Rentebeslutning i Norges Bank: Opp, ned eller uendret?: Slik kan rentemøtet påvirke lommeboken din

Flere økonomer har gått på banen og kalt dagens rentemøte for det mest spennende siden finanskrisen. Slik kan  lommeboken din påvirkes av de ulike utfallene.

Opp? En renteøkning nå vil gi de med boliglån høyere utgifter hver måned. Her ser du hvordan ulike renteendringer vil påvirke lånet ditt.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Tre valg. Sentralbanken har tre hovedvalg når han skal sette styringsrenten. Opp, uendret eller ned.

Stemningen blant økonomer er at renten vil holdes uendret på dagens rentemøte, men med en justering i den såkalte rentebanensentralbankens spådom om renten fremover.

Oppdatert 10.00: Norges Bank holdt styringsrenten uendret, men sier at renteøkningen kan komme tidligere.

De fleste tror at rentebanen justeres opp, som altså betyr at Norges Bank nå tror på høyere rente fremover, enn de gjorde for tre måneder siden.

Hva bør du gjøre: Binde, forhandle eller bytte bank? Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte kl. 10.30.Legg inn spørsmål allerede nå!

Økning ved neste rentemøte.– Skal jeg tippe tidspunkt, vil renteøkningen komme i mars. Jeg vil tro Norges Bank vil varsle dette allerede i desember, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen til Dine Penger.

Olsen har imidlertid overrasket før, senest med rentekutt i mars 2012, da brorparten av norske økonomer trodde på en uendret rente. Uansett utfall, vil beslutningen ha effekt på din lommebok. Dine Penger viser deg her hva som kan skje.

Les også: Boligkjøpere frykter dobbelt boliglån

Hodebry for Olsen. Norske boliglånskunder har kunne gledet seg over lave renter siden finanskrisen gjorde sitt inntog i 2008.

Nå er det imidlertid tegn som tyder på at festen er over. Det mener i hvert fall makroøkonom og senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– Det ligger nå an til at vi får en økning i styringsrenten fra Norges Bank, langt tidligere enn vi fikk forespeilet for kort tid siden. Dette skyldes den uventede prisøkningen, som ikke skyldes bare et eller noen få elementer i konsumprisindeksen, men som gjelder bredt.

Lav fart i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i bruttonasjonaltprodukt er lav, men at konsumprisindeksen er på vei opp.

Det trekker isolert sett i forskjellige renteretninger. Lav vekst tilsier lavere rente, mens høyere priser tilsier høyere rente.

VIL RENTEN STIGE?Dine Pengers eksperter Maria Lekve, (t.v.) Øyvind Røst og Tone Iren Sørheim svarer på dine spørsmål i nettmøte klokken 10.30. Send inn dine spørsmål til nettmøtet nå.

Det er tøffere tider i næringslivet, for både vi og våre handelspartnere bruker for lite penger. Det signaliserer en rentenedsettelse for å få hjulene til å gå fortere.

Bankene strammer også inn pengesekken. Det vil gjøre det ytterligere tøft for næringslivet, og spesielt for oppstartsbedrifter som er avhengig av frisk kapital. Strammere kredittpraksis er med på å presse renten opp.

DP+:Rentefesten nærmer seg slutten

Så mye mer må du ut med ved en renteøkning:

Lånebeløp: 1 million kroner og 2 million kroner

Rentekostnaden etter skatt ved en 0,25 prosentpoengsøkning vil på et lån på 1 million kroner utgjøre 1.800 kroner årlig.

Dersom renten skulle stige med 1 prosentpoeng for et lån på to million kroner, vil det etter skatt gi en økt rentekostnad på 14.400 kroner i året. Tallene vil gjelde tilsvarende ved en rentenedsettelse.

For ordens skyld: Disse beregningene er forenklet ved at det ikke tas hensyn til avdragsbetaling. Ekstra nedbetaling er sparing.

Høyere boliglån med uendret. Men selv om Norges Bank velger å holde renten uendret eller til og med kutte den, kan du oppleve høyere rente.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank vil i tillegg til rentebeslutningen i dag også legge frem bankens syn på hvordan renten skal være fremover - den såkalte rentebanen.

Årsaken er at Norges Bank legger i dag også frem forslag til hvordan bankene skal sette av penger i gode tider for å ha penger i dårlige tider, en såkalt motsyklisk buffer.

Dersom sentralbanken er streng, kan bankene bli nødt til å sette opp renten helt på egenhånd, uten av Norges Bank trenger å løfte rentefingeren.

Dette skjedde da myndighetene varslet (vedtok ikke) høyere krav til sikkerhet for bankene.

Det skjer også mye i det svenske bankmarkedet, som kan påvirke boliglånsrenten til norske boliglånskunder. De har hittil har vært skånet av renteøkninger.

Renterådet er klar i sin anbefaling. Dine Pengers søsterpublikasjon E24 arrangerer i forkant av hvert rentemøte i Norges Bank, et renteråd. Det består av fem eksperter fra norsk nærings- og finansliv.

Ned: Sjeføkonom Jan. L Andreassen i Terra-Gruppen er den eneste i E24s renteråd som mener renten bør settes ned.

Deres anbefaling til Olsen er i forkant av dette rentemøtet å holde renten uendret, med unntak av sjeføkonom Jan Andreassen i Eika som mener at nå bør renten kuttes.

Du kan lese den fullstendige analysen her.

To rentemøter igjen.Etter dagens rentemøte vil det bli holdt to rentemøter før kalenderen viser 2014.

Allerede om en drøy måned, 25. oktober skal det holdes et nytt rentemøte.

Det siste for året blir holdt 5.desember - og da for første gang med publisering av Pengepolitisk rapport 4. Frem til i år har Norges Bank utgitt tre årlige publikasjoner av rapporten.

Følg Dine Penger på Facebook!

Hvis ikke Sentralbanksjefen gjør det, senk renten uansett!

Legg inn renten din i kalkulatoren under, legg inn boligverdi og lånesum og se hva du kan spare. Deretter kan du trykke på knappen og gå rett til tjenesten for å sende søknad om å bytte lån. Enklere blir det ikke!

NB: Har du forhandlet ned renten i år og spart penger? Vi vil gjerne snakke med deg! Send en e-post til vår journalist!Vi vil gjerne snakke med deg! Send en e-post til vår journalist!


Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. - En større renteøkning blir veldig tøft for meg

  2. E24s renteråd: Hold deg til planen, Olsen!

  3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  4. Mener USAs mektige sentralbanksjef baner vei for Olsens rentehopp

  5. Renterådet: Ikke rør deg, Olsen. Sitt helt, helt stille