Spør ekspertene om rentehevingen

Forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen og sjeføkonom i Prognosesenteret Nerja Macic svarer på dine spørsmål.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret og forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Torsdag annonserte Norges Bank at de vil øke styringsrenten til 1,75 prosent. Med det er renten på det høyeste siden 2011, og flere er bekymret for konsekvensene.

Hvor mye vil boligrenten min øke? Kommer arbeidsledigheten til å øke? Og vil matprisene fortsette å gå opp?

Mellom 13.00 og 14.00 i dag, fredag, kan du få svar på det du lurer på.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen og sjeføkonom i Prognosesenteret Nerja Macic sitter klar for å svare på dine spørsmål.

Du kan allerede nå begynne å sende inn dine spørsmål.

Spør ekspertene
Lurer du på noe om rentehevingen? Send inn dine spørsmål til våre eksperter her.
Send inn
 • DEL

  Hvordan tror dere sparing i indeksfond på Oslo børs eller andre børser vil lønne seg i forhold til nedbetaling av gjeld i tiden som kommer?

  Ragnar

  Hei!

  Det ser ruskete ut i aksjemarked, men du reduserer risikoen med å investere i indeksfond.

  Hva som vil lønne seg, vet jeg ikke. Men selv sparer i i indeksfond, aktivt fond og nedbetaler gjeld. Den komboen fungere for meg.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Hei! Jeg ser mange andre har spurt om hvordan økt rente i Norge kan få ned en inflasjon som, i en global verden, er i hvert fall delvis tilbudsdrevet. Når verdensøkonomien er så globalisert som den er nå, er man ikke redd for stagflasjon, når man nå øker renten?

  Camilla

  Jo, absolutt, det er fare for stagflasjon. F.eks. kan mangelen på energi gjøre det vanskelig for store industrinasjoner som Tyskland å oppholde sin industriproduksjon til vinteren. De risikerer i det tilfellet resesjon, samtidig som energimangelen kan bidra til at inflasjonen fortsetter å være høy.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Vil dette påvirke studielån?

  Filip Spanne

  Hei!

  Ja, studielånsrenten blir påvirket av økningen i styringsrenten og den generelle økningen i markedsrentene.

  Men mens du er under utdanning er renta 0%.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Hvis du skulle kjøpe deg opp i boligmarkedet i Oslo, hvilke områder hadde du satset på? og hvilken type bolig (leilighet, enebolig...)?

  finansreven

  Det er enkelte områder øst for sentrum (men ikke langt fra sentrum) som fremdeles har ganske lave kvadratmeterpriser sammenlignet med snittet for Oslo, der det finnes et oppsidepotensiale. Byggeforbudet i forbindelse med revideringen av småhusplanen vil redusere tilbudet av eneboliger og småhus i Oslo, og kan presse prisene på disse opp ytterligere (fra allerede høye nivåer).

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Har sentralbanken i Norge noen som helst makt? Eller blir de utpresset av BIS om de ønsker å gå imot retningslinjene Klaus Schwab og gjengen har gitt dem?

  Truls

  Sentralbanken i Norge har svært mye makt i utformingen av norsk pengepolitikk.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hvorfor gikk ikke kronekurs opp etter den ny renteheving? Var ikke meningen at norsk krone skal stryke seg slik at vi kan kjøpe billigere fra utlandet?

  Singh

  Sentralbanken setter styringsrenten og det påvirker kronekursen (høyere rente styrker krona, og lavere rente gjør motsatt). Men også oljeprisen har en direkte påvirkning på kronekursen. Oljeprisen har svekket seg med 12-13 % siden slutten av juli. Og ikke minst trøbbel ute i verden og usikkerhet (alle søker trygge havner som dollar og bort fra små valutaer som kronen når det er mye ustabilitet i verden).

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hei,

  Jeg planlegger å pusse opp, men har ikke oppsparte midler til dette. Vil det være lurt å ta opp lån og få utført arbeidet så snart som mulig, eller bør jeg spare opp i en to-tre år for å få mindre lån? Budsjettet er i underkant av en million med dagens priser.

  Vidar

  Hei!

  Jeg tenker at du kan bare pusse opp nå, hvis du får lån til lav rente med sikkerhet i boligen din.

  Har du lite ledig sikkerhet ville jeg ventet og spart opp først.

  Usikret lån, forbrukslån og andre dyre lån/kreditter ville jeg holdt meg langt unna.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Har du noen som helst tro på at valuttakursene drives av markedet? Eller at sentralbank renten har noen innvirkning? Eller styres de 100% av BIS?

  Truls

  Jeg har sterk tro på at investorer plasserer pengene sine i den valutaen de har mest tro på, altså der de vil få høyest avkastning til lavest mulig risiko. Sentralbanken setter styringsrenten og det påvirker kronekursen (høyere rente styrker krona, og lavere rente gjør motsatt). Men også oljeprisen har en direkte påvirkning på kronekursen. Og ikke minst trøbbel ute i verden og usikkerhet (alle søker trygge havner som dollar og bort fra små valutaer som kronen når det er mye ustabilitet i verden).

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Heves ikke renten for raskt og for voldsomt nå, ift å ta seg tid til å analysere i hvilken grad inflasjonen vi ser er primært tilbudsdrevet og / evnt importert? Er det ikke betydelig forsinkelse på tallene man baserer løpende rentebeslutning på? Risikerer vi ikke nå en dramatisk nedkjøling av økonomien som vi langt på vei vil oppdage "for sent" utover høsten?

  Kenneth

  Akkurat nå er prisveksten på norskproduserte varer 19 % (juli mot juli i fjor), mens de importerte varene har steget 4 % i pris i samme periode. Det er ikke så veldig stor forsinkelse i tallene man baserer rentebeslutningen på. 10. august kom det inflasjonstall for juli, og dette var i god tid før gårsdagens rentebeslutning.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hei,

  Kjøpe ny og større bolig nå eller vente ett halvår/år? Har ikke mye lån pr nå

  Nina

  Hei!

  Mitt råd er å kjøpe en bolig når du har et varig boligbehov. Har du råd til å kjøpe i dag og har tenkt å bo i boligen i lang tid, kan du like godt kjøpe nå. Å time boligmarkedet er vanskelig, selv for ekspertene.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Har dere noen gode forslag til hvordan man kan kutte i forbruket?

  Anne

  Hei!

  Ja, jeg har mange. Men du kan finne en skreddersydd forslagsliste til kutte ved å se på transaksjonene i banken/på kortet de siste månedene. Da ser du hva du har brukt penger på, og så kan du vurdere post for post om du kunne kuttet ut den utgiften eller evt. redusert den.

  Kanskje du kan kutte i kantine, bilkjøring, matutgifter, restaurantbesøk, uteliv, snus, ferier, aktiviteter, medlemskap, taxi, abonnementer osv. Du kan google «sløskalkulator» for flere tips.

  Og så bør alle ta en sving innom kassa i butikken med varer som straks går ut på dato. Da får du fort halv pris på tipp topp varer :)

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Historisk har man vel pleid å sette rentenivå over inflasjonsnivå for å få kontroll. Hvorfor ikke nå?

  Ma

  Fordi gjelden er så mye høyere nå. Inflasjonen i juli var på 6,8 % og kjerneinflasjonen var på 4,5 %. Hadde styringsrenten nå vært høyere enn dette, ville det satt en bråstopp for norsk økonomi og trolig ført til resesjon. Vi trenger nedkjøling, men ikke helt istid!

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Arbeidsmarkedet omtales som stramt, noe som ifølge ekspertene fører til høyere lønninger som igjen bidrar til inflasjonen. Er det slik at Norges Bank egentlig vil ha høyere arbeidsledighet? Må folk miste jobben for å bedre situasjonen?

  Jostein

  Arbeidsledigheten er for øyeblikket veldig lav og det er få ledige ressurser i økonomien. Hvis vi skal klare å få ned inflasjonen nærmere målet på 2 %, må vi nok samtidig godta at arbeidsledigheten vil måtte øke.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hva anser dere som den tryggeste investeringen av et globalt indeksfond og eiendom?

  Silje

  Å kjøpe eiendom for å leie ut eller selge videre med potensiell gevinst krever mer markedskunnskap og kapital enn å spare i globalt indeksfond. Jeg anser indeksfond som en tryggere investering (lavere risiko), men oppsiden er trolig også lavere.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hei! Selv om renten går opp, kan det være lurt å låne mer penger/holde gjelden høyt med tanken på at inflasjon «spiser» lånet opp? (og investeringer blir kanskje enda dyrere senere)

  Gaspard

  Hei!

  Det blir i så fall ganske spekulativt. Men har du solid økonomi, kan du jo også ta en del risiko.

  For at dette skal lønne seg for deg må du plassere den ekstra opplåningen i noe som stiger mer i verdi enn renta på lånet. Og så må jo inntekten holde tritt med prisstigningen. Ellers blir ikke lånet spist opp.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Hvilken empirisk erfaring har man med effekten å heve renter ved en tilbudsdrevet inflasjon?

  Mikael Johnsson

  Inflasjonen nå er ikke bare tilbudssidedrevet. Krigen i Ukraina sin effekt på inflasjonen var rent tilbudssidedrevet, men det er mange forhold på etterspørselssiden som begynte å drive opp inflasjonen lenge før krigen startet og fortsetter å gjøre det fremdeles. De sterke rentekuttene og den økte offentlige pengebruken i begynnelsen av pandemien økte etterspørselen globalt og har mye av skylden for inflasjonen.

  Denne rapporten forsøker å bryte inflasjonen ned på de ulike driverne:

  https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2022/june/how-much-do-supply-and-demand-drive-inflation/

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hvor høyt er det mulig å sette opp renten på sikt, uten at økonomien kneler, mtp at nordmenn samlet sett har veldig mye gjeld?

  Eivind

  Den samlede gjelden i Norge og resten av verden vil begrense hvor høyt renta kan gå. Nettopp fordi vi har så mye mer gjeld i dag enn for 10 eller 20 år siden, vil en renteøkning på f.eks. 1 prosentpoeng i dag utgjøre et større innhugg i folks økonomi enn det gjorde historisk.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Økt rente fungerer jo bare så lenge det er ett overforbruk. Hva skjer når befolkningen ikke bruker mer enn de absolutt må ? Inflasjonen kan jo fremdeles stige så lenge den er påvirket av faktorer utenfor Norge.

  Mvh Joakim

  Når befolkningen reduserer sin etterspørsel, vil det bidra til å dempe inflasjonen. Den delen av inflasjonen som skyldes problemer på tilbudssiden kan fremdeles fortsette, men samlet inflasjon (påvirkes av både etterspørsel og tilbud) vil dempes.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret
 • DEL

  Hei! Om muligheten er der er det en ide å betale ut gjeld? Er pensjonist om noen år og vil ta ut AFP neste år, men har mulighet ved salg av aksjer å bli gjeldfri nå.

  Snart pensjonist

  Hei!

  Jeg er tilhenger av å ha lite eller ingen gjeld når man blir pensjonist. Årsaken er at gjeld og renter blir tyngre å betale når inntekten går tildels kraftig ned som pensjonist.

  Om du betaler ned mye eller alt med aksjesalg nå eller betaler ned med AFPen din blir litt hipp som happ. Det avhenger bl.a. av om hvor lenge du synes det er bra å være i aksjemarkedet og hvor viktig det er for deg å slippe å tenke på at boligrenta skal opp.

  Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1
 • DEL

  Hvis man ikke får stagget inflasjonen er det mulig at renten kan komme opp i størrelses orden som det har vært tidligere? Hvilken kriterier gjør at sentralbanken må ha høyere rente for å låne ut penger?

  Pål Schrader-Nielsen

  Det er lite sannsynlig at vi vil oppleve så høy rente igjen som vi hadde i 2008, 2002 og lengre tilbake i tid. Det er tegn til at inflasjonspresset vil begynne å gi seg snart når renten kommer opp på et litt høyere nivå enn dagens fremdeles veldig lave nivå. I USA viste f.eks. KPI-juli-tallene en liten avmatning.

  Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret

Her kan du lese mer om