Thorsteinn (41) vurderte jobbytte – fikk sparken

Etter å ha blitt «fersket» i å sjekke ut en ny jobbmulighet, skal advokat Thorsteinn Skansbo (41) ha fått 30 minutter på å pakke sakene og forlate kontoret der han jobbet.

SØKSMÅL: Thorsteinn Skansbo gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver etter å ha blitt avskjediget.
  • Karl Wig
Publisert:

Nå har han gått til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, advokatfirmaet Codex, for urettmessig suspensjon og avskjed - samt økonomisk tap etter at aksjene han eide i firmaet ble tvangssolgt.

Norges Juristforbund har valgt å gi Skansbo partshjelp i den kommende rettssaken.

De mener advokatfirmaets begrunnelse for sparkingen er oppsiktsvekkende, og at saken reiser viktige spørsmål rundt norske arbeidstakeres lojalitetsplikt.

– Jeg har aldri før kommet over en slik avskjedigelse, sier Juristforbundet-advokat Arild Jebens til E24.

– Skulle Codex vinne fram, vil konsekvensen bli at vi alle må informere arbeidsgiver når vi er på utkikk etter ny jobb.

Mener Skansbo skapte «tillitskrise»

Codex mener de var i sin fulle rett til å sparke Skansbo, og avviser erstatningskravet.

I sitt prosesskriv til tingretten, som E24 har fått innsyn i, fremholder advokatfirmaet at Skansbos hemmelige jobbplaner utløste en «akutt tillitskrise»:

BISTÅR SKANSBO: Advokat Arild Jebens i Juristforundet mener avskjedigelsen er oppsiktsvekkende og mener lojalitetsplikten nå må avklares.

«Codex anfører at Skansbos langvarige forhandlinger om overtakelse av hele eller deler av et konkurrerende advokatfirma uten å underrette selskapet/partnerskapet, samt Skansbos gjentatte uriktige forklaringer med hensyn til hvorvidt han var i slike forhandlinger, skapte en akutt tillitskrise som ga grunnlag for avskjed.»

Følte seg utfryst

Skansbo begynte ved advokatfirmaet Codex i 2009.

Han ble partner året etter, og har i hele perioden vært avdelingsleder for personskadeavdelingen.

Men de siste årene følte han seg utfryst.

Skansbo sier det ble opprettet nye avdelinger på advokatkontoret, hvor det ble utnevnt andre avdelingssjefer som overtok ansvar han tidligere hadde hatt.

– Min avdeling ble stykket opp i flere avdelinger, og jeg ble fratatt medarbeidere jeg hadde rekruttert. Jeg ble holdt utenfor prosessene, koblet av all rekruttering av nye ansatte, og ble fratatt ansvar jeg tidligere hadde hatt. Det var tydelig at de ønsket å holde meg utenfor, sier advokaten til E24.

Les også

Kommentar: Hvilken rett har arbeidsgiver til å blande seg i ansattes privatliv?

Sjekket ut firma med venn

Så ble han invitert av en venn til å sjekke ut muligheten om å gå inn på eiersiden i et annet advokatfirma.
Skansbo forteller at han møtte firmaet til samtaler, og en stund snuste på muligheten om å forlate Codex.

Det endte imidlertid med med at han takket nei, og vennen gikk videre med sine planer på egenhånd.

Noen dager senere tropper styreleder, daglig leder og en annen Codex-topp opp på Skansbos kontor, forteller han E24:

– De sa de hadde fått informasjon om at jeg hadde besøkt dette firmaet, og spurte om jeg skulle overta det. Dette benektet jeg.

– Etter å ha diskutert seg imellom i noen timer, kommer de tilbake og meddeler at jeg er suspendert. Jeg får en halvtime på å komme meg ut.

– Hva oppga de som grunn?

– At jeg hadde vært i samtaler med et annet firma uten å informere

dem. De mente det medførte en tillitskrise, og at jeg ikke kunne fortsette å jobbe i Codex.

– Hva gjorde du?

– Jeg ryddet kontoret, pakket sammen mine viktigste eiendeler og gikk hjem.

Etter suspensjonen ble det avholdt et lovpåkrevd drøftelsesmøte, som ifølge Skansbo var resultatløst – før brevet fra Codex kom i posten:

«Du avskjediges med dette fra din stilling i Codex Advokat Oslo AS med øyeblikkelig fratreden».

Les også

Jobbekspertene: Kan mye sykefravær være argument for ikke å øke lønnen?

Hevder Codex ville ha billige aksjer

Siden Skansbo var deleier i Codex, medførte avskjedigelsen at aksjene hans ble tvangssolgt tilbake til selskapet noen timer senere.

Skansbo sier prisen da ble satt til om lag en tidel av hva hans aksjepost egentlig var verdt.

– Jeg opplever at avskjedigelsen var delvis motivert av ønsket om å overta aksjene mine til en svært billig penge, hevder han.

I stevningen for retten krever han både at avskjedigelsen kjennes ugyldig, og at tapet etter tvangssalget av aksjene erstattes.

Codex har gått til motsøksmål, begrunnet i at Skansbo har tatt med seg klienter til sin nye advokatvirksomhet.

Partene skal møtes i Oslo tingrett, men dato er ikke satt.

Les også

Her er nordmenns leder-dom: – Noen ansatte gjør du aldri fornøyde

– Grunnlaget er annerledes

Skansbos påstander rundt Codex' motivasjon i saken er fremlagt selskapets advokat Jan Fougner.

Han lot seg ikke intervjue fredag, men ba om å få tilsendt spørsmål på epost. E24 har fått følgende kommentar på vegne av Codex:

«Årsaken til avskjeden ønsker ikke Codex Advokat Oslo AS å gå inn på, men ønsker å presisere at grunnlaget for avskjeden er annerledes en det som synes å være fremført overfor journalisten. Utover dette er det ikke ønskelig å kommentere en avskjedssak som er under behandling for retten.»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Oppsigelse

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Norske advokater var stråmenn for mektige russere

  2. Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger – psykiske lidelser vanligste årsak

  3. LO spår dramatiske endringer i norsk arbeidsliv

  4. ESA: Flypassasjeravgiften kan være ulovlig

  5. Rogalendinger sliter med boliglånet