Aksjefond forbudt i USA er blitt tillatt i Norge

I USA er det ikke lov med aksjefond som tar suksesshonorar basert på prismodeller som er asymmetriske. NHH-forsker er kritisk til at Finanstilsynet tidligere i år fjernet tilsvarende forbud i Norge.

KRITISK: Trond M. Døskeland, førsteamanuensis ved NHH, er kritisk til at Finanstilsynet fjernet regler for aksjefond som tar suksesshonorar basert på asymmetrisk prismodell.
Publisert: Publisert:

Samtidig som asymmetriske prismodeller for gebyrer for aksjefond er forbudt i USA, ble slike fond tillatt på nytt i Norge tidligere i år.

Finanstilsynet fjernet nemlig i vår et rundskriv som hadde regler som innebar at aksjefond rettet mot massemarkedet ikke kunne ha suksesshonorarer med prismodeller som er asymmetriske.

Dette etter at bransjeorganisasjonen Verdipapirfondenes forening (VFF) i mars kom med bransjeanbefalinger for suksesshonorarer basert på asymmetriske prismodeller.

Forbudet mot asymmetriske prismodeller for gebyrer for aksjefond i USA, finner du i seksjon 205(a) (1) i «the Advisers Act».

Burde vært forbudt

Førsteamanuensis Trond M. Døskeland ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener at slike asymmetriske aksjefond burde være forbudt i Norge også.

Han er kritisk til at Finanstilsynet tidligere i år fjernet rundskrivet.

– Jeg mener at asymmetriske aksjefond burde vært konvertert til symmetriske fond, sier Døskeland til E24.

En fersk undersøkelse utført av Forbrukerrådet har avdekket at det finnes aksjefond rettet mot norske massemarkedet som tar suksesshonorar basert på prismodeller uten hverken benchmark, symmetri eller høyvannsmerke, og at enkelte aksjefond som markedsføres mot nordmenn tar seg ekstra betalt for fiasko.

E24 spurte seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet om hun kan leve med dette.

– Det blir litt vanskelig å svare på spørsmål om enkeltfond og de som har fått godkjenning mange år tilbake. Men vi vil anbefale at forvalterselskaper ser til bransjeanbefalingen fra VFF når de utformer prismodellene for resultatavhengige honorarer, svarte Hjellegjerde nylig til E24.

Hjellegjerde pekte på at selv om rundskrivet er fjernet, betyr ikke det at det er fritt frem.

Når et forvalterselskap vil lage et nytt fond, er det nemlig Finanstilsynet som vurderer om fondets vedtekter kan godkjennes.

– Det er ikke fritt frem. Finanstilsynet gir tillatelse ved opprettelse av nye fond og vi vil legge vekt på at honorarstrukturen bygger på fornuftige modeller, sa Hjellegjerde.

Hun la til:

– Generelt vil vi godkjenne fondsvedtekter med prisstrukturer som bygger på anbefalingene til VFF.

Uklart fra Finanstilsynet

Dette mener Døskeland ikke er godt nok. Han mener at Finanstilsynet burde hatt en løpende vurdering av aksjefond.

– Slik det er nå har aksjefond som ble opprettet før 2001 kunnet fortsette med prismodeller som er asymmetriske uten at Finanstilsynet har grepet inn, sier Døskeland.

Samtidig reagerer han på at det er uklart hva Finanstilsynet faktisk mener.

– Nå er det uklart hva som er god forretningsskikk for aksjefond. Det er lov å være litt uetisk. Regelverket er veldig uklart, sier Døskeland.

I en fersk spørreundersøkelse om fond, svarte 86 prosent av forbrukerne at de gjetter hvilket fond som er billigst og dyrest. Så innfløkte er prisopplysningene for noen aksjefond. Spørreundersøkelsen ble utført av Norstat på oppdrag av Forbrukerrådet.

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen Jensen, sa til E24 at undersøkelsen viser at måten fondsbransjen presenterer suksesshonorarer på, er uforståelig for forbrukere.

– Forbrukere klarer ikke å se forskjell på redelige eller uredelige suksesshonorarer. De fleste innrømmet at de gjettet, sa Jensen til E24.

Døskeland mener at når privatinvestorer ikke forstår kompliserende prismodeller, er de unødvendige. Han mener at god forretningsskikk for måten fondsforvaltere tar betalt for aksjefond på, er å bruke ett gebyr som gjør det gjennomsiktig.

– Et årlig forvaltningsgebyr med fast prosentsats er det enkleste og beste for forbrukerne, sier Døskeland.

Les også

Domstol åpner for gruppesøksmål: 180.000 kunder kan gå til sak mot DNB

– Fond med suksesshonorar er dyrere

Døskeland foreleser om finans og personlig økonomi ved NHH og har veiledet NHH-studentene Sigurd Nilsen Ervik og Lillian Irene Qvale i deres arbeid med masteroppgaven «Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse», som nylig ble lagt frem.

NHH-studentene viser i oppgaven at aksjefond med resultatavhengige gebyrer er dyrere enn aksjefond med fast prosentsats.

«Resultatavhengige fond har vært dyrere for andelseier enn vanlige fond de siste 10 årene», konkluderer studentene i masteroppgaven.

– Studentene har gått inn i regnskapene til fondsforvalterne for å finne ut av dette, forteller Døskeland.

Jorge Jensen og Forbrukerrådet mener at fondskunder bør få tilsendt kvittering.

– Vi mener jo at fondskundene skal kunne få en kvittering når det trekkes penger fra deres fond, akkurat som vi får en kvittering når vi kjøper en pose nøtter. Det bidrar til pristydelighet, sier Jensen.

– Følger ikke god forretningsskikk

I oppgaven vurderes aksjefond som tar suksesshonorar opp mot VFFs bransjeanbefaling for asymmetriske fond.

Døskeland mener at Finanstilsynet burde ha vært strengere mot de aksjefond som ikke følger bransjeanbefalingene.

– Nå er det uklart hva som skjer når aksjefond ikke følger bransjeanbefalingen, sier Døskeland.

I masteroppgaven har studentene definert at god forretningsskikk er å følge normene i bransjen. De slår også fast at alle aksjefond skal handle i andelseiers interesser.

Aksjefondene Alfred Berg Gambak og Pareto Global A oppfyller ikke bransjeanbefalingen fra Verdipapirfondenes Forening (VFF), ifølge masteroppgaven.

Studentene viser til at fondsforvalter tar for høyt fast gebyr for aksjefondet Alfred Berg Gambak.

Samtidig peker studentene på at fondsforvalter for aksjefondet Pareto Global A måler verdiutvikling og variabelt gebyr for aksjefondet mot en indeks for statsobligasjoner, noe studentene mener ikke er en relevant indeks.

– Vi mener derfor at disse to fondene ikke handler i andelseiernes interesser og ikke følger god forretningsskikk, konkluderer studentene i oppgaven.

Jorge Jensen og Forbrukerrådet mener at det er et absolutt minimumskrav for ethvert suksesshonorar at det måles mot en relevant børsindeks.

I bransjeanbefalingen for asymmetriske fond definerer også bransjeforeningen VFF dette sentrale prinsipp: «Avkastningen til et verdipapirfond bør måles mot en relevant referanse».

Og så fortsetter bransjeorganisasjonen med å forklare dette prinsipp:

«Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse utløses ved at det oppnås meravkastning utover en referanse. Det er derfor en grunnleggende forutsetning at valg av referanse gjøres med aktsomhet.»

E24 prøvde å få et telefonintervju med administrerende direktør og partner, Lasse Ruud i fondsforvalteren Pareto Asset Management. Men E24 fikk opplyst at han dro med et fly, og mottok skriftlig svar sendt via investeringsdirektør Finn Øystein Bergh:

– Vil Pareto Asset Management endre vedtektene for aksjefondet Pareto Global A, slik at VFFs bransjeanbefaling blir fulgt?

– Vi følger selvfølgelig normene i bransjen og god forretningsskikk! I oppgaven vurderes Pareto Global A opp mot bransjeanbefalingen til fond med asymmetrisk honorar. Pareto Global A har en symmetrisk honorarmodell, og det blir feil å bruke anbefalingene for asymmetriske fond, skriver Ruud i svaret til E24.

Foreslår å avvikle suksesshonorar

E24 har også bedt Helge S. Arnesen, administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning i Norge, om å svare på om Alfred Berg vil endre det faste gebyret for aksjefondet Alfred Berg Gambak, slik at VFFs bransjeanbefaling blir fulgt.

Tidligere i juni skrev Arnesen i et svar til E24 at ved styremøte den 22. juni ville nytt vedtektsforslag i tråd med anbefaling fra VFF legges frem for fondet Alfred Berg Gambak.

Arnesen er opptatt i møter, men fondets forvalter og ansvarlig for norske aksjer i Alfred Berg, Leif Eriksrød svarer på E24s spørsmål skriftlig.

– Ble det vedtatt at suksesshonorar-konstruksjonen for fondet Alfred Berg Gambak endres slik at den blir mer gunstig for forbrukere?

– Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning vedtok den 22. juni å foreslå for andelseiermøtet at vedtektene for Alfred Berg Gambak endres. Neste trinn er da å innkalle til andelseiermøte som fatter endelig vedtak. Vi sender ut innkallingen etter ferien, skriver Eriksrød.
Han legger til:
– I våre foreslåtte vedtekter avvikler vi den resultatavhengige forvaltningsgodtgjørelsen. Vi foreslår fast forvaltningsprovisjon på 2 prosent i året, skriver Eriksrød.

Les også

Regjeringen vedtok regler for aksjesparekonto

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om