig, sier han.

Facebook-aksjon

DNB har laget en egen

Facebook-aksjon hvor de fremmer kravet om økt BSU-grense

.
DnB har laget en egen Facebook-side hvor de fremmer kravet om økt BSU-grense.
Det har startet et aldri så lite ungdomsopprør: 16.000 har lastet den ned for å vise sin støtte.

- Mange har tatt kontakt med VG i det siste fordi de opplever at det er blitt vanskeligere å få lån. Du sier nå at dere gjerne vil låne ut penger, men ikke får lov?

- Ja, de nye reglene gjør at spesielt unge ikke tilfredsstiller de nye kravene fra myndighetene. Vi har økt utlånene til private husholdninger med pant i bolig med syv prosent pr. år de to siste årene og planlegger for samme veksten i år. Så det står ikke på oss, sier Bjerke.

LES OGSÅ:

Unge får bedre lånerente

SLIK KAN DU HJELPE BARNA

Øyvind Røst i Dine Penger vurderer alternativene.

STUDIESTØTTE

Foreldre kan gi økonomisk støtte under studiene - så lenge barnet ikke bygger opp større formue enn gjeld.
Støtten må gis periodisk, det vil si minst fire ganger i året, og kan gå til hva som helst i studietiden.
Det er ingen beløpsbegrensninger. Du trenger ikke avgi arveavgiftsmelding. Støtten spiser ikke av fribeløpet.

Dine Pengers dom:

De som skal studere lenge, bør vurdere å eie fremfor å leie. Studiestøtte fra mor og far er bra, av samme grunner som pengegaver.

PENGEGAVE

Hver forelder kan gi bort inntil ½ G (kr. 39.608) til hvert barn, uten at det utløser arveavgift eller spiser av fribeløpet for arv. Til sammen 79.216 kroner - hvert år!
Beløpet gjelder for alle gaver som gis gjennom året.

Dine Pengers dom:

Får banken vite at foreldre regelmessig vil overføre penger, kan det vippe en lånesøknad i barnets favør. Fordi pengegave er et avgiftssmutthull, er det beste alternativet for å overføre formue til barna. Start gjerne lenge før boligkjøpet, for å hjelpe barnet med egenkapitalen.

FORSKUDD PÅ ARV

Barnet kan få inntil 470.000 kroner i forskudd på arv fra hver forelder eller besteforelder - uten arveavgift til staten.
Forskudd på arv skal meldes innen en måned etter at gaven er gitt. Skjema fås fra

skatteetaten.no

Forskuddet regnes med i arveoppgjøret.

Dine Pengers dom:

Aldri kommer arven mer til nytte enn ved det første boligkjøpet. På dette tidspunktet bør foreldre vurdere å ta opp lån for å overføre formue til barna, om de ikke har oppsparte midler. Eneste minus er at de bruker av det avgiftsfrie arvebeløpet.

PRIVAT LÅN

Du kan låne barna penger til deres første bolig.
Dere bør inngå skriftlig avtale om tilbakebetaling. Bruk normrenten for rimelige lån hos arbeidsgiver, 2,75 prosent, for å unngå arveavgift.
Hvis barnet ikke betaler rente, må denne fordelen trekkes fra gavebeløpet på ½ G som barnet kan få fra hver forelder.

Dine Pengers dom:

Et godt alternativ for foreldre som ikke har råd til forskudd på arv og er usikre på sin økonomiske fremtid. Men betales ikke lånet tilbake, kan det bli kluss i forhold til andre arvinger og skattemyndighetene.

LÅNE SAMMEN

Foreldre kan stå som medlåntaker, om barnet ikke får lån alene. Begge parter står ansvarlige for gjelden.

Dine Pengers dom:

For foreldre gir det større kontroll å sette seg i gjeld og låne pengene videre til barnet. Om barnet i en periode ikke kan betjene gjelden, kan mor og far være fleksible og gi renter og avdrag som avgiftsfri gave, inntil 1G (kr. 79.216). Banken går rett på foreldrene, om de står som medlåntakere og barnet ikke betaler. Banken skal ha sitt hele tiden, uansett.

KAUSJON

Foreldre kan kausjonere for barnas boliglån, med sikkerhet i egen bolig.
Misligholdes lånet, stilles foreldrene til ansvar. Derfor bør kausjonen begrenses til et kronebeløp.
For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg mot død og uførhet.

Dine Pengers dom:

Arbeidsledighet og sykdom kan utløse betalingsproblemer. Det er ikke sikkert at foreldre får vite om dem i tide. Da risikerer de å miste egen bolig. Dessuten kan kausjonsansvaret begrense deres egne muligheter til å få lån.

EIE SAMMEN

Dere kan kjøpe leilighet sammen, når barnet ikke har råd til å finansiere sin første bolig på egen hånd.
Eierandelen må tinglyses. Foreldrene må betale 28 prosent skatt av gevinsten ved salg.

Dine Pengers dom:

En dårlig løsning for foreldrene, av skattemessige årsaker. Og for barnet, fordi det bare er halvveis inne på markedet, fremfor å få full glede av en langvarig verdistigning. Dessuten er det vanskelig å beregne verdien av fordelen barnet har. Det kan skape konflikter i forhold til andre arvinger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om