Tidligere ansatt vant arbeidsrettssak mot LO: – Katastrofalt om Solbakken ble LO-leder

Tidligere ansatt i LO-selskap jubler over at Tor-Arne Solbakken tapte kampen om ledervervet i LO. Hun vant en arbeidsrettssak mot LOs AOF hvor Solbakken var styreleder.

UTROLIG LETTET: – Jeg jublet over at Tor-Arne Solbakken likevel ikke blir ny LO-leder, sier tidligere ansatt Liv Strømberg Hansen.
Publisert:

Lettet. Det var i mai i fjor at Liv Strømberg Hansen vant mot den LO-eide organisasjonen AOF. Hun var blitt forbigått i en nyansettelse, etter at hun hadde blitt sagt opp i selskapet.

Lagmannsretten kom til at AOF måtte betale henne 1,3 millioner kroner i erstatning, en rekordhøy erstatning i slike arbeidstvister.

– Jeg jublet da det så ut til at det blir Gerd Kristiansen som blir ny leder. Det hadde vært katastrofalt om Solbakken ble ny leder, sier Strømberg Hansen til Dine Penger i dag.

Nominasjonskomiteen innstilte Kristiansen som ny leder og Solbakken som en av nestlederne klokken 14 idag.

– Ikke ivaretatt av Solbakken. – Jeg følte meg ikke ivaretatt av AOF Norge som er LO's studieorganisasjon, med Solbakken som styreleder under min sak om fortrinnsretten i 2012, sier Strømberg Hansen.

Dine Penger har bedt Tor-Arne Solbakken svare på den tidligere ansattes reaksjon. Han sendte følgende e-post:

– Ingen kommentar.

LES OGSÅ: Du kan miste en million AFP-kroner!

Dårlig evne til å rydde opp. Hun sier hun ble skuffet over hans håndtering av arbeidstvisten hennes, og at hun måtte gå til rettssak for å nå frem med sitt syn på at hun var blitt forbigått.

– Hans vilje til å rydde opp i min sak var virkelig dårlig, sier den tidligere ansatte kvinnen. Strømberg Hansen mener Solbakken helst ikke burde vært gjenvalgt som nestleder heller, med bakgrunn i denne saken.

LES OGSÅ: Utnytt ukjente muligheter i den nye pensjonen

Solbakken var styreleder. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken var styreleder i AOF da arbeidstvisten utspilte seg. AOF er fagbevegelsens landsomfattende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning.

Han har inntil i går vært ansett som den mest aktuelle kandidaten til å overta som leder av LO. Han ble istedet gjenvalgt som nestleder av LO idag.

LES OGSÅ: Du kan også få friskere ansatte

Paradoksalt. Ifølge hennes advokat er det et paradoks at nettopp en nestleder av LO blir involvert i en slik strid:

PARADOKS AT AOF VED STYREFORMANN SOLBAKKEN BRØT LOVEN: – Man forventer at arbeiderbevegelsen ikke bryter arbeidsmiljøloven, sier advokat Sven Ivar Sanstøl i advokatfirmaet Eckhoff Fosmark & Co.

– Det er paradoksalt at min klient måtte gå til rettssak og vant frem med sitt krav mot et av LOs flaggskip.

– Man forventer jo at nettopp arbeiderbevegelsen har en mer inkluderende og korrekt behandling av ansatte og ikke bryter arbeidsmiljøloven, sier advokat Sven Ivar Sanstøl i Advokatfirmaet Eckhoff, Forsmark Co til Dine Penger.

– Jeg følte at Solbakken ikke hadde satt seg inn i saken min, sier Strømberg Hansen.

Hun mener AOF fikk svært mange sjanser til å rydde opp overfor henne da hun fikk greie på at en annen var ansatt i den nyopprettede avdelingen.

– Man skulle tro at de var bedre i personalbehandling enn andre bedrifter, men det er heller stikk motsatt når det kommer til stykket, sier Strømberg Hansen.
Hun fikk advokathjelp gjennom Handel og Kontor, og vant både i tingretten og lagmannsretten.

LES OGSÅ: Yngre taper pensjonskampen

– Strekker ansattes rettigheter meget langt. Tor Arne Solbakken hadde denne kommentaren til Dine Penger da vi konfronterte ham med den delikate arbeidsrettsstriden, som LO-eide AOF tapte:

– Hva synes du om at AOF hvor du er styreleder, tapte en arbeidsrettssak i lagmannsretten, og må betale så høy erstatning til en tidligere ansatt?

STREKKER ANSATTES RETTIGHETER LANGT: – Retten strekker den ansattes rettigheter meget langt, sa LO-leder Tor Arne Solbakken til Dine Penger etter dommen der LOs utdanningsorganisasjon AOF ble dømt til å betale en tidligers ansatt 1,3 millioner kroner i erstatning.

– Vi får leve med at erstatningsbeløpet ble vel høyt. Ut fra en samlet vurdering anket ikke AOF lagmannsrettdommen ut fra hensyn til en tidligere ansatt, og fordi retten strekker den ansattes rettigheter meget langt, sa Tor Arne Solbakken til Dine Penger. De valgte å droppe anke.

Ble forbigått. Liv Hansen ble oppsagt i 2009, da AOFs avdeling på Romerike gikk konkurs. Hun var da 59 år, og fikk ingen tilbud om hjelp til å få ny jobb fra AOF sentralt. Da AOF opprettet en ny avdeling på samme sted kort tid senere, ble hun ikke kontaktet. En annen person ble i stedet tilsatt i et engasjement.

– Jeg kontaktet styret, men fikk aldri noe svar. Senere ba jeg om en attest med AOF-logo på, men ikke engang det fikk jeg, sier Liv Strømberg Hansen til Dine Penger.

Brudd på fortrinnsretten. Dommerne viser til at formålet med fortrinnsrett er å styrke stillingsvernet. De mente videre at Strømberg Hansen var godt kvalifisert.

AOF oppfylte ikke informasjonsplikten om den nye stillingen overfor Hansen, og burde ha kartlagt kompetansen hennes, mener lagmannsretten.

AOF antok i stedet hvilke erfaringer og kompetansen hun hadde. De hadde inntrykk av at Hansen var lite egnet for salg. Men de var ikke kjent med at hun hadde erfaring fra bedriftsbesøk og salg av kurs.

Ivaretok ikke arbeidstaker. At ansettelse av en annen ble foretatt uten å ivareta hennes fortrinnsrett, fremstod ikke som et hendelig uhell, men føyer seg inn i en rekke av handlinger der arbeidstakers interesser ikke ble ivaretatt, konkluderte dommerne.

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om