Boligutleiere fortviler over dårligere leietagere

Tre av ti utleiere sier de har tapt penger på leieforhold i en ny undersøkelse. Men Leieboerforeningen er skeptiske og mener mange utleiere stiller for høye krav.

– VELDIG MYE: Daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no, som har gjort en undersøkelse der en tredjedel av utleierne sier de har tapt penger på leieforhold. Husleie.no er en administrativ plattform for utleiere.
Publisert:

Blant de mange utleierne i Norge som har hatt leietagere de helst skulle vært foruten, oppgir 74 prosent at utbetalt husleie var årsaken til at de gikk på tap – mens 30 prosent viser til skader på boligen.

Samtidig sier nær en tredjedel av alle utleiere at manglende eller forsinkede leieinnbetalinger har ført til at de selv har fått betalingsproblemer, ifølge den ferske undersøkelsen, som er utført av Husleie.no.

– Det er veldig mye, sier daglig leder Kjetil J. Olsen til E24, og viser til at det er rundt 500.000 utleieboliger i Norge i dag.

– Men veldig overraskende er det ikke, for det samsvarer med våre erfaringer. De som har drevet med utleie en periode har gjerne hatt en slik negativ opplevelse, fortsetter Olsen.

Les også

Prissjokk for knøttsmå leiligheter

– Ganske skremmende

Han påpeker at det er stor forskjell på leietagere som betaler husleiere forsinket, og de som rett og slett ikke betaler.

Fire av ti utleiere sier de opplever det første. Samtidig sier altså nesten like mange, én av tre, at leieforholdet har endt med tap, hvor ubetalt leie gis som den vanligste årsaken.

Mer nedslående, ifølge Olsen, er et annet funn: Cirka 50 prosent av alle de 176 utleiere som deltok i undersøkelsen, sier de ikke vet hva de skal gjøre med dårlige betalere.

– Det er ganske skremmende, sier han:

– Du kan ikke bare leie ut boligen og tro at alt skal gå av seg selv. Dersom du ikke vet hva du gjør med leietagere som ikke betaler, vil problemet gjerne gjenta seg, og du går på et enda større tap. Dette må utleiere ha et bevisst forhold til, mener Olsen.

Leieboerforeningen skeptiske

Leieboerforeningen stiller seg skeptiske til hvordan utleiere definerer tap i undersøkelsen.

– Dette høres veldig høyt ut, sier daglig leder Lars Aasen til E24:

SKEPTISK: Sjefen i Leieboerforeningen, Lars Aasen, sier det er naturlig at noen utleiere går på tap. Han tror likevel andelen drives opp av utleiere som stiller urimelig høye krav til boligenes standard ved utflytting.

– På én side vet vi at unge og vanskeligstilte er store grupper i leiemarkedet, og det er ikke unaturlig at noen får problemer med husleieinnbetalinger. Samtidig har Husleietvistutvalget tidligere fastslått at mange utleiere stiller urimelige krav for boligens stand ved utflytting, sier Leieboerforeningen-sjefen.

Han viser til den betydelige andelen utleiere i undersøkelsen som oppgir å ha tapt penger som følge av «skader» på boligen.

Les også

DNB-megler droppet kritisk boligrapport

– Det er nok en del leietagere som gjør innredningsvalg de ikke har adgang til, for eksempel å spikre i veggen. Samtidig vil mange mene det er rimelig at utleiere dekker utgifter for normal slitasje. Men det er det mange utleiere som ikke vil, sier Aasen:

– Mange krever for mye

– I leiekontraktene krever noen til og med at leietageren selv pusser opp boligene under leieforholdet for egen regning.

Det som flere utleiere karakteriserer som tap, kan dermed være normale utgifter de egentlig burde ha påregnet, fremholder han.

– Du mener utleiere stiller for høye krav?

Les også

Vil stramme inn reglene for «Airbnb-utleie»

– Ja, vi synes mange gjør det. Så er det selvsagt slik at utleiere både kan og bør bruke muligheten til å purre og varsle trekk i depositum dersom leietagere ikke betaler.

Leieboerforeningen kjenner ikke til andre undersøkelser om dette, har derfor ikke sammenligningsgrunnlag.

Husleie.no-sjefen tør heller å fastslå om det er flere eller færre leieforhold som ender i problemer enn tidligere sett fra utleieres ståsted.

– Våre erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at dette har holdt seg relativt stabilt, uten radikale endringer hverken i positiv eller negativ retning. Samtidig er det stadig flere som leier ut boligen sin, sier Olsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om