Bankene tjener mer på sparekundene

Forskjellen mellom innskuddsrentene og lånerentene i bankene øker, viser nye tall. Det betyr at sparekundene finansierer mer av bankenes overskudd.

TJENER: Bankene leverte rekordresultater i 2. kvartal. Foto: Foto/montasje: Scanpix/Dine Penger

  • Günther Bache
Publisert:

Bankenes resultat for andre kvartal 2010 var på 8,5 milliarder kroner. Dette er det beste kvartalsresultatet siden målingene startet i 1995, ifølge tall fra

Statistisk sentralbyrå

(SSB).

Redusert utlånsmargin

Statistikken viser at i 2. kvartal i år steg den såkalte pengemarkedsrenten (målt ved 3 måneders

NIBOR-rente

) mer enn bankenes utlånsrente.

LES OGSÅ:

Tror på lav lånerente lenge

Sparekundene taper

Tallene fra SSB viser at det er sparekundene som nå i økende grad finansierer bankenes overskudd på utlån.
I 2. kvartal i år økte bankenes utlånsrente noe mer enn innskuddsrenten, slik at rentemarginen økte til 2,45 prosent, ifølge SSB.
Den samme trenden er tydelig i Dine Pengers egne rentetall. Bankene i vårt faste utvalg, har nå en rentemargin på 1,40 prosentpoeng.

Foto: Kilde: Dine Penger

Rentemarginen er beregnet som forskjellen mellom et lån på 1 million kroner innenfor 60 prosent sikkerhet, og et bankinnskudd på 150.000 kroner.
Rentemarginen mellom utlånsrenten og innskuddsrenten i bankene har vært stigende siden krasjet i finansmarkedene høsten 2008. Da falt plutselig marginen fra 1,5 til 0,95 prosentpoeng.
Fortsatt ligger rentemarginene under gjennomsnittet for de siste tolv årene, men nærmer seg kraftig.

Tjener mindre på å låne

Dine Pengers egen rentestatistikk bekrefter at bankens fortjeneste i forhold til pengemarkedsrenten er fallende.
Bankenes rentemargin i forhold til pengemarkedsrenten ligger nå på 1,11 prosentpoeng.
For ett år siden, i juli/august 2009, var rentemarginen til sammenligning 1,44 prosentpoeng, og 1,35 prosentpoeng så sent som i januar i år.
- En medvirkende årsak til dette er at finansforetakene har seks ukers varslingsfrist overfor sine eksisterende kunder ved renteendringer, kommenterer SSB.
Månedstallene kan derfor variere mye. De siste månedene har bankene jevnt og trutt satt opp renten på sine utlån, men det skjer i små skritt og det tar altså minst seks uker før eksisterende kunder må betale den nye renten.

Fallende trend

Viktigere enn øyeblikksbilder er det å se på den langsiktige trenden.

Foto: Kilde: Dine Penger

Grafen viser et fast utvalg av banker og deres rentepåslag på pengemarkedsrenten. Tallene gjelder et lån på 1 million kroner innen 60 prosent sikkerhet. Historiske tall er hentet fra Dine Pengers arkiv.

Over gjennomsnittet

I skrivende stund er bankenes påslag på pengemarkedsrenten på 1,11 prosentpoeng, og har vært fallende det siste året.
Gjennomsnittlig påslag de siste 11 årene er 0,87 prosentpoeng. Akkurat nå legger bankene altså fortsatt på en høyere rentemargin enn normalt, men trenden er fallende.
Dermed kan vi, i hvert fall foreløpig, konkludere med at rentesituasjonen i banken snart er normalisert:

Renteforskjellen til pengemarkedsrenten faller, mens renteforskjellen mellom innskuddsrente og utlånsrente øker.

Hva skal du gjøre?

Fortsatt er det mulig å låne penger til lavere rente enn de beste innskuddsrentene. Når bankene nå øker sin rentemargin, blir det ekstra viktig å velge bank utfra hvilket bankbehov du har.

Har du lån?

Velg en bank som gir deg lav rente

Har du innskudd?

Velg en bank som gir deg høy rente

Sannsynligvis er det ikke samme bank!

Fallende totalinntekt i bankene

Bankenes netto renteinntekter i forhold til forvaltningskapitalen var første halvår 2010 på 1,53 prosent mot 1,57 prosent i samme periode i 2009.
For fem år siden lå nettorenten på 1,85 prosent, viser

Finanstilsynets gjennomgang av halvårsregnskapene

.
- Sterk konkurranse mellom bankene om utlån til boligformål og innskudd gjør at bankenes fortjeneste på utlån og innskudd er mindre enn før. Uroen i finansmarkedene har ført til at bankene også må betale mer for sin finansiering, kommenterer Finanstilsynet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. Tjener fett på lånekundene

  2. Sparerenten slår lånerenten: Slik FÅR du penger av banken

  3. Slik finansierer bankene boliglån

  4. Annonsørinnhold

  5. Derfor får du ikke lavere rente

  6. Investeringsdirektør: – Norske boliglånskunder får amerikansk renteregning