Boligkjøper vant i Bergen tingrett: Fikk 120.000 kroner for mangelfullt oppusset bad

Badet var oppusset av ufaglærte, og hadde fukt og vannlekkasjer. Likevel fikk kjøperne først avslag fra selgers forsikringsselskap. Nylig vant de i Bergen tingrett.

BAD: Kjøperen fikk 120.000 kroner i prisavslag for dette badet. Fukt og vannlekkasjer fra badet avdekket flere mangler. Rørene hadde fall feil vei, og var festet dårlig. Under flisene var det dampsperre som ikke skulle vært der.

Foto: takstmann
  • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Ulovlig. Det kan lønne seg å ikke resignere når man får avslag fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Får du avslag, bør du ta slike grunner med en klype salt:

  • Boligen ble solgt «som den er». Risikoen for skjulte feil og mangler overført til kjøper
  • Manglene er beløpsmessig for små til å bli regnet som vesentlige
  • Det må gjøres fradrag for standardheving ved rehabilitering

Det fikk et ektepar i Bergen erfare nylig. De oppdaget flere mangler og ulovligheter ved boligen etter overtakelsen. Men de fikk avslag på kravet om prisavslag og erstatning fra selgers forsikringsselskap AM Trust International Underwriters Ltd.

Rett før jul fikk paret medhold i Bergen tingrett, godt hjulpet av boligkjøperforsikringen sin. Selskapet må nå punge ut med 120.000 kroner og dekke advokatutgiftene.

Les også:Fikk gå fra boligkjøp - var alvorlig syk

Dårlig dom. Advokat Arne Meidell sier at Am Trust er misfornøyd med dommen.

– Det jeg reagerer mest på, er at dommeren trekker slutninger om at arvingene vet hva foreldrene har gjort med huset sitt, etter at de har flyttet, sier Meidell til Dine Penger.

Ifølge ham har selgerne ikke fått spørsmål om å fremlegge navn på hvem som pusset opp badet.

– Det syns jeg er en meget spesiell bevisførsel, sier Meidell. Am Trust valgte av ressurshensyn å likevel ikke anke dommen.

Ekteparet betalte 2,8 millioner kroner for huset i Bergen i mars 2007. Huset var fra 1959, og badet var oppusset i 2003.

Les også:Flere klager på lokkepriser ved boligsalg

Soverom ikke godkjent. Kort tid etter overtakelse fikk kjøperne vite fra kommunen at soverommene i kjelleren ikke var godkjent som soverom.

Det var ikke søkt om godkjenning og de hadde for små vinduer. Badet var heller ikke så plettfritt som kjøperne hadde fått inntrykk av før kjøpet, fant de ut etterhvert.

Bad i strid med forskrifter. To år etter kjøpet ble det oppdaget fukt og vannlekkasjer fra badet. Badet viste seg å være utført istrid med forskriftene.

Kjøperne mente at det var holdt tilbake informasjon i salgsoppgaven om at soverommene var ulovlige, og om ufaglært oppussing av badet.

Les også:Dette må du sjekke på visning

Avvist. De reklamerte over manglene, og krevde erstatning for for godkjenning av soverommene. De krevde også prisavslag for 125.000 kroner i nødvendige utbedringskostnader ved badet.

Ialt krevde ekteparet 137.000 kroner i prisavslag basert på skaderapport fra takstmann. Da kravet ble avvist av selgers eierskifteforsikringsselskap, ga ikke ekteparet seg av den grunn.

I oktober kom saken opp for Bergen tingrett. Ekteparet mente at det var gitt uriktige opplysninger om de tre soverommene i kjelleren i salgsprospektet. De hadde fått vite at vinduene var for små, men ikke at de var ulovlige.

Kjøpernes advokat i Help Forsikring fremmet krav mot selgers eierskifteforsikring på snaut 140 000 kroner. Boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne kunne forvente, mente kjøpernes advokat.

Les også:Full rulle på visninger

Ikke medhold for soverom. Det kostet 8400 kroner for å få soverommene godkjent etter at nye vinduer var satt inn. Men kjøperne fikk ikke medhold i kravet om prisavslag for dette.

Opplysningen i salgsoppgaven om at soverommene har mindre vinduer enn dagens krav til soverom, var ikke mangelfull eller feil.

Det burde fått kjøperne til å undersøke bedre om rommene var godkjent, mente retten. Manglende godkjenning hadde heller ikke virket inn på avtalen. Kjøperne var klar over at vinduene måtte byttes.

Les også:Derfor bør du starte boligjakten nå

Badet seilte under falsk flagg. Ifølge salgsoppgaven var badet pusset opp i 2003. Da kjøperne overtok, kom det etterhvert for en dag at badet var oppusset av ufaglærte. Ut fra egenerklæringsskjema, salgsoppgave og verdi-lånetakst fikk kjøperne inntrykk av at dette var gjort av fagfolk.

Les også:Unngå håndverkerfellen med kontrakt

Selgerne hadde ikke krysset av for at de kjente til at det var utført av ufaglærte. Selgerne var vokst opp i huset og hadde kjøpt det av sine foreldre.

Ved flere anledninger ba kjøpers advokat om dokumentasjon på hvem som hadde gjort arbeidene, uten at dette ble fremlagt, ifølge Help forsikring.

Påsto de ikke visste. Forsikringsselskapet avviste kravet, og viste til at boligen var solgt «som den er». Dermed var risikoen for skjulte feil og mangler overført til kjøper.

Badet var omtalt som oppusset og helfliset, men det innebar ikke at badet var totalrenovert, mente Am Trust.

Selgerne bodde ikke hjemme da badet ble oppusset, og kunne derfor ikke vite at det var utført av ufaglærte, mente selskapet. Manglene var dessuten beløpsmessig for små til å kunne regnes som vesentlig avvik fra hva kjøper kunne forvente. Det måtte gjøres fradrag for standardheving ved rehabilitering, mente Am Trust.

Les også:Så mye steg prisen på din bolig i 2012

Masse feil. Ifølge en takstmann og tømrer som forklarte seg i retten var arbeidet ikke utført av faglærte. Det var ikke utført forskriftsmessig: Det var lagt dampsperre under flisene som ikke skulle vært der, rørene hadde fall feil vei, og de var festet dårlig. Det var også skåret i bærebjelkene på en slik måte at de mistet bæreevnen.

Ut fra salgsoppgaven var badet oppgitt til å være oppusset 2003, fire år før kjøpet. Badet fremsto som nytt på visning, og det var avgjørende for kjøpet at badet var nytt i det gamle huset, forklarte kjøperne.

Kjøpernes advokat etterlyste flere ganger navn på hvem som hadde pusset opp badet, uten å få svar fra selgerne.

De visste heller ikke hvem som hadde gjort jobben, kun at det skulle være fagfolk.

Les også: Gjør håndverker-kupp nå

– Uærlige selgere. Retten mente at kjøperne ikke hadde hatt grunn til å tro at badet ikke var blitt fullt rehabilitert i 2003, da de var på visning. Retten mente at selgerne ikke hadde avgitt ærlig svar i egenærklæringsskjemaet, der de oppga at de ikke kjente til at det var utført arbeid på bad siste 5 år eller at det var brukt ufaglærte.

Vant. Badet var ikke i den stand som kjøperne kunne forvente, fastslo retten. Utbedringskostnaden kom på 4,5 prosent. Badet fremsto som nytt slik at det ikke var grunnlag for å trekke fra noe på den standardhevingen utbedring av badet ville medføre.

Retten kom etter en helhetsvurdering frem til at det forelå en vesentlig mangel ved eiendommen, og hadde dermed krav på prisavslag. Det ble skjønnsmesig satt til 119.000 kroner. Kjøperne fikk også dekket saksomkostninger.

Les også: Solgt for 730.000 kroner over takst

Boligkjøperforsikring en fordel

Svært mange som skal selge bolig, kjøper nå eierskifteforsikring. Da slipper selger å håndtere eventuelle reklamasjoner selv. Kjøpere risikerer å måtte kjempe mot et mektig forsikringsselskap.

Som motvekt kan det være lurt å ha boligkjøperforsikring når du kjøper bolig. Da slipper du å forholde deg til selgers forsikringsselskap hvis du avdekker mangler, men kan overlate jussen til selskapet. Med boligkjøperforsikring dekkes dine rettsutgifter dekkes av boligkjøperforsikringen.

En innvendig mot boligkjøperforsikring er at forsikringsselskapet kan ha egeninteresse av bare å kjøre sikre saker i retten, for å spare saksomkostninger.

Boligkjøperforsikring koster fra 3500 kroner til 8.250 kroner avhengig av om du skal selge borettslagsleilighet, selveier eller enebolig/rekkehus hos Help. Du må kjøpe boligforsikringen gjennom din megler senest ved kontraktsmøtet.

Kjøper du bolig gjennom DNB Eiendom, har du ikke denne muligheten. DNB regner med å lansere en egen boligkjøperforsikring i løpet av våren, opplyser informasjonssjef Thomas Midteide.

Rettshjelpdekning. Boligforsikringen din omfatter også en egen rettshjelpdekning som gjelder slike rettstvister. Men den dekker bare dine egne rettsutgifter, opp til mellom 80.000 kroner og 100.000 kroner avhengig av selskap. Du risikerer å måtte dekke motpartens omkostninger hvis du taper saken (med unntak av hos Sparebank 1).

– Vi jobber dessuten bare med boligmangler og har etterhvert lang erfaring, sier Dag Are Børresen hos Help Forsikring.

Du kan klage gratis. En tredje mulighet hvis du får avslag på ditt krav om dekning av mangel ved bolig, er å klage til Finansklagenemnda. De har en egen nemnd som behandler klager på eierskifteforsikringer.

– Dette er den typen klager som gir størst sjanse for medhold for klager, sier direktør Harald Sverdrup. Behandling av klager her er gratis.

Hit klager du: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. Tlf: 23 13 19 60

«As is»-salg kan likevel ha mangel

Du kan reklamere på mangler i inntil 5 år etter kjøp av brukt bolig, ifølge avhendingsloven.

Godta ikke automatisk eierskifteforsikringsselskapets avslag ved såkalte «as is»-salg. Eiendommen kan likevel ha mangler dersom du som kjøper ikke har fått opplysninger om omstendigheter ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som du hadde grunn til å regne med å få. Dette står i avhendingsloven paragraf 3.7. Forutsetningen er i tillegg at den manglende opplysningen anses å ha virket inn på avtalen.

Det samme gjelder hvis selger har gitt feil opplysninger, og som du som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder også opplysninger gitt i annonse, i salgsprospekt eller annen markedsføring. Men bare hvis den feilaktige opplysningen må anses for å ha virket inn på avtalen, og feilopplysningen ikke er rettet i tide. Dette står i paragraf 3.8.

Det er også en mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Paragraf 3.9 fastslår dette.

Følg Dine Penger på Facebook

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. - Eierskifteforsikrings-selskapene gir mange ubegrunnede avslag

  2. Fikk hevet boligkjøp til 2,8 millioner: Bolig i Kristiansund var invadert av rotter

  3. Fikk hevet kjøp av hus med farlig gasslekkasje: Drømmebolig var full av mangler

  4. Ekspertene uenige om du trenger boligkjøperforsikring

  5. Slik klager du på feil etter boligkjøpet