ESA: Flypassasjeravgiften kan være ulovlig

Flypassasjeravgiftens unntak for reisende som bytter fly, kan være ulovlig statsstøtte, mener ESA. Finansminister Siv Jensen (Frp) åpner for at avgiften kan bli utsatt.

KAN VÆRE ULOVLIG: EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at deler av flypassasjeravgiften kan være ulovlig. Nå åpner finansminister Siv Jensen (FrP) for at avgiften blir utsatt.

Terje Bendiksby NTB scanpix
  • NTB
Publisert:,

– Brevet fra ESA vil sette en stopper for forslaget til flypassasjeravgift som regjeringen vil innføre fra 1. april. Nå må regjeringen sørge for å utrede denne saken grundig, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Han mener brevet som EFTAs overvåkningsorgan ESA onsdag sendte Nærings- og fiskeridepartementet, er strengt.

– Regjeringen har ikke varslet ESA om forslaget til flypassasjeravgift. Nå kan det gå lang tid før alle sider ved denne saken er vurdert, sier han.

Les også

Konkurransetilsynet mener flyseteavgift må utsettes

– Ulovlig

I brevet fastslår ESA at det foreslåtte unntaket som gjøres for passasjerer som skal videre, med samme eller med et annet fly, ikke er forskriftsmessig varslet.

– Hvis det gjennomføres i sin nåværende form, og i en utstrekning som omfatter statsstøtte, vil ESA behandle det som «ulovlig støtte», heter det i brevet.

ESA ber norske myndigheter om å komme med et forhåndsvarsel om flypassasjeravgiften med henblikk på bekymringene overvåkningsorganet har.

– Den eneste måten regjeringen kan komme seg unna dette på, er å dobbeltbeskatte alle transferpassasjerer (passasjerer som skal videre med et annet fly. Red anm.). Det er i så fall dårlig nytt for alle som bor i distriktet og er avhengige av flybytte for å komme seg hjem, sier Lothe.

Les også

NHO mener flyseteavgiften er i strid med EØS-avtalen

– Trekk avgiften

Senterpartiets Geir Pollestad sier brevet fra ESA må innebære at avgiften ikke innføres som varslet 1. april.

– ESA har gjort det Siv Jensen burde ha gjort for lenge siden – nemlig dratt i nødbremsen, sier Pollestad.

Han ber regjeringen trekke hele avgiften, som kom i stand som et resultat av de borgerlige budsjettforhandlingene på Stortinget i fjor høst.

– Avgiften har dårlig miljøprofil og rammer distriktene. I tillegg er den konkurransevridende, og det er det som har fått ESA til å reagere, sier Pollestad, som leder Stortingets næringskomité.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener ESAs anførsler viser at regjeringen har hasteinnført en avgift uten nødvendig utredning.

– Det viser at det politiske flertallets forutsetninger i denne saken, ikke holder. Det er dårlig politisk håndverk fra regjeringen, sier han.

Les også

Stortinget vedtok flyseteavgiften

Åpner for at avgiften blir utsatt

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil gå i dialog EFTAs kontrollorgan ESA om flypassasjeravgiften. Resultatet kan bli at den omstridte avgiften likevel ikke innføres fra 1. april.

– Vi er ikke kjent med hvilke opplysninger ESA har om saken, men vi vil så snart som mulig informere ESA om våre vurderinger og begrunnelser for dette, heter det i en skriftlig kommentar fra finansministeren til NTB.

Jensen, som torsdag er på reise i London, understreker at planen er å innføre avgiften fra 1. april som forutsatt av Stortinget. Hun åpner samtidig for at avgiften kan bli utsatt.

– Dersom ESA beslutter at Norge må utsette innføring av avgiften inntil ESA har vurdert om den er i overensstemmelse med EØS-avtalen, vil vi forholde oss til dette, poengterer hun.

Les også

Bekreftet: Siemens-kutt rammer også norske ansatte

Les også

Ikke bind renten

Les også

SSB: Oljebremsen varer ut året

Her kan du lese mer om

  1. Siv Jensen
  2. NHO
  3. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Flypassasjeravgiften utsettes til juni

  2. NHO klager flypassasjeravgiften inn til ESA

  3. Konkurransetilsynet mener flyseteavgiften må utsettes

  4. Annonsørinnhold

  5. Flypassasjeravgiften innføres

  6. SAS vurderer å flytte ruter på grunn av flyavgiften