KLP kaster ut Vestbredden-selskaper

Sementgigantene Heidelberg Cement og Cemex er kastet ut av KLPs investeringsportefølje. Oljefondet har fortsatt investeringer på tre milliarder kroner i selskapene.

KASTES UT: Cemex er blant selskapene som er utelatt fra KLPs investeringsportefølje fordi deler av steinbruddvirksomheten foregår på okkupert område.
 • Sophie Lorch-Falch
 • Sigrid Moe
 • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

I KLP og KLP-fondenes halvårige gjennomgang av investeringsporteføljen ble det funnet brudd på grunnleggende etiske normer ved ti selskaper.

To av selskapene er sementgigantene Heidelberg Cement og Cemex, som har steinbrudd som ligger på den okkuperte delen av Vestbredden.

– Vi har grunn til å tro at disse ble aktive etter okkupasjonen og slik vi vurderer dette er noe som vanskelig kan forsvares etter internasjonal rett. Det er et viktig fredsbevarende prinsipp at slike økonomiske forhold ikke skal initiere eller forlenge en konflikt, sier leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan, til E24.

Les også

Oljefondet ut av kull

– Uakseptabel risiko

Tyske Heidelberg Cement er et av verdens største selskaper innen sement, pukk og grus og byggematerialer. Gjennom Hanson Israel eier de tre fabrikker i bosetninger i Vestbredden og driver et steinbrudd på okkuperte Vestbredden. Dette brukes for israelsk byggeindustri, ifølge Framtiden i våre hender.

Meksikanske Cemex er blant verdens største innen sement. Gjennom israelske Readymix Industries eier sementselskapet tre fabrikker på Vestbredden, og driver et steinbrudd for sementproduksjon.

Det er med bakgrunn i reglene om okkupasjon nedfelt i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen at KLP anser selskapene å bryte med grunnleggende etiske normer.

– Utvinning av ikke-fornybare ressurser på okkupert område kan svekke det fremtidige inntektsgrunnlaget for lokalbefolkningen. Vår vurdering er at dette vanskelig kan forsvares etter internasjonal rett, og vi vurderer at denne aktiviteten gjør en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer, sier Bergan.

KLP har eid en andel av disse selskapene i flere år, men det er først i de senere år fondet er blitt bevisst forholdene som er i strid med KLPs retningslinjer. 1. juni var begge selskapene utelatt av porteføljen.

– Vi opererer med de samme retningslinjene som Oljefondet og jobber hele tiden for at våre investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene, sier Berga.

Statens pensjonsfond utland forteller E24 at de ikke kommenterer andres avgjørelser i slike saker av prinsipp.

Les også

- Det finnes ingen fond som er perfekte eller helt etiske

Oljefondet investerer i selskapene

Etter tilråding fra Etikkrådet har Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, en rekke ganger kastet ut selskap som opererer på Vestbredden.

Det gjaldt blant andre Elbit Systems i 2009, og høsten 2010 ble ytterligere to israelske selskaper kastet ut, fordi de var involvert i de omstridte israelske bosetningene på okkupert område.

Imidlertid har Oljefondet i flere år vært involvert i Heidelberg Cement og Cemex, til tross fra kritikk av interesseorganisasjoner.

 • Oljefondet har aksjer pålydende 2,2 milliarder kroner (per 31. desember 2014) i tyske Heidelberg Cement. Det utgjør en eierandel på 2,21 prosent.
 • I Cemex er eierandelen på 0,76 prosent gjennom en investering på 726,4 millioner kroner (per 31. desember 2014), viser Oljefondet beholdninger.
 • Oljefondet har økt eierandelen i selskapet hvert eneste år siden 2011.
Les også

Internasjonal kampanje mot Oljefondets Israel-plasseringer

– Oljefondet bør vurdere selskapene

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender (FIVH).

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender peker på at Etikkrådet, som tilråder utelukkelse, er trege på å beslutte uttak.

– KLP gjør ikke nødvendigvis de samme vurderingene som Oljefondet, og det er jo bra. Generelt mener jeg KLPs uttak er en grunn for Oljefondet til å gjøre tilsvarende undersøkelser av hvordan de vurderer selskapene opp mot retningslinjene, sier han til E24.

Han mener det er spesielt viktig at store selskap med uglesette investeringer plassert i mindre datterselskap ikke slipper unna utelukkelse.

– Det er det som er så bra med utelukkelsen til KLP. Det viser at det ikke nytter å organisere vekk ansvar. Mange selskap forsøker å pulverisere ansvaret ved hjelp av datterselskaper. Det er bra at investorene viser at det ikke blir akseptert.

Les også

Oljefondet eier 250 millioner av selskap som kobles til slaveri

– Bringer ikke palestinerne nærmere egen stat

Daglig leder i Med Israel for fred mener slike uttrekk bør gjelde alle selskaper som er involvert i okkuperte områder.

Styreleder i Felleskomiteen for Israel, Conrad Myrland.

– Man har for eksempel tyrkiske selskaper involvert i Nord-Kypros, og kinesiske selskaper involvert på okkupert område i Tibet. Man kan i så fall ikke bruke en standard for Israel og en annen standard for verden, sier Conrad Myrland til E24.

KLP har tidligere solgt seg ut av marokkanske selskaper som opererer på okkupert område, og forsøker å holde en konsekvent investeringsstrategi.

– Jeg kan forstå at man tar en slik avgjørelse hvis styret i KLP bare leser norske medier, hvor israelernes meninger ikke kommer frem.

– Problemet er at alle slike tiltak bringer ikke palestinerne nærmere egne stat, men fører til at israelerne opplever at Europa er imot dem. Da har de et mindre incentiv for å gjøre de nødvendige endringene som fører til en løsning, sier Myrland.

Hvis man ser bort ifra tilsvarende investeringer i andre okkuperte områder, er det slik at israelsk selskapsvirksomhet på Vestbredden isolert sett er holdbart?

– Jeg er fortsatt like fortvilt som KLPs styre over at det her er det en uavklart situasjon. Det som israelerne lengter etter er å komme til forhandlinger, komme til enighet om grenser og få to stater. Israel har flere ganger kommet med tilbud om å avslutte okkupasjonen, sier Myrland.

Den israelske ambassaden har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Valuta

Flere artikler

 1. Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN

 2. Ny rapport: Norske oljepenger kan støtte israelsk okkupasjon

 3. Oljefondet vokser i Israel

 4. Utestenger selskaper med bånd til Israel og Myanmar fra Oljefondet

 5. Oljefondet svartelister to vestlige oljeselskaper