Ny rapport: «Klar» vekst i Oslo-folk som kjøper bolig sammen

Knyttes til dyrere inngangsbillett til boligmarkedet under pandemien. Men nå kan utviklingen være i ferd med å snu.

Publisert: Publisert:

De siste ti årene har andelen unge som kjøper sin første bolig uten medeier vært økende.

Eksperter knytter utviklingen til lave og fallende renter, høy inntektsvekst og at flere får hjelp fra foreldre.

«Klar oppgang» i Oslo

Men i løpet av pandemien har utviklingen bremset opp – og i Oslo har den snudd:

I hovedstaden har det blitt flere som velger å kjøpe sin første bolig sammen med andre, ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Les også

Flere førstegangskjøpere tross corona-boligboom

– På slutten av fjoråret stoppet en langvarig nedgang i samkjøpere opp i landet samlet, og i Oslo kom det en klar oppgang, skriver de i den nye rapporten, som er utarbeidet for NEF og Ambita.

E24 skrev mandag at antallet førstegangskjøpere på boligmarkedet har økt under pandemien, tross sterk boligprisvekst i pressområder.

NEDGANGEN BREMSER: Den siste tiden har andelen som kjøper sin første bolig sammen økt noe på landsbasis. I Oslo har økningen vært mer markant, men ser nå ut til å falle tilbake igjen samtidig som markedet avkjøles.
Les også

Boligprisfall overrasker: – Avkjølingen er her nå

– Prisfølsom

En grunn til at boligdrømmen fortsatt er innen rekkevidde for mange unge, er at renten er kriselav.

Men en annen viktig grunn er at flertallet ikke debuterer i markedet helt på egen hånd – de har en samkjøper, som oftest foreldre eller en bedre halvdel.

– I hovedstaden ser samkjøperandelen ut til å være særlig prisfølsom, skriver ekspertene i den nye rapporten.

Andelen som kjøpte sammen steg for eksempel kraftig i 2016, som var sammenfallende med et kruttsterkt år for boligprisene, som steg over 20 prosent i Oslo.

Deretter kom en «klar nedgang» i andelen samkjøpere, noe som igjen var sammenfallende med at boligprisveksten ble langt mer moderat.

Les også

Boligtopper hardt ut mot skatteforslag: – NHO foreslår å flytte penger fra folk flest til bedriftseiere

– Færre makter å kjøpe alene

Når flere nå velger å kjøpe bolig sammen i Oslo igjen, føler ekspertene seg relativt sikre på hvorfor:

– På slutten av fjoråret kom det en markert økning i samkjøperindeksen. Det må ses i sammenheng med den særlig høye boligprisveksten i Oslo etter koronautbruddet. Den høye boligprisen gjør at færre makter å kjøpe sin første bolig alene, står det i rapporten.

Den såkalte sykepleierindeksen viser at bare 1 av 40 Oslo-boliger er innen rekkevidde for sykepleiere som skal kjøpe alene.

Det totale antallet førstegangskjøpere har også bremset opp i Oslo, mens det har økt videre i resten av landet.

De siste fem månedene har Oslo-prisene imidlertid snudd nedover igjen, og samkjøper-andelen har «gått noe ned igjen» hittil i 2021, ifølge rapporten.

Publisert:
Gå til e24.no