- «Alle» betaler vasken svart

Stadig flere nordmenn kjøper vaskehjelp, men nesten ingen betaler hvitt, ifølge NHO Service. Sjekk hvordan du kan gjøre betalingen lovlig.

HVIT VASK? Stadig flere nordmenn hyrer inn vaskehjelp for å løse tidsklemma, men lite vaskes hvitt. Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

  • Maria Lekve
Publisert:

- Det er stadig mer stuerent med en vaskehjelp, sier faktasjef Lasse Tenden i NHO Service til Dine Penger.
NHO Service er den tredje største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og organiserer blant annet arbeidsgiversiden i renholdsbransjen. Ifølge foreningen vasker nærmest ingen hvitt:
- Det triste er at det er stadig mer svart betaling. Omtrent all renhold i private hjem blir levert som svarte tjenester, sier Tenden.

- Vårt anslag er at i beste fall bare tre til seks prosent er hvit omsetning.

Økende trend

- Omsetningen er jevnt økende i alle lag av befolkningen. Dette gjelder både andel som kjøper og antall timer i måneden, sier Tenden.
NHO Service har beregnet at 6,5 prosent av norske husstander kjøper svart vaskehjelp.
Dersom de kjøper for 8 timer per måned, med en timespris på 150 kroner, utgjør det en omsetning på 2 milliarder kroner, viser NHOs beregninger.
Lasse Tenden mener anslaget er konservativt:
- Når du sitter rundt et middagsbord i et normalt miljø og spør hvor mange som bruker vaskehjelp, så vil gjerne 50-60 prosent av bordet svare at de gjør det.

Få bedrifter vasker privat

Pål Sønsteli, som er redaktør for tidsskriftet Renholdsnytt, forteller at de svært sjelden møter på renholdsfirma som driver med renhold av private hjem.
- Konkurransen fra de som tilbyr svart arbeid er såpass stor, at det er vanskelig å få innpass i det markedet, mener Sønsteli.
Den største private leverandøren er Citymaid, som i følge NHO Service anslagsvis leverer for rundt 30 millioner kroner i vaskehjelp til private.

Lav risiko

Tidligere i år presenterte Opinion en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Skattedirektoratet og «Samarbeid mot svart økonomi».
Der kom det frem at over halvparten av dem som har vaskehjelp, betaler svart.

Les mer:

1 av 2 betaler vaskehjelpen svart

I følge NHO Service er dette et grovt underestimat.
- Jeg tror de fleste ikke tenker over at de gjør det. Det kommer gjerne en hyggelig dame fra Thailand som gjør rent, men ingen tenker over at det hun gjør er et kriminelt arbeid, mener Tenden.
Han frykter det er blitt for lett å ty til svarte løsninger:
- Når risikoen for å bli tatt er lav, og man kan slippe unna med å betale under halv pris for å kjøpe tjenesten svart er det lett for å falle for fristelsen.

Viktig med hvitt

Stortinget har lansert flere tiltak for å forebygge svart økonomi. Fra 1. januar 2011 kan man for eksempel bli ansvarlig for å ha unndratt skatt, dersom man betaler håndverkere mer enn 10.000 kroner kontant.
Les saken:

Nå skal det svi mer å jobbe svart

Skatteetaten anbefaler deg å sjekke at firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret eller hos Skatteetaten før du kjøper vaskehjelp fra et firma.
- Vi prøver å legge til rette for at det blir enklere å kjøpe vaskehjelp hvitt. Min oppfatning er at det er lettere å få kjøpt hvitt nå enn tidligere, sier underdirektør Kjersti Skog-Hauge i Rettsavdelingen i Skatteetaten.
- Det er en fordel for alle, både for kjøper av tjenesten og utøver at dette gjennomføres på en lovlig måte. Slik ivaretar man mulighet for å reklamere, utøver får pensjonspoeng og rettigheter i Folketrygden. Det må være viktig for alle aktører, sier Skog-Hauge.

Svart straffer seg

Hun har ikke tall på hvor mange som er blitt tatt, men advarer om at straffen svir dersom skattesnusket blir oppdaget:
- Skatteetaten har anledning til å ta i bruk kraftige virkemidler mot folk som har innrettet seg for å kjøpe svarte tjenester, sier Skog-Hauge.
- Vi har jevnlige kontroller, og i kjølevannet av at det avdekkes næringsdrivende som opererer svart, vil det ofte være enkelt å finne frem også til dem som har kjøpt tjenestene ulovlig, påpeker hun.

Les saken:

Ny rekord i antall skattesnytere

SLIK SIKRER DU EN HVIT RENGJØRING:

*

Kjøper du svarte

tjenester mister du som forbruker retten til både å klage og å reklamere på tjenesten.

Kjøp av tjenester fra firma:

*

Når du kjøper

tjenester fra næringsdrivende, har den du kjøper tjenesten av ansvar for å gi Skatteetaten alle nødvendige opplysninger.
*

Du har krav

på en faktura der innholdet i tjenesten du har kjøpt, går tydelig fram. Fakturaen skal også inneholde betalingsbeløp og merverdiavgift.
*

Fra 1. januar 2011

er det nye regler, som kan gjøre deg som privat kjøper av tjenester fra næringsdrivende medansvarlig for selgers skatt, trygdeavgift og merverdiavgift. De nye reglene gjelder når du kjøper tjenester for over 10.000 kroner som du betaler kontant og tjenesten er kjøpt svart, dvs. at selgeren ikke har betalt skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift.

Kjøp av tjenester fra privatperson:

*

Når du engasjerer

privatpersoner for å få utført lønnsarbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen, regnes du som arbeidsgiver for den som utfører arbeidsoppdraget.
*

Arbeidsgiveransvaret

betyr at du må sørge for å trekke skatt når du utbetaler lønn, innbetale skatten og sende melding om dette til skatteoppkreveren i kommunen.
*

Du må også sørge

for å betale eventuell arbeidsgiveravgift.

* Forenklet oppgjørsblankett:

* Det er egne regler

for privatpersoner som opptrer som arbeidsgivere ved enklere og mer kortvarige arbeidsoppdrag.
*

Betaler du og

din husstand lønn som til sammen ikke overstiger 60.000 kroner per år, kan du benytte den forenklede oppgjørsblanketten. Da slipper du også å betale arbeidsgiveravgift.
Husk at all lønn, feriepenger, sykepenger og verdien av eventuell fri kost og losji som arbeidstakeren har mottatt, skal regnes med.
*

Skattefrie beløp

ved utbetaling til privatpersoner
*

Betaler du lønn

for arbeid som er utført hjemme hos deg eller på fritidsboligen er det egne skattefrie beløp. Da kan du utbetale inntil 4 000 kroner i løpet av ett år til en arbeidstaker. Da trenger du ikke trekke skatt av lønnen, og lønnen er også skattefri for mottakeren.

KILDE: SKATTEETATEN

Slik tjener du lovlig og skattefritt

Slik kan du få gjort husvasken svart

Nye skatteparadiser ryker

Denne skattefellen kan du unngå

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Åpner for mer skattefri hjelp i hjemmet

  2. – Vi var nok litt naive

  3. Nesten ingen tatt etterny lov om svart arbeid

  4. Skattefritt-beløp har økt fra 4000 til 6000 kroner: Flere skattefrie kroner å tjene på småjobber

  5. Tre års fengsel for å ha vasket svart hos kemneren