Billig lån fra foreldre

Å låne innen familien er enkelt, billig og ganske trygt. Men pass opp for fellene. Her kan du laste ned forslag til låneavtale.

Foto: Illustrasjonsfoto: colurbox.com

  • Øyvind Røst
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Det er ofte slik at foreldre eller besteforeldre sitter med penger i banken og nedbetalt boliglån.
Samtidig ønsker de ikke å gi bort penger som forskudd på arv med en gang, for eksempel fordi pengene skal brukes som ekstra pensjon senere, eller fordi det er flere søsken som må få likt.
Dermed er lån en god mulighet til å hjelpe barna likevel.
Halvparten får hjelp
Ifølge DnB NOR og Postbanken får omlag halvparten av unge økonomisk hjelp fra sine foreldre, enten i form av hjelp til å betale regninger og husleie, eller som pengestøtte ved kjøp av bolig.
Les hele saken:Unge bør eie boligen selv
Strammere med lån for barna
Finanskrisen har ført til at bankene har blitt strengere med utlån til nyetablerte.
Samtidig fører innstramming i utlånsreglene fra Finanstilsynet til at det rett og slett er vanskeligere å få fullfinansiert boliger i bank.
Dermed kan et tilleggslån fra familien gjøre at man kan få kjøpt den boligen man trenger.
LES OGSÅ:Nye lavinnskudds-borettslag forbys
Bedre enn kausjon
For foreldrene vil dette ofte være et bedre alternativ enn kausjon. Da risikerer man å måtte betale hele lånet hvis det misligholdes.
Ved et (del)lån til poden risikerer man bare pengene man har lånt bort.
Barna får rentefradrag
Det fine med familielån er at de fungerer skattemessig som vanlige lån. Dermed får barna fortsatt rentefradrag. Selve lånet føres i selvangivelsen som hvilket som helst annet lån.
Selve lånet skal føres i selvangivelsen som fordring hos foreldrene og gjeld hos barna. Legg også ved en låneavtale som dokumentasjon.
Lånerentene må foreldrene føre som renteinntekt i selvangivelsen. Og lånet må de føre som en fordring.
Renteinntektene beskattes som kapitalinntekt for foreldrene og gjeldsrentene gir fradrag for barna. Skattesatsen er de vanlige 28 prosent.
SKRIV LÅNEAVTALE
Selv om lånet er innen familien, bør dere absolutt skrive en låneavtale. Ikke bare regulerer denne selve lånet, men det er også et bevis overfor skattemyndighetene at dette faktisk er et lån og ikke en gave, som kanskje utløser arveavgift.
Last ned forslag til låneavtale her
Låneavtalen bør inneholde svar på dette:
* Hvem låner hvor mye fra hvem?
* Hvordan skal lånerenten fastsettes og hvordan skal den reguleres?
* Hvordan og når skal renter og avdrag betales?
Beregn og betal renter og avdrag
Dine Penger anbefaler at dere bruker normalrentesatsen i arbeidsforhold som rentesats. Se skatteetaten.no for oppdaterte normrentesatser.
Tar dere lavere rentesats enn dette kan rentefordelen bli betraktet som arveavgiftspliktig gave.
Tilbakebetaling eller gave
En enkel regel er å la lån være lån og gave være gave. Lån skal tilbakebetales med renter og avdrag etter avtale mens barna får gaver og arveforskudd når det passer og uavhengig av lån.
Men det er fullt mulig å gi årets renter og avdrag som gave hvert år. Foreldre har lov til å gi en halv ganger grunnebeløpet i folketrygden (G) i gave hvert år til sine barn. Det er i overkant av 36.000 kroner i 2010.


Tyngre å drive inn pengene
Det er viktig å huske på at når man låner ut til familien, så er det ikke alltid like lett å drive inn pengene.
Rent formelt kan man selvfølgelig legge inn klausuler om at lånet kan drives inn via namsmannen, eller gå til retten for å få drevet inn pengene.
Men i familieforhold er det neppe så naturlig å trekke sine egne barn for retten. Dermed minskes mulighetene for å få inn pengene.
Hvem bør styre unna?
Dermed skal man ikke alltid låne ut - om man har tenkt at pengene skal betales tilbake.
Det å låne ut til barn med kronisk dårlig betalingsevne er ikke lurt. Her er det stor risiko for at pengene kan gå tapt.
Noe annet er det selvfølgelig hvis lånet egentlig er ment som hjelp. Men da må man ha tenkt over det på forhånd.
Ofte er det bedre å gi pengene som en gave eller arveforskudd med en gang.
Pass også på at hvis du låner ut til barns aksjeselskap (AS), så kan lånekapitalen gå tapt hvis firmaet går konkurs.
Her er det nyttig å forsøke å få tinglyst pant i fast eiendom eller lignende hvis man vil ha ekstra sikkerhet for pengene.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. Ikke glem dette lånet i selvangivelsen

  2. Samboere likere ektepar etter forslaget til statsbudsjett: Fortsatt arvefelle for samboere

  3. Skriv samboerkontrakt med kjæresten

  4. Forbrukerøkonom: Flere bør gjøre som dem: Jon og Christine  sparer 463.000 kroner på rask nedbetaling

  5. Hvordan kan samboere dele rentefradraget?