Finanstilsynet ber Siv Jensen bryte boliglån-løfte

Tilsynets forslag til innstramminger gir finansministeren et dilemma: Vil hun følge dem, må hun handle i strid med regjeringserklæringen.

DILEMMA: Finansminister Siv Jensen (Frp) har fastslått at bankene skalfå være fleksible og gi boliglån også til de som ikke kan stille 15 prosent egenkapital. Nå rådes hun til å fjerne fleksibiliteten av Finanstilsynet.
Publisert: Publisert:

Siv Jensen forsøkes nå ledet i en helt annen retning enn hun egentlig ville gå.

I 2013 kom den da ferske finansministeren med følgende løfte til boligkjøpere i regjeringserklæringen:

«Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det tar hensyn til boligkjøpers betalingsevne».

I 2014 fulgte Jensen opp ved å annonsere at bankene gjerne må innvilge boliglån med så lite som 10 prosent egenkapital, så lenge låntagernes økonomi tåler det.

Jensen mente det var viktig at bankene fikk bruke skjønn og hjelpe folk med god betjeningsevne til boligkjøpet, selv om hovedregelen om 15 prosent egenkapital ikke er oppfylt.

Les også

Finanstilsynet ber Siv stramme inn boliglånsreglene

Ber Jensen fjerne unntaksmulighet

Men så ble Jensen bekymret for den bratte boligpris- og gjeldsveksten her i landet – og pipen begynte å få en annen lyd.

I fjor strammet finansministeren inn lånekravene ved å inneføre en ny boliglånsforskrift, etter anbefalinger fra Finanstilsynet. Ifølge forskriften fikk bankene fortsatt gjøre unntak fra egenkapitalkravet, men bare for 10 prosent av lånene.

Torsdag fikk Jensen klare anbefalinger fra Finanstilsynet om å stramme inn lånereglene enda mer. Tilsynet synes ikke forskriften Jensen innførte i fjor har fungert godt nok, og viser til sterk boligprisvekst i året som har gått.

Men ett forslagene kan skape hodebry for Siv Jensen. Nå vil nemlig Finanstilsynet at bankene ikke skal få gjøre unntak fra utlånskravene i det hele tatt:

«Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes», heter det i ett av fire punktvise grep tilsynet synes departementet skal ta.

Les også

Sjeføkonom: - Låneinnstramminger vil bare føre til enda større forskjeller

– Vil bryte med regjeringsplattformen

Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer mener forslaget er svært problematisk for Jensen.

– Jeg har vanskelig med å se for meg at finansministeren kan fjerne enhver form for fleksibilitet i forskriften. Det vil bryte med regjeringsplattformen, sier han til E24.

– Det vil også være svært overraskende i forhold til det politiske ståstedet til denne regjeringen, mener Dreyer.

Selv har meglertoppen lite til overs for de rigide utlånskravene tilsynet forslår.

– Dersom bankene mister enhver form for fleksibilitet, vil det sette svært mange i en veldig vanskelig situasjon. Da tenker jeg på særlig de som selger bolig i Stavanger og Rogaland. De opplever at boligen er mindre verdt enn for tre-fire år siden, og egenkapitalen er i praksis er spist opp. De vil da ikke ha muligheten til å kjøpe bolig, sier han.

Les også

Høyre anklager Ap for boligsvik

Røper ikke hva hun synes

– Forslaget er svært usosialt, og har klare fordelingsmessige utfordringer. Det bidrar også til et uheldig klasseskille, og kan faktisk skape en ustabilitet som gir risiko for boligmarkedet i store deler av landet.

Også hos bankbransjen møter forslaget hard medfart. Finans Norge-informasjonsdirektør Tom Staavi kaller det «uklokt», og mener det vil frata bankene muligheten til å utøve «godt skjønn og godt bankhåndverk».

Jensen har så langt ikke røpet hva hun synes. E24 har vært i kontakt med Finansdepartementet for kommentar, og blir henvist til Jensens offisielle uttalelser om forslagene torsdag.

Her uttrykker Jensen bekymring for boligpris- og gjeldsveksten det siste året.

– Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, eller om den bør strammes inn, sier finansministeren.

Publisert:

Her kan du lese mer om