Finanstilsynet langer ut mot bankers «megler-pushing»

Har du fått en varm eiendomsmegler-anbefaling av kunderådgiveren i banken din? Det ligger gjerne økonomiske motiver bak. Nå setter Finanstilsynet ned foten.

REAGERER: Her er Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen avbildet under en pressekonferranse i fjor.
Publisert: Publisert:

Finansforetaksloven hindrer bankansatte fra å motta penger fra eiendomsmeglerforetak i bytte mot å markedsføre eller anbefale dem til sine kunder.

Likevel foregår det i dag en svært uheldig kobling med økonomiske bindinger mellom banker og eiendomsmeglere.

Det er Finanstilsynets konklusjon i et fersk rundskriv hvor de slår ned på praksisen.

«Etter det Finanstilsynet erfarer er det ikke uvanlig at bankens saksbehandler får et honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens eiendomsmeglingsforetak», skriver tilsynet.

Som følge av rundskrivet vil DNB nå endre sin «tipsordning» for bankansatte, får E24 opplyst.

Les også

Rune Bjerke om norske boliglånskunder: - Dønn solide

– Uakseptabel høy risiko

Det er vanlig at banker har sine egne eiendomsmeglerforetak. DNB har for eksempel DNB Eiendom, Privatmegleren er underlagt Nordea, og Krogsveen er eid av Danske Bank.

Mens det muligens er naturlig å anbefale sine egne, reagerer tilsynet på de økonomiske bindingene de mener å ha funnet:

**Bankens ansatte får gjerne honorar for å anbefale en bestemt megler. Finanstilsynet mener dette gir en «uakseptabel høy risiko for at kundebehandlinger skjer i strid med god forretningsskikk».

**Banken gir deg som kunde økonomiske incentiver for å inngå avtale med en bestemt megler – for eksempel gunstigere boliglån eller andre bankprodukter. Tilsynet mener banker som gjør dette, medvirker til at du «fratas retten til fritt meglervalg» og at oppdragsavtalen både bryter meglerloven og kravene til god forretningsskikk.

Les også

Eiendomsmegler legger seg paddeflat etter denne annonsen

DNB endrer praksis

– Vi går naturligvis gjennom dette for å sikre at vår praksis er i tråd med rundskrivet, skriver informasjonssjef Even Westerveld i DNB til E24 i en e-post.

Han opplyser at banken ikke stiller noen vilkår om valg av megler når kunder ber om boliglån. Derimot omfattes ansatte i banken av en «tipsordning»:

Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

– Vi vil også endre tipsordningen for de ansatte i banken, slik at den er i tråd med regelverket. Vi er helt enige med Finanstilsynet i at det er viktig at kundene opplever at de har et fritt valg når det gjelder hvilken megler de ønsker å bruke, skriver Westerveld.

Nordea bekrefter at de også har mottatt rundskrivet.

– Vi tar det til etterretning, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea til E24.

– Nordeas megler er Privatmegleren. Hva slags incentiver har rådgivernes deres for å anbefale dem?

– Det er ikke slik at kunder hos oss får andre betingelser ved å velge Privatmegleren fremfor andre meglertjenester, svarer Steffensen.

– Hva med honorarer til kunderådgiverne?

– Det vi kan si, er at vår virksomhet alltid skal skje i tråd med gjeldende regler og retningslinjer. Nå skal vi se nærmere på tingene Finanstilsynet trekker frem.

FORNØYD: Forbrukerombud Gry Nergård.

– Har gått for langt

– At Finantilsynet går ut og gir et såpass klart pålegg til både eiendomsmeglere og banknæringen, er veldig positivt, sier forbrukerombud Gry Nergård til E24.

– Forbrukere skal velge de tjenestene de trenger ut ifra pris og kvalitet, uten tvungne koblinger. Det er et prinsipp vi jobber med i alle bransjer nå, fortsetter hun.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) gir også sin støtte til Finanstilsynets reaksjon.

– Koblingen mellom bank og bankens eget eiendomsmeglingsforetak har utviklet seg uheldig. Når det ikke lenger er fritt meglervalg, har det gått for langt. Derfor er det viktig at Finanstilsynet slår ned på praksis, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Krever dokumentasjon

Han sier det er avgjørende at banker og meglerforetak drives som separate virksomheter, for å sikre reell konkurranse i markedet.

– Det er nemlig ikke gitt at man kommer best ut ved å legge alle eggene i samme kurv, slik bankene gjerne legger opp til, mener meglertoppen.

Tilsynet signaliserer streng oppfølging med hvordan bankene anbefaler meglere fremover:

«Hvis banken anbefaler eget eiendomsmeglingsforetak, må det gis eksplisitte opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må kunne dokumenteres».

Les også

DNB scorer lavest på tillit i ny undersøkelse

Les også

Nå vrakes verditakst for Oslo-boliger: – Har vært en sovepute for meglerne

Les også

Eiendomsmegler legger seg paddeflat etter denne annonsen

Publisert:
Gå til e24.no