Ferieloven er streng, men: Du kan få feriepenger på forskudd

Ferien skal bestilles, men feriepengene kommer først til sommeren. Kan du likevel få pengene utbetalt før tiden?

FERIE: Du har ikke krav på feriepenger på forskudd, men du kan inngå en avtale med arbeidsgiver om å få feriepengene utbetalt tidligere.
  • Maria Lekve
  • DP+
Publisert: Publisert:

Sol og sommer. Det kan lønne seg å bestille sommerferien nå. Men da må du betale flybilletter eller deler av charterturen lenge før du får feriepengene.

– Det kan klart være mer gunstig for arbeidstaker å få utbetalt deler av feriepengene på forskudd, for å for eksempel kunne slå til på et tilbud om billige billetter, sier Eivind Arntsen i Dalan Advokatfirma og redaktør for arbeidsrettsadvokaten.no.

LES OGSÅ: Så mye ferie kan du kreve

Lovlig. Men det følger av ferieloven at feriepengene skal utbetales «siste vanlige lønningsdag før ferien».

– Det er etter mitt syn lovlig å inngå en avtale om at arbeidsgiver betaler et forskuddsbeløp tilsvarende dokumenterte utgifter som arbeidstaker har hatt til kjøp av flyreise og hotellopphold, sier advokaten.

Han foreslår en praktisk tilnærming der partene avtaler at deler av feriepengene utbetales på forskudd for å dekke dokumenterte feriekostnader.

KAN AVTALE: – Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at deler av feriepengene utbetales på forskudd, dersom man har dokumenterte ferieutgifter som billetter eller lignende, sier advokat Eivind Arntsen.

– Det må imidlertid være en klar forutsetning at pengene skal brukes til ferieformål, understreker han.

Hvis man får en avtale med arbeidsgiver om forskudd på feriepenger må man også huske på at disse først kan utbetales samme år som feriepengene egentlig skal utbetales for å unngå forskuddstrekk på beløpet, minner Arntsen om.

LES OGSÅ: Slik får du mest for feriepengene

Ikke et krav. Men som ansatt har man ikke krav på dette.

– Dessverre for arbeidstaker er det etter loven ikke mulig å kreve å få forskuddsutbetalt feriepenger tidligere enn 1 uke før ferien begynner. Det er lovgiver som har bestemt dette, med den begrunnelse at feriepengene skal holdes tilbake som sparing til ferie.

Man har antatt at dette best skjer ved at feriepengene ikke utbetales før umiddelbart før ferien skal avholdes, sier Arntsen.

Det eneste unntaket i loven er der arbeidstaker slutter – da har man krav på å få feriepengene utbetalt på siste lønning.

Hvis man tar ut ferien delvis, kan man kreve å få utbetalt en forholdsmessig andel, men også da med utbetaling tidligst en uke før ferien begynner.

LES OGSÅ: Slik ferierer du «gratis»

Kan få tidligere. I Statoil Fuel & Retail har de ansatte for eksempel mulighet til å søke om å få utbetalt feriepenger før:

– Du vil da normalt kunne få innvilget å få utbetalt differansen mellom det du skulle ha hatt i juni med full feriepengeutbetaling og en normal månedslønn. Konsekvensene vil da være at utbetalte feriepenger trekkes fra de feriepengene du skulle fått i juni, sier Julie T. Hæhre, som er kommunikasjonsrådgiver i Statoil Fuel & Retail Norge AS.

Så mye får du utbetalt

Hvor mye feriepenger du får, avhenger av hvor mye du jobbet i fjor. Feriepenger opptjenes nemlig året før ferien skal avvikles.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Har du fem ukers ferie, utgjør feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Den femte ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som lønn i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen.

Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

EKSEMPEL: Årslønn 450.000 kroner

Hadde du en avtalt årslønn i 2012 på 450.000 kroner, var din ukelønn 8.630 kroner.

Har du avtale om fem ukers ferie, ble du i 2012 trukket 43.151 kroner (8.631 kroner ganger 5 uker) i lønn. Dermed er ditt feriepengegrunnlag for 2011 406.849 kroner (450.000 - 43.151).

Dette gir deg følgende feriepengeutbetaling i 2012:

406.851 kroner x 12 prosent = 48.822 kroner.

Men samtidig blir du trukket fem ukers lønn i år. La oss si at du har fått et lønnstillegg på 4 prosent, slik at din avtalte årslønn nå er 468.000 kroner. Ukeslønnen utgjør da 9.000 kroner, og fem uker utgjør 45.000 kroner.

Netto har du da fått en «ekstra» utbetaling på 3.822 kroner (48.822 minus 45.000). Disse er trekkfrie, men altså ikke skattefrie.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Så mye feriepenger får du i år

  2. Nå kommer feriepengene

  3. Slik er feriereglene for de inneklemte mai-dagene

  4. «Kan sjefen utbetale feriepengene hver måned?»

  5. Mangler du feriedager, men er ferieklar?: Slik kan du få mer ferie