Dette skal hun gjøre for forbrukerne i 2015

Falske produktomtaler vil bli slått ned på av Forbrukerombudet i år.

PRODUKTOMTALER: Forbrukerombud Gry Nergård presenterte årets satsingsområder i dag.
Publisert: Publisert:

Forbrukerombud Gry Nergård benyttet den aktuelle Fotballfrue-saken som eksempel på utfordringer med falske brukeromtaler som har blitt aktuelle med utviklingen i sosiale medier og blogger – blant annet.

– Dersom mannen til «Fotballfrue» Caroline Berg Eriksen hadde gitt positiv omtale til produkter hun selger under falskt navn, ville dette vært i strid med markedsføringsloven, sier Forbrukerombud Gry Nergård.

– Du skal kjøpe en vare eller tjeneste og vil ha informasjon om denne. Hvor søker du informasjon? Ofte søker man personlige anbefalinger (blogg, Instagram, Facebook) fremfor reklame. Samtidig får brukeromtaler stadig større betydning. Men hva om brukeromtalene er falske, redigerte, kjøpte eller premierte?

– Er dette skjult reklame eller urimelig handelspraksis? Dette vil vi sjekke i år, sier Nergård.

Gratis produkter, mot omtale

Hun forteller at de hadde en konkret sak i høst hvor Elkjøp hadde delt ut gratisprodukter for å få produktomtaler, sier Nergård.

– Vi kommer til å kartlegge hvor utbredt dette er, og gjennomføre tilsynssaker. Deretter vil vi utarbeide en veiledning for næringsdrivende til hvordan dette kan gjøres på riktig måte.

Sjekken av falske brukeromtaler, er bare et av satsingsområdene til Forbrukerombudet i 2015.

Forbrukerombudets hovedsatsingsområder i år vil være ulike problemstillinger innen finans, bolig og IKT.

De viktigste enkeltproblemstillingene de vil gå løs på, er:

  • Pushing av dyre tilleggsprodukter (som f.eks., betalingsutsettelse, strømleverandørbytte eller tilleggsforsikring ved kjøp av varer.)

– Det er viktig at selgeren gir god nok informasjon om de tilleggsproduktene som tilbys. Er det nødvendig for kunden å tegne tilleggsforsikring for eksempel? Vi vil bruke tid på å reise rundt i butikker og sjekke hvordan selgerne opptrer og om det blir gitt god nok informasjon, sier Gry Nergård.

– Noen ganger vil vi komme uanmeldt, og andre ganger er det varslet tilsyn. Dette gjør vi for å få dem til å skjerpe seg, og som en preventivt virkemiddel, sier Forbrukerombud Gry Nergård.

  • Abonnementsfeller (etter Uno Life-saken som har gitt rekordmange klager til Forbrukerombudet).

– Selv om Uno Life nå er konkurs, vil vi fortsette saken mot de personene som står bak selskapet, sier Nergård.

– Det er forbud mot negativt salg, og dette vil vi slå hardt ned på i 2015. En stikkprøve viste at 38 av 38 sjekkede annonser for gratisprodukter lå det et løpende abonnement bak, som ikke kom godt nok frem. Dette er året vi vil sette en stopper for dette, sier Nergård.

  • Tvungent koblingssalg

Forbrukerombudet har flere ganger pekt på forbrukerutfordringer knyttet til såkalt tvungent koblingssalg.

– Når bredbånd, TV og telefoni selges i pakker hvor forbrukerne ikke selv kan bestemme hvilke tjenester som ønskes, blir det vanskeligere å velge de tilbudene som passer best for forbrukerens behov.

I 2014 kom Forbrukerombudet frem til at tvungent koblingssalg av TV til kunder som kjøper internett over kabel-TV-nettet, er ulovlig etter markedsføringsloven.

– Forhandlingene med de store kabeloperatørene om dette fortsetter i 2015. Det vil si Get og Canal Digital. Status i saken nå er at det ikke er enighet, men at vi har en dialog med aktørene, sier Nergård.

– Vi vil dessuten føre tilsyn for å påse at det ikke brukes andre urimelige innelåsende mekanismer i markedene for TV, mobiltelefoni og Internett-aksess, sier Nergård og viser til nye produkter, som wearables, smarthus og tingenes internett.

– Det vi vil gjøre i forhold til dette, er å snakke med aktørene, innhente opplysninger om aktuelle tjenester og forsøke å påvirke utviklingen.

  • Falske brukeromtaler (se over)
Les også

En av fire tror megleren påvirker boligprisen

Nye betalingsmåter

Når det gjelder finansielle tjenester, vil Forbrukerombudet særlig se på markedsføring og vilkår innen nye betalingsløsninger, som vil bli mer aktuelt i 2015 med fremmarsj av betaling med mobiltelefon og kontaktløs NFC-teknologi.

De vil fortsatt ha fokus på lån og kredittjenester.

– Andelen forbrukslån øker og er den gjelden folk sliter mest med.

Også ulike spareprodukter er i ombudets søkelys.

– Her er ofte selgerens kompetanse mye større enn forbrukerens, noe som gjør at det må stilles strenge krav til rådgivning og markedsføring.

Pensjonsomlegging

Norske forbrukere vil bli påvirket av store omleggelser i pensjonssystemet fremover. Forbrukerne får større valgfrihet, men kan også eksponeres for større økonomisk risiko, ifølge Forbrukerombudet.

Privatleasing av bil vil også være et satsingsområde i året som kommer.

– Urimelige og uklare vilkår i leasingavtaler kan føre til betydelige kostnader som er vanskelige å forutse.

Nye boliger og utleiekontrakter

Når det gjelder boligområdet, er det særlig kontrakter ved kjøp av prosjekterte boliger, som vil være i Forbrukerombudets søkelys i år.

– På grunn av innstramminger i budsjettet, har vi dessverre sett oss nødt til å planlegge lavere aktivitet på internasjonalt arbeid i 2015 enn tidligere år, skriver Gry Nergård i årets agenda.

Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringsloven, som stiller krav til markedsføringen, avtaleinngåelsen og kontraktsvilkår på forbrukermarkedet.

Les også

Sunkost fikk gebyr på 80.000 kroner for SMS-spam

Les også

Forbrukerombudet anklager utleiere for lovbrudd

Les også

- Merker at folk har fått med seg byttereglene

Les også

Gjensidige fikk medhold i kundeovervåking

Les også

Uno Life er konkurs: – Glad de endelig er ferdige

Publisert: