Nye regler for gevinstskatt av bolig: Ole Jørgen (29) kan tape 300.000 kroner med nye skatteregler

Han brukte arvepenger til å komme inn på boligmarkedet. Nå frykter Ole Jørgen Kråkenes (29) en skatteregning på opptil 300.000 kroner som følge av endring i boligskatten.

SKATTEREGNING: Ole Jørgen Kråkenes er ingen bolighai, men står likevel i fare for å tape opptil 300.000 kroner dersom Stoltenberg-regjeringens endring i gevinstskatt på bolig blir stående i statsbudsjettet. - Det er sure penger, sier han. Her står han på kjøkkenet i boligen han eier på St.Hanshaugen i Oslo.
  • Maria Lekve
Publisert: Publisert:

Arvet penger.Ole Jørgen Kråkenes (29) arvet for elleve år siden penger fra mormoren.

Det var en forutsetning av pengene skulle investeres i bolig, og sammen med sin bror kjøpte han en leilighet på St.Hanshaugen i Oslo.

– Vi kjøpte boligen med tanke på fremtiden. Planen var hele tiden å bo der, forteller Ole Jørgen.

Nå frykter han en skatteregning på opptil 300.000 kroner som følge av nytt skatteregime.

LES OGSÅ:– Nye skatteregler for bolig er en samboerfelle

Sure penger. Mens man tidligere har kunnet unnslippe gevinstskatt på bolig ved å være bosatt ett av de to siste årene før et salg, er det nå foreslått å opprette en ny brøk.

Nå skal man skattlegges for alle årene man ikke har vært registrert som bosatt i boligen.

Dine Penger har snakket med flere økonomer og eksperter, som reagerer på forslaget.

Siden Ole Jørgen Kråkenes skulle studere i Bergen kunne han ikke bo i leiligheten før i 2007. Det betyr at han i 4 av 11 år har vært bosatt utenfor boligen. Med nytt skatteregime vil det bli en stor ekstraskatt ved et eventuelt salg.

– Det er klart det er sure penger.Den skatten jeg må betale ville uansett ha gått til ny bolig i neste runde.Jeg ville helt klart ha tatt andre avgjørelser dersom denne endringen ble kjent tidligere, sier Ole Jørgen.

LES OGSÅ: Slik kan unge bygge opp egenkapitalen raskere

«Litt bittert». Han har nettopp pusset opp leiligheten til en verdi av 250.000 kroner. Nå vurderer han imidlertid å selge leiligheten snart - for å unnslippe den ekstra skatten.

– Det er litt bittert. Jeg har tatt avgjørelser på bakgrunn av de opplysninger som har vært tilgjengelige. Det er vanskelig å tilpasse seg et regelverk som man ikke kjenner til.

Han tror familien ville handlet på annen måte hvis det var kjent at det skulle komme en slik regel med tilbakevirkende kraft.

– Jeg håper at de fjerner hele forslaget. Det må være mange andre bedre måter og skattlegge spekulanter på enn dette her.

LES OGSÅ: Slik kan ny boligskatt ramme deg

Komplisert regnestykke. Leiligheten kjøpte han sammen med broren. Men i 2008 kjøpte Ole Jørgen ut broren og har bodd der alene siden. Han har to inngangsverdier på leiligheten, en halvdel fra 2002 og en halvdel fra 2008.

– Jeg ser for meg at det vil bli store utfordringer med å finne ut hvordan gevinsten skal beskattes på det tidspunktet jeg skal selge. Jeg tror det er mange som vil komme i slike situasjoner der det kan bli potensielle skattekrangler med ligningsmyndighetene

– Jeg tror ikke hensikten var å ta personer i min situasjon, jeg blir nå straffet for at jeg ønsket å bli boende i leiligheten i stedet for å selge og kjøpe ny leilighet. Da hadde jeg unnsluppet hele problemstillingen, sier Ole Jørgen.

Han anslår boligens verdi til rundt 4 millioner kroner i dag. Han forteller at han i «beste fall» vil måtte skatte 130.000 kroner. I verste fall vil det bli 300.000 kroner.

– Hovedproblemet er at det skal virke med tilbakevirkende kraft. Jeg ønsker også en boligpolitikk som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet, spesielt for de som ikke er i en så gunstig situasjon som meg.

Men han synes de har valgt en en særdeles komplisert måte.

– Jeg frykter et byråkrati uten like med denne ordningen og jeg tror det finnes mange bedre måter å unngå problematikken, som ikke rammer personer i lignende situasjoner.

LES OGSÅ: Se hvilke boligtyper som synker mest

Gjermund Hagesæther, Fremskrittspartiet

Skjebnen avgjøres fredag. Den 8. november blir det klart hvilken skjebne det nye forslaget vil få. Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæther har tidligere fortalt til Dine Penger at den nye regjeringen ser på saken, men kan ikke røpe noen konklusjon:

– Det er klart at noen grupper vil rammes av dette forslaget. Dersom det vil slå svært uheldig ut for en del grupper, er det en virkning vi ikke ønsker, sa Hagesæther til Dine Penger.

Han var også opptatt av at det blir minst mulig byråkrati.

– Dagens ordning er enkel og oversiktlig, så spørsmålet er hvor mye byråkrati og ekstraarbeid det vil bli å gjennomføre et slikt forslag for det enkelte individ, men også for ligningskontorene. Hvis en slik endring fører til mye byråkrati er det en virkning vi ikke liker.

LES OGSÅ: – Ikke redd for å selge huset nå

Slik kan du bli påvirket

Dagens regler består av en ettårsregel, som gjør at du kan slippe gevinstsskatt, så fremt du bor i boligen et av de to siste årene før et salg.

I det nye forslaget til botidsmodell går den rødgrønne regjeringen inn for å opprette en ny brøk, der du vil gevinstbeskattet for (botid utenfor leiligheten)/eiertid.

Forslaget vil ta utgangspunkt i eiertid de siste 20 årene. Dersom eiertiden er kortere enn 20 år, blir botiden i hele eiertiden avgjørende.

Dersom du har eid en bolig i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, må du nå skatte av halve gevinsten ved et salg.

Et eksempel:Dersom du kjøpte en bolig for 1 million kroner for 20 år siden - som nå er verdt 5 million kroner, kan du med dagens regler unngå gevinstskatt ved å bo i boligen i ett av de siste to årene før et salg.

Dersom du ikke har bodd i boligen i 10 av de siste 20 årene (eksempelvis du kjøpte en bolig før du flyttet inn der for tyve år siden), må du med nye regler betale gevinstskatt for 10/20 år.

For en verdistigning 500 prosent, vil du ha en gevinst på 4 millioner kroner. Skal du skattlegge halvparten av dette blir det 28 prosent av 2 millioner kroner, som tilsvarer 560.000 kroner i skatt.

Med ny ordning vil du da måtte ut med 560.000 kroner i skatt, mot 0 kroner før.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Ole Jørgen (29) får beholde gevinsten på boligen: Regjeringen trekker forslaget om ny boligskatt

  2. Advokat reagerer på nye botidsregler for gevinstbeskatning: – Nye skatteregler for bolig er en samboerfelle

  3. Boligeiere kan tape hundretusener med nytt forslag: Slik kan ny boligskatt ramme deg

  4. Nye regler om gevinstbeskatning: Vil skattlegge rene utleieboliger tøffere

  5. Arveavgiften fjernes – her er de andre utfordringene