Oslo-satsingen på boliger kan forsinkes av nabokrangel

– En stor tetthet av advokater i Oslo-området kommer til å tjene på dette, sier boligprodusent, som mener naboene er den største bøygen for boligbyggingen i Oslo.

VIL ERSTATTE VILLAER MED LEILIGHETER: Kollektivknutepunktet Grefsen skal fortettes med boligblokker en spasertur unna stasjonen, og det betyr at villabebyggelse må rives. Det kan bli en sinker for planene til Byrådet.

Foto: Thomas Brun NTB scanpix
 • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

– Naboer og mangel på tøffe politikere er den største flaskehalsen for boligbyggingen, sier leder i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, til E24.

Han får tilslutning fra direktør i NEF, Carl Geving, som mener generelt at radikale endringer i boligbyggingen i hovedstaden fordrer politikere som tør å kaste seg ut i stormen og ta kontroversielle beslutninger.

– Raymond Johansen må ta på seg piggskoene og ta tak i Oslo-problemet, sier Geving til E24.

Det vil etter alt å dømme bli bråk med naboene dersom det 10 måneder gamle rødgrønne byrådet i Oslo skal løse boligfloken.

100.000 boliger skal bygges mot 2030 for å møte befolkningsveksten, og planen innebærer fortetting langs kollektive knutepunkter som inngår i Oslo pakke 3.

Kommuneplanen, det øverste styringsdokumentet til Oslo, «Oslo 2030: Smart, trygg og grønn» ble vedtatt 23. november i fjor.

Byrådet har i tillegg laget et utkast til planstrategi for 2016–2019.

«Hensikten er å styrke den demokratiske styringen av kommunens planlegging og peke ut retning for kommuneplan, økonomiplan og andre planer og strategier,» skriver Oslo kommune.

Utkast til planstrategi er på høring, og det er blitt arrangert informasjonsmøter i bydelene som er berørt av planene.

Les også

Boligtopp frykter SVs forslag kan trigge en boligkollaps

– Vil gi nabokrangel

Naboer har en tendens til å protestere før heisekraner, støy og årslange byggeprosesser melder sin ankomst i nabolaget. I tillegg må en del hus rives, hvis områdene med villabebyggelse skal fortettes.

Det vil bli bråk, tror Jæger.

– Jeg tror byggestrategien som bare går på stasjonsnære områder og knutepunkter vil gi en del nabokrangler, sier Jæger.

– Vi må forvente at det er en stor tetthet av advokater som vil tjene penger på disse sakene, for det kommer saker. Men da er det viktig at Fylkesmannen klarer å behandle disse sakene raskt, sier Jæger.

– Så blir det opp til hele bystyret, opposisjon og posisjon, å tørre å fatte vedtak som er nødvendig for å få en høy utnyttingsgrad av knutepunktene, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen gikk til valg på å løse boligfloken. Han sa etterslepet i Oslo var på 20.000 boliger, og at han ville sørge for at det etterslepet ble tettet. Men det betyr storstilt boligbygging langs knutepunktene i Oslo.

Byrådet trenger bare å se til nabokommunen Bærum for å ta innover seg hva byrådet har i vente. Lokalpolitikerne i Bærum har i flere år blitt kritisert av boligbyggerne for å ta for mye hensyn til naboene, selv om byggehastigheten er nesten doblet til 700 boliger i året nå.

SINTE NABOER ER BREMSEKLOSS: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening er bekymret for at nabokrangler kan forsinke byggeprosessene i Oslo.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Bærum: Utsikt fra golfbane hindret boligbygging

En sak fra Asker og Bærum tingrett kan illustrere hvor lite som skal til, før naboer og politikere kan stikke kjepper i hjulene for utbygger.

Lokalavisen Budstikka har dekket prosessen som førte til at politikerne stoppet byggingen av to leilighetsbygg på Hosle under påtrykk av naboer.

Bygningsetaten ga klarsignal til bygging, men politikerne opphevde byggetillatelsen etter naboprotester. Så klagde boligbygger Choice Living til Fylkesmannen. Sistnevnte opphevet avslaget, mens politikerne forsøkte å klamre seg fast i andre begrunnelser, ifølge Budstikka.

Boligbygger Choice Living gikk til sak, og under saksgangen i Asker og Bærum tingrett kom det frem at politikerne ikke ønsket hus med flatt tak i området. I tillegg var den en bekymring for utsikten fra Haga golfbane ...

Det ble for tynne holdepunkter til å avslå boligutbyggingen, konkluderte Asker og Bærum tingrett.

Den tidkrevende affæren innebærer at Bærum kommune må betale utbyggeren 1,1 million i erstatning, ifølge Budstikka.

Kan forsinke utbygger ett år

Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Bård Schumann, er oppgitt over Bærums-politikeres spisse ører for naboklager. Han mener lokalpolitikerne er redde for å miste velgere.

– Frp i Bærum foreslår å bygge eneboliger og rekkehus istedenfor blokker i Bærum. Skal man først lykkes i å bygge rundt knutepunktene, må man bygge 7–8 etasjer, sier han til E24.

Schumann mener man kan vente seg naboklager i Oslo, som fra villaeierne på Smestad og Grefsen.

– Det er helt legitimt ikke å ønske å ha blokker og nye naboer. Problemet er at det blir vanskelig å skape samfunnsutviklingen man er nødt til å ha.

– Utfordringen er at dette ofte forsinker prosesser ganske lenge, sier han.

– Hvor lenge kan naboer forsinke utbyggere?

– Normaltilfellet er at planutvalget blir usikre og sender saken tilbake til administrasjonen for nye utredninger. Da tar det fort et halvt år eller ett år ekstra, sier Schumann.

Les også

Høyre refser kommunenes boligbygging: – Vi kan ikke lage en storbyregion med landsbytiltak

Byrådet: – Uansett vil noen ikke bli fornøyd

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), forsikrer at motstridende interesser skal bli lyttet til, men at byrådet ikke er redd for å ta kontroversielle beslutninger.

– Dette omfatter mange komplekse problemstillinger. Disse demokratiske prosessene er forankret i plan- og bygningsloven om hva man er pålagt av nabovarsler og offentlige høringer i reguleringssaker.

– Vi må vurdere interessene opp mot hverandre, sett opp mot behovet for raskere boligbygging.

Hun mener byrådet må tenke større og mer helhetlig enn Bærum kommune.

– Der er nok situasjonen annerledes i Oslo enn i noen av nabokommunene. I Oslo er det enda høyere befolkning, og et enda større område med tett bebyggelse. Byutvikling vil alltid være preget av interessekonflikter, uansett hva du lander på vil noen ikke bli fornøyd. Sånn er det når det er mange ulike interesser involvert, sier Marcussen.

Les også

12 små leiligheter i Oslo-gryten – dette gikk de for

Les også

Jensens boligpakke får dommen fra Finanstilsynet om én måned

Les også

Slik angriper du høstens boligmarked

Her kan du lese mer om

 1. Bolig
 2. Boligmarkedet
 3. Selvaag Bolig
 4. Oslo
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Så mange Oslo-boliger må bygges for å løse boligmangelen

 2. - Alle småhus i Oslo er i faresonen

 3. Frykter befolkningsveksten skal gjøre boligprisene enda høyere

 4. Annonsørinnhold

 5. Prisene opp 13,4 prosent: Slik vil Oslo møte boligkrisen

 6. Johansen: - Leilighetsnormen bør endres