Ropstad refser bankene etter sjokktall: – Det er uhørt

Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) åpner for at regjeringen må bli «langt strengere» mot uansvarlige banker, etter nye tall som viser 36 prosents økning i nordmenn med over 20 forbrukslån.

Publisert: Publisert:

– Det er uhørt at noen banker låner ut dyr kreditt til personer som man nå kan se har store gjeldsproblemer, sier Ropstad til E24.

– Dersom bankene gjør dette bevisst, så er det et klart regelbrudd som bør få konsekvenser, for eksempel gjennom pålegg fra Finanstilsynet, fortsetter han.

Siden gjeldsregisteret ble innført i fjor sommer, har bankene hatt fullt innsyn i nordmenns forbruksgjeld – slik at de skal unngå nye forbrukslån til folk som allerede har for mye.

Men i dag er det 35.000 flere personer med minst fire forbrukslån enn i september – og antallet nordmenn med minst 20 forbrukslån har passert 4.500 personer etter en sterk økning på 36 prosent, ifølge tall E24 har fått fra Gjeldsregisteret.

– Bankene gjør ikke jobben sin

De med over 20 forbrukslån karakteriseres som «gjeldsslaver»: Beregninger fra oktober viser at hver av dem sitter på forbrukslån for 1,6 millioner kroner i snitt.

De nye tallene opprører forbrukerministeren.

– Hele poenget med gjeldsregisteret var å gi bankene et bedre verktøy for å nettopp unngå å gi lån til mennesker som allerede har altfor høy gjeld, påpeker Ropstad.

– I dag er ikke bankene pålagt å faktisk bruke gjeldsregistrene. Er dette noe du vil åpne for å endre?

– Her er det ikke snakk om problemer med regelverket. Her er det bankene som ikke gjør jobben sin, og så må regjeringen sikre at vi håndhever regelverket. Både finansavtaleloven og forskrift om forsvarlig utlånspraksis har regler som pålegger bankene å undersøke hvor mye gjeld kunden har fra før, og til å gjøre en forsvarlig kredittvurdering.

Banknæringen reagerer

Han sier det er viktig at brudd på disse reglene får konsekvenser, og viser til at Finanstilsynet her sitter på både et kontrollansvar, og sanksjonsmuligheter.

Finans Norge, som organiserer bankene, sier tallene fra Gjeldsregisteret er såpass oppsiktsvekkende, at de knapt er til å tro:

– Vi synes tallene er veldig merkelige. Her kan det være ulike feilkilder, så vil ønsker å undersøke materialet før vi konkluderer med at tallene gir et riktig bilde av utviklingen, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne til E24.

Han sier det er alvorlig dersom det stemmer at antallet personer med over 20 forbrukslån har økt kraftig de siste månedene. I så fall sier Fåne han er helt på linje med forbrukerministeren:

– Det er viktig å avdekke om noen banker her bryter reglene. I så fall bør det få konsekvenser for de det gjelder, sier Finans Norge-toppen.

Ropstad: – Mulig vi må bli langt strengere

– Vårt inntrykk er at gjeldsregisteret fungerer, men vi har sett antydninger til at utenlandske banker nå øker sine usikrede lån mot Norge, mens de norske bankene reduserer dem, tilføyer han.

Ropstad varsler at han vil følge nøye med på forbrukslån-utviklingen fremover, og varsler at innstramminger allerede er på vei.

– I forslaget til ny finansavtalelov går regjeringen inn for at bankene skal ha en avslagsplikt overfor kunder som ikke bør få lån. Dette vil være en merkbar innstramming, sier Ropstad.

– Men det er mulig vi må tenke nytt og opptre langt strengere overfor bankene dette gjelder, for dette synes å være en svært uheldig utvikling, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om