Ny rettssak mellom småsparer og DNB tirsdag: Dommer var kollega med DNBs advokat

Det pågår nå nok en rettssak mellom en småsparer og DNB i retten. Rett før saken idag måtte en dommer fratre fordi det var tvil om habilitet. Hun har tidligere jobbet for storbanken.

DOMMER INHABIL: Tirsdag og onsdag skal Eidsivating lagmannsrett på Hamar avgjøre om DNB har erstatningsansvar for en pengeplasserings som de lånte Aanon Lognvik penger til i 2005. På samme tid var en av dommerne kollega med DNBs nåværende prosessfullmektig i storbanken. Dagen før rettssaken skulle starte ble hun byttet ut på grunn av tvil om habilitet.

DOMMER INHABIL: Tirsdag og onsdag skal Eidsivating lagmannsrett på Hamar avgjøre om DNB har erstatningsansvar for en pengeplasserings som de lånte Aanon Lognvik penger til i 2005. På samme tid var en av dommerne kollega med DNBs nåværende prosessfullmektig i storbanken. Dagen før rettssaken skulle starte ble hun byttet ut på grunn av tvil om habilitet.

Foto: Scanpix NTB
Publisert:,

Krevde annen dommer. Tirsdag starter ankesaken mellom transportarbeider Aanon Lognvik fra Vinje og DNB i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Lognviks advokat Andreas Nyhaug, krevde mandag at en av dommerne i saken må skiftes ut fordi hun tidligere har jobbet i DNB. Hun var kollega med advokat Arild Harsson som DNBs prosessfullmektige i saken.

– Det faktum at lagdommer Ine Grundt arbeidet for ankemotparten da den skadevoldende handling fant sted og da den rettslige tvisten oppsto, gjør henne etter mitt skjønn inhabil til å gjøre tjeneste i saken, skriver Nyhaug i et prosesskriv til lagmannsretten som Dine Penger har fått tilgang til.

Les også:24 kunder går til rettssak mot Acta

Skiftet ut. Mandag ettermiddag fikk Dine Penger beskjed om at saken går som planlagt.

Oppdatert: Da rettssaken startet i Eidsivating Lagmannsrett tirsdag morgen var dommeren byttet ut.

Etter lunsj fikk partene kjennelsen om at Grundt måtte vike sete fordi det var tvil om hennes habilitet.

– Det mest kritikkverdige her er at hun ikke innså dette selv, kommenterer Nyhaug til Dine Penger.

Annonsørinnhold

Grundt ringte selv til Lognviks advokat fredag 3 januar, og informerte om at hun frem til 2008 hadde arbeidet for DNB Bank ASA i konsernjuridisk avdeling, sammen med DNBs nåværende prosessfullmektig, advokat Arild Harsson.

Hun anså seg likevel habil til å behandle saken i lagmannsretten, fordi hun ikke hadde hatt direkte befatning med den aktuelle saken mens hun jobbet i DNB, ifølge samtalen med Nyhaug.

Svekket tillit. Ifølge domstolloven kan ingen være dommer eller lagrettemedlem dersom det foreligger omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet.

– Man må anta at Grundt kjenner DNBs advokat godt, i hvert fall kollegialt sett. Det kan heller ikke utelukkes at dommeren indirekte har deltatt i å utforme dokumenter og regelverk som er sentrale momenter i rettssaken, anførte Nyhaug.

Advokat Andreas Nyhaug er advokaten til Aanon Lognvik, og mener en av dommerne er inhabil i saken.

Foto: Advokatfirmaet Asthor

Dommer Ine Grundt ville ikke uttale seg om habilitetsinnsigelsen til Dine Penger i går kveld, og viste til at førstelagmann Sverre Nyhus, som behandler innsigelsen.

– Denne innsigelsen er under fortløpende vurdering, og vi vil ta en beslutning senest før klokken ni i morgen tidlig, sa han til Dine Penger klokken 21.30 mandag kveld.

Dommeren ble altså byttet ut.

TIL SAK MOT DNB: Lastebilsjåfør Aanon Lognvik møter DNB i Eidsivating lagmannsrett idag. Han krever erstatning for å ha lånt 2,8 millioner kroner til et spareprodukt via en låneagent. Nå har kravet vokst til nærmere 4 millioner kroner.

Foto: PRIVAT

Tapte fire millioner. Lognvik tapte nærmere fire millioner kroner, og tapte søksmålet mot DNB i Oslo tingrett.

Han ba selv om å få ankesaken behandlet i Eidsivating lagmannsrett for å få en mer uhildet behandling.

DNB ansvarlig? I ankesaken som starter tirsdag 7. januar, skal retten ta stilling til om DNB har erstatningsansvar overfor Aanon Lognvik da han lånte penger av banken til å kjøpe et spareprodukt.

Skylder 4 millioner. Lognvik kjøpe spareproduktet Japan Finans Orkla 2 av en låneagent for DNB i Skien.

Banken skal senere ha vært involvert i å flytte pantet over til det irske selskapet Hansard.

Lognvik investerte 430.000 kroner, og lånte 2,8 millioner kroner. Da DNB i 2008 sendte krav om innfrielse av lånet, sto Lognvik igjen med en fastlåst investering i Irland og uten penger til å betale.

Senere skal den garanterte investeringen ha blitt tappet og redusert til 2,2 millioner kroner, mens Lognviks innskutte midler var tapt. I ettertid har kravet økt til nær 4 millioner kroner.

Les også:Kundene vil tape de fleste klagesakene

DNB anmeldt for dokumentfalsk. Ånund Olsen har vært ulønnet partsmedhjelper for Lognvik i saksforberedelsene. Han anmeldte DNB for dokumentfalsk i fjor sommer.

Olsen er selv en av dem som kjøpte fondsandeler i Orkla Finans etter å ha fått et «godt tilbud» av en som opptrådte som låneagent og finansrådgiver for DNB i Skien. Han mener banken har svindlet en mengde småsparere i Telemark.

Krav ble borte. Olsen mener at DNB påførte opplysninger i etterkant på papirer kundene alt hadde signert, og som førte til store kostnader for kundene. Han politianmeldte DNB for dokumentfalsk.

– Kravet fra inkassoselskapet ble plutselig frafalt. Da jeg spurte hva som var skjedd, fikk jeg til svar at de ikke kunne finne noe krav, sier Olsen til Dine Penger.

Han har senere involvert seg i sakene til en rekke småsparere som har blitt utsatt for samme agent, på idealistisk grunnlag.

Ånund Olsen gikk av med seieren i TV2-programmet Skaperen i 2009 for produktet Innowalk.

Les også:Tapte mot Danske Bank

Hvor involvert var DNB? Etter finanskrisen er både selgeren av spareproduktet Lognvik kjøpte og selskapet som tilrettela forsikringen i Irland, gått konkurs.

Lognvik og hans advokat Andreas Nyhaug saksøker nå DNB fordi de mener banken var tyngre involvert i finansieringen og formidlingen av Orklas strukturerte produkter enn det banken selv hevder.

Interne instrukser. Det sentrale i tvisten er om banken har oppfylt sin frarådningsplikt i forbindelse med bytte av sikkerhet for Lognviks lån hos DNB. Lognvik mener banken er ansvarlig for det økonomiske tapet som Lognvik led. DNBs saksbehandlingsrutiner og interne instrukser er sentrale momenter i saken.

Aanon Logvik er bror av Halvor Lognvik som sammen med sin sønn tapte et erstatningssøksmål i Høyesterett mot Storebrand i februar 2012. Dommen var ikke enstemmig, èn dommer mente at Storebrand var erstatningspliktig.

I mars i fjor vant småsparer Ivar Petter Røeggen mot DNB i Høyesterett, og ble tilkjent 230.000 kroner i erstatning. I ettertid har også banken gjort opp overfor en rekke andre kunder som kjøpte samme og lignende produkter.

DNB: – Vi har forsøkt å få til gode ordninger for Lognvik

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide har denne kommentaren til rettssaken:

Thomas Midteide, informasjons-direktør i DNB

Foto: DNB

– Vi tar ansvar når vi har gjort noe feil, men her har DNB verken laget eller solgt produktet det er snakk om. Lognvik tapte saken på alle punkter i tingretten, og ble også ilagt saksomkostninger, skriver Midteide i en epost til Dine Penger.

– Dommeren skrev at DNB ikke kan få skylden for dårlig rådgiving fra et helt annet selskap, ifølge Midteide.

Han forteller videre at DNB har forsøkt å få til gode ordninger for Lognvik, siden han har kommet i en vanskelig situasjon.

– Retten skriver at saksøkerne konsekvent ikke ville samarbeide med banken, og at det er underlig. Det er vi enige i, og da blir det dessverre vanskelig å få til en god løsning, skriver Midteide.

Les også: Ønsker lydopptak av salg til småsparere

Følg oss på Facebook!

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold