Eksperter: Jensen vil få klart råd om å beholde boliglånsreglene

Neste uke serverer Finanstilsynet rådene som Siv Jensen skal bruke når hun snart avgjør skjebnen til den omdiskuterte boliglånsforskriften.

FÅR SNART TILSYNETS RÅD: Finansminister Siv Jensen har i hovedsak pleid å lytte til anbefalingene fra Finanstilsynet i fornyingen av boliglånsforskriften, men har også avfeid enkelte anbefalinger.
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Forskriften har sin formelle utløpsdato på nyttårsaften, men finansministeren har bedt tilsynet vurdere hvorvidt reglene – som setter klare begrensninger for nordmenns boliglån-muligheter i bankene – «bør videreføres» fra 2020.

Det svært lite sannsynlig at Finanstilsynet vil svare nei på spørsmålet, og dermed råde Jensen til å la forskriften utløpe uten en erstatter, ifølge økonomer og boligeksperter E24 har snakket med.

– Det er overhodet ingen sjanse for det, sier Carl O. Geving, direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund:

– Gjeldsveksten i husholdningene er fortsatt dobbelt så høy som inntektsveksten, og dette vet vi at Finanstilsynet er urolige for. De ønsker åpenbart å beholde en egen forskrift med kredittinnstramminger, sier han.

Venter like krav – eller strengere

Finansdepartementet har bedt tilsynet klargjøre «om det er grunnlag for å justere enkeltelementer i forskriften», dersom anbefalingen deres er å videreføre den.

– Vi tror tilsynet vil råde myndighetene til å videreføre forskriften, med eller uten enkelte justeringer, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Dersom Finanstilsynet foreslår endringer, vil dette neppe være oppmykninger, resonnerer Geving:

Meglersjefen viser til at norsk økonomi «går så det griner», og at renten fortsatt er såpass lav at boligmarkedet lett kan settes i høygir dersom det lempes på kredittinnstrammingene – noe myndighetene neppe vil risikere.

Nye innstramminger er da mer trolig, mener han. Dette vil i så fall være i tråd med den historiske utviklingen til forskriften, som ble innført i sin første utgave i 2015.

I årene siden har det nemlig ballet på seg med ekstrakrav – blant annet at du maksimalt kan låne fem ganger inntekten totalt, og krav om 40 prosent egenkapital for kjøpere av sekundærboliger i Oslo.

Hovedkravet om 15 prosent egenkapital, som har vært med fra starten, er likevel nå modent for endringer, sier flere eksperter.

Les også

Rentetvil gir boligløft: – Optimismen kan bli kortvarig

– Behold to krav, skrot resten!

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, sier problemet er at boligprisene har steget såpass mye de siste årene, at 15 prosent i dag betyr at førstegangskjøpere må skrape sammen en liten formue.

For eksempel innebærer kravet at du må hoste opp 450.000 kroner for å få lån til å kjøpe en bolig til tre millioner kroner, en sum som ikke kjøper all verdens i Oslo om dagen.

– Bolig har blitt så dyrt nå at egenkapitalkravet skaper et A- og B-lag. Det slår fordelingsmessig uheldig ut og belønner de som får økonomisk hjelp fra foreldrene, sier sjeføkonomen.

Han understreker at han ser på det som et sosialt problem – som ikke nødvendigvis er på radaren til Finanstilsynet, som først og fremst er opptatt av å begrense risikable utlån og høy gjeldsoppbygging blant nordmenn.

– Egenkapitalkravet er jo en hovedsstolpe i forskriften. Bør det bare fjernes?

– Bankene vil jo uansett stille krav, og jeg synes de i større grad bør få vurdere dette selv. Forskriftens krav til minimum avdragsbetaling og maksimalt lån på fem ganger inntekten er derimot begge fornuftige, sier Jullum:

– Behold disse kravene, og skrot resten!

Vil ha ny fastrente-regel

Geving går ikke like langt, men ønsker seg også endringer i forskriften som løser de sosiale problemene han mener egenkapitalkravet har skapt.

Selv foreslår han en ny regel: Unge med god betjeningsevne kan slippe unna det strenge 15-prosentkravet mot at de tar boliglånet med fast rente i stedet for flytende – noe som begrenser risikoen for å gå på en smell.

Les også

Analysesjef regnet på boligkjøp med forbrukslån: – Hvis dette tallet stemmer, er det skremmende

– Dette vil være en veldig fin regel. Forutsetningen bør selvsagt være at dette er lånesøkere med god økonomi ellers, bare som ikke har spart opp nok, sier meglertoppen.

I dag finnes det en åpning for å slippe egenkapitalkravet ved at bankene kan gjøre skjønnsmessige unntak for inntil 10 prosent av sine utlån (åtte prosent i Oslo). Geving mener den nye fastrente-reglene bør komme i tillegg.

Uansett hvilke råd Finanstilsynet serverer Siv Jensen på tirsdag, er det ikke gitt at hun faktisk vil følge dem.

Har trosset rådene

Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer påpeker at Jensens departement ved flere anledninger har trosset tilsynets råd i tidligere revideringer av forskriften:

– I 2016 mente tilsynet at bankene ikke skulle ha noen fleksibilitetskvote, men dette lyttet ikke Finansdepartementet til – heldigvis, må jeg tilføye.

VENTER INGEN SJOKK: Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer tror Finanstilsynet vil anbefale Siv Jensen å beholde boliglånsforskriften med små eller ingen endringer.

– Og i forrige runde, våren 2018, anbefalte Finanstilsynet å oppheve de regionale forskjellene i forskriften [strengere krav i Oslo enn resten av landet, red.anm.]. Dette ble heller ikke tatt til følge, forklarer Dreyer, som synes det blir interessant å se om Finanstilsynet nå vil foreslå det samme på nytt.

Selv tror han ikke tilsynet vil slippe noen «bomber» på tirsdag.

– Jeg tror ikke de vil å gå inn for store oppmykninger uten en lengre periode med kraftige boligprisfall. Hovedrammene i forskriften er satt, og det blir nok i så fall snakk om mindre justeringer. Noe annet vil overraske meg, sier Dreyer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Meglersjef frykter ny korreksjon etter Finanstilsynets forslag

  2. Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn boliglånskravene

  3. Regjeringen viderefører boliglånsforskriften

  4. Pønsker ut nye regler for boliglån: «Alle» ber Sanner trosse Finanstilsynet

  5. Eiendomsbransjen reagerer på boligforslag: – Gavepakke til de rike