Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull

Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.

DATTERSELSKAP-SMUTTHULL: Ved bruk av selskap som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» har milliardær og Fredensborg-eier Ivar Tollefsen sikret seg 34 av 50 leiligheter i et sameie, tross lovens maksgrense på to. En forslått lovendring som skulle hindre praksisen, ble nedstemt i Stortinget mandag.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk.

– Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24.

E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie.

Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie.

Les også

Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende

«Åpenbare stråmannsselskaper»

Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt.

«Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen.

SKUFFET: Aps Jan Bøhler.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret.

Dette selv om dagens eierseksjonslov egentlig sier det er lov å eie bare to andeler.

Datterselskapene eier bare to enheter, og er hver for seg innenfor loven.

Les også

Ut mot Fredensborgs «Stråselskap»: – Ekstremt misbruk

Det sentrale i lovendringen som ble foreslått nå, var at «ingen kan direkte eller indirekte kjøpe eller erverve flere enn to boligseksjoner».

Med svært knapp margin stemte Venstre, Høyre og Frp mandag imot forslaget med 52 mot 49 stemmer.

Får kjøpe maks to

Tollefsens og Fredensborgs metode med å opprette småselskaper som har eid inntil to leiligheter hver, er ifølge amanuensis Gert-Fredrik Malt ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo en omgåelse av lovens intensjon.

Han sier et av lovens hovedformål er å hindre maktkonsentrasjon som undergraver demokratiet i boligsameier.

Da E24 skrev om Fredensborgs bruk av datterselskaper for å sikre seg flertallet av enhetene i sameiet Maridalsveien 9 AS i fjor, mente deres advokat Christian Wefling at det ikke representerte en omgåelse av loven:

– Man har i forarbeidene til loven diskutert og konkludert med at dette skal være tillatt, og det er derfor ingen omgåelse av loven, sa Wefling den gang.

Vil ha mer tid

I Stortinget sa komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg enige om at loven trenger endringer for å motvirke omgåelse av lovens intensjon.

De mener imidlertid at dette reiser «en rekke rettslige og praktiske problemstillinger» som først må avklares, inkludert hvordan eierskap fra utenlandske selskaper skal håndteres.

Les også

Utleiegigant måtte endre «ulovlige leiepriser» på nytt

Det ble samtidig vedtatt et forslag om at «regjeringen kommer tilbake til Stortinget» med et annet lovforslag som bevarer lovens intensjon på et senere tidspunkt.

– Men det har de sagt i over to år. Jeg blir ikke veldig optimistisk av dette, sier Bøhler i Ap.

Leieboerforeningen er heller ikke fornøyd med Stortingets beslutning.

– Det er uheldig. Det burde vært et tydeligere forbud mot å eie flere enn to andeler, en bestemmelse som vi vet omgås i dag. Det skaper bare dårlige bomiljøer, sier daglig leder Lars Aasen til E24.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at det har vært bred politisk enighet om å ha en eierskapsbegrensning i sameier. Han synes utfallet i Stortinget slik sett er snodig.

– Det er ikke noe poeng å ha en bestemmelse som kan enkelt omgås. Dette hadde vært en ryddig måte å gjøre loven effektiv på, sier han til E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Regjeringen vil forby boligkjøp-stråmenn

  2. Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år

  3. Oslo kommune ber meglere melde inn brudd

  4. Annonsørinnhold

  5. Ivar Tollefsen kjøper eiendom i København for 1 milliard

  6. Betalt innhold

    Det elleville eventyret om boligmilliardæren Ivar Tollefsen