Norske personkunder solgte seg ut av aksjefond i 2013

Norske småsparere velger i økende grad kombinasjons- og obligasjonsfond, og har tjent godt på finanskrisen.

Smartere valg. – Vi ser av statistikken at norske småsparere har blitt flinkere til å ta de riktige valgene, og skal du sitte lenge med sparepengene dine ikke selg nå selv om børsen har nådd ny toppnotering, sier administrerende direktør i VFF, Lasse Ruud.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert: Publisert:

Norske personkunder selger unna aksjefond. Tirsdag la Verdipapirfondenes forening (VFF) frem sin årsstatistikk for 2013.

I grove trekk viser den at norske personkunder tok penger ut av aksjefond, og at det var nettotegning inn i obligasjons- og kombinasjonsfond.

– Nettotegningen er likevel mer aksjeeksponering, sier administrerende direktør i VFF, Lasse Ruud.

Han er klar i sin anbefaling til norske personkunder:

– Skal du forbedre din kjøpekraft, så må du ta aksjeeksponering.

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 3,3 milliarder kroner i løpet av 2013. Av de ble 2,2 milliarder plassert i aksje- og kombinasjonsfond, og 1,1 milliarder kroner gikk inn i andre typer verdipapirfond.

Sjekk her hvilke forvaltere som slår indeksen (krever DP+- abonnement).

Slår Oslo Børs. Tallene til Verdipapirfondenes forening viser en gjennomsnittlig årlig avkastning i aksjefond og kombinasjonsfond på 4,4 prosent, siden utgangen av 2007. Tilsvarende tall for Oslo Børs er 1,9 prosent.

Årsaken til forskjellen i tallene er at nordmenn også har penger plassert i aksjefond med penger plassert på flere børser.

Ser man avkastningen i de ulike fondsgruppene under ett år de siste fem år (2008-2013) har markedet beveget seg i tråd med lærebokens tese:

«Jo høyere risiko du tar, jo høyere avkastning kan du forvente», der 2008 var et år med preg av krise og negativ kursutvikling og 2013 som ett gullår og solid avkastning.

Alt i alt, om du har holdt sparepengene i aksjefond under alle disse årene, har du fått en årlig snittavkastning på mellom 10,5 prosent og 19,6 prosent.

Andre rentefond populært i 2013. Andre rentefond (kreditt- og statsobligasjoner) har de siste årene gitt svært god avkastning de siste årene. Det avspeiler den høye risikoen.

Verdipapirfondens forening fraråder at slike verdipapirfond ikke bør tegnes på grunnlag av fjorårets avkastning, men fordi at du har forstått risikoen.

Risikoen varierer veldig i de ulike kreditt- og statsobligasjonene.

På spørsmål om hvilke markeder og fond som vil utmerke seg i 2014, er svaret til Ruud at han stiller med åpent sinn. Det vil være umulig å si nå.

Les også: Slik sparer du best til pensjon

Klager til ingen nytte. I kjølvannet av Røeggen-dommen har klagene nærmest haglet inn til Finansklagenemnda. Tusener av norske bankkunder har sendt inn klager på strukturerte spareprodukter. Flere av de spareproduktene var eiendomssyndikat, men det kom ikke tydelig frem at de ikke var verdipapirfond.

De investerte sparepengene i god tro om at de skulle yngle, men sparedrømmen ble et mareritt for flere: De investerte kronene forsvant inn i bankenes honorarer og lånekostnader.

På spørsmål fra Dine Penger om hvordan Verdipapirfondenes forening stiller seg til at Finansklagenemnda har avvist nesten alle klagene, svarer Ruud følgende:

– Det er knapt noen aksjefond som er klaget inn, og generelt gjelder det for verdipapirfond. Det viser at norske personkunder har forstått risikoen i aksjefond, og at investorbeskyttelsen er god.

Tidligere undersøkelser utført av Dine Penger viser imidlertid at flere aksjefond presterer på linje med referanseindeksen. Disse har vi omtalt som skapindeksfond, og hele 190.000 nordmenn hadde andeler i disse for ett år tilbake.

Færre spareavtaler. Tidligere undersøkelser fra VFF viser at det har blitt noe færre spareavtaler, men at den gjennomsnittlige spareavtalen er større.

Det er rundt 450.000 nordmenn som sparer fast, hvorav gjennomsnittlig månedlig sparebeløp er 708 kroner. Det er det høyeste beløpet noensinne. Totalt er det 690.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Menn sparer mer enn kvinner.

Følg Dine Penger på Facebook.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Nordnet: Interessen for aksjefond faller

  2. Banksparingen har økt med 40 prosent, fondssparingen står stille

  3. Banksjef ber folk tømme sparekontoene

  4. Nordmenn hamstret aksjer under børsfallet

  5. Derfor sparer kvinner mindre i fond