Arbeiderpartiet: – Usosialt og uansvarlig: FrPs skattekutt: Alle får 10.800 kroner

Skatten på årslønnen din reduseres med 10.836 kroner hvis FrP gjennomfører sitt planlagte løft i minstefradraget – og koster staten 15 milliarder i tapte skatteinntekter.

ÅPNER PENGESEKKEN: FrPs planlagte skattekutt til alle lønnstakere skal finansieres med oljepenger og offentlige kutt. Finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen mener Jens Stoltenberg tegner et galt bilde av at FrP kun vil gi skattelette til de rike.
Publisert: Publisert:

Nye utregninger. Det viser utregninger skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved BIs institutt for regnskap og revisjon har gjort for Dine Penger.

Skattelettet på 10.836 kroner vil gjelde alle lønnsmottagere som tjener over 300.000 kroner i året – altså de fleste i full jobb.

De som tjener mindre får skattelette med et gradvis lavere beløp enn 10.836 kroner, da de ikke kan benytte seg av hele økningen i minstefradraget.

Snittlønnen for fulltidsansatte var 470.000 kroner i fjor.

Fradrags-hopp. I dag er minstefradraget 81.300 kroner for lønnstakere. Utregningen er basert på FrPs uttalte førsteprioritet blant skatteletter: Å øke minstefradraget til 120.000 kroner.

Det ble klart i onsdagens sak, hvor Dine Penger ba alle partiene klargjørekonkret hvordan de vil endre skattesatsene.

I tillegg vil FrP heve innslagspunktet for toppskatt og senke den generelle inntektsskatten med «et par prosentpoeng», men disse kommer i andre rekke og er ikke tallfestet.

Les også:Slik vil partiene endre skatten på din lønn

15 MILLIARDER: Skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved BIs institutt for regnskap og revisjon har regnet på hvor mye FrPs økning i minstefradraget har å si for din lommebok – og statskassen.

Koster 15 milliarder. For skattelettet på 10.836 kroner har Dine Penger forutsatt at FrP kun hever minstefradraget til 120.000 kroner, uten å foreta andre endringer i skattesatsene.

– Jeg vil anslå at dette koster rundt 15 milliarder kroner i tapte skatteinntekter, sier skatteekspert Dag Jørgen Hveem, som står for utregningene.

– Men det blir en viss kompenserende effekt: Skattelettet vil gjøre at vi kjøper flere varer og tjenester, som gir noe tilbake til statskassen, legger han til.

– Kommer alle til gode. – Jens Stoltenberg later som om vi bare vil gi skattelette til de rike. Disse beregningene viser at skattelettene kommer alle til gode, sier finanspolitisk talsmann i FrP, Ketil Solvik-Olsen til Dine Penger.

– Men lavtlønnede får mindre i skattelette med dette forslaget?

– Vi kan godt se på prosentsatsen som regulerer dette, men i utgangspunktet vil vi gjøre det enkelt ved å kun øke fradragsbeløpet. Det gir jo skattelette også til de som tjener under 300.000, bare litt mindre i kroner og øre, påpeker Solvik-Olsen.

– Hvor skal dere hente inn de 15 milliardene?

Les også:Halvparten av nordmenn godtar økt skatt for å sikre velferden

Vil bruke oljepenger. – Vi foreslår å bruke 10 milliarder mer av oljepengene enn regjeringen, som fremdeles er godt under grensen i handlingsregelen. Fem milliarder vil dekke inn skatteletter, og i tillegg vil vi sette igang en del effektiviseringsprosjekter.

– Hvor skal dere kutte?

– Vi vil kutte litt i bistand og landbruk. Undersøkelser viser at vi også kan spare titalls milliarder på forbedringer av offentlige innkjøpsrutiner. Bare dette er mer enn hva økningen i minstefradrag koster i skattelette, poengerer Solvik-Olsen.

Han mener det kommer gode insentiver med den reduserte inntektsskatten:

– Norsk økonomi trenger folk som jobber mer. Å øke reallønnen på denne måten vil virke stimulerende til arbeid, og gjør at det blir litt mer lønnsomt å stå i jobb enn å gå i NAV, mener FrP-politikeren.

Les også:Så mye dyrere blir boliglånet med De Grønne

Arbeiderpartiet: – Virkeligheten vil innhente FrP

Da Dine Penger presenterte partienes forslag til å endre inntektsskatten, var Arbeiderpartiet det eneste som ikke ville endre på noe.

– UANSVARLIG: Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen.

Finanspolitisk talsmann Torgeri Micaelsen kaller FrPs skattelette «uansvarlig».

– Dette føyer seg inn i en rekken av uansvarlige skatte- og avgiftskutt fra FrP. De er villige til å blåse opp oljepengebruken, og har en rekke usosiale forslag for å dekke inn pengene, skyter Micaelsen til Dine Penger.

Han viser til at de samlede foreslåtte skattekuttene fra FrP vil beløpe seg til mellom 50 og 100 milliarder kroner.

– Gir luftige anslag. – Du trenger ikke være økonom for å skjønne at disse skattekuttene, dette inkludert, betyr store kutt i velferdsstaten eller andre investeringer i offentlig sektor. Det vil få store utslag dersom de blir gjennomført.

– Solvik-Olsen snakker om effektivisering?

– Det er rom for å effektivisere, men da snakker vi om krevende prosesser som ikke kan gjøres over natten. Det holder ikke å gi luftige anslag for innsparinger i milliardklassen. Det er ikke realistisk, og da er vi tilbake til en kraftig økning i oljepengebruken for å dekke inn skattelettene, mener Micaelsen.

Derfor tror han mange av skatteløftene til FrP aldri vil bli gjennomført i et regjeringssamarbeid.

– Virkelighetens verden vil innhente FrP. De har nå forlovet seg med Erna Solberg, og da blir det ikke adgang til den oljepengebruken FrP ønsker.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om