Se hvor dyrt lånet ditt kan bli: Bankene krever at du tåler rentesjokk

Bankene må kreve at du tåler en renteoppgang på fem prosentpoeng. Altså til hele ni prosent! Se hvor mye lånet ditt øker hvis renten går opp!

  • Günther Bache
Publisert:,

Streng. I rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2012», som Finanstilsynet presenterte tidligere i oktober, understreket direktør Morten Baltzersen at husholdningene må tåle en renteøkning på fem prosentpoeng fra dagens nivå.

Det er også nedfelt i retningslinjene fra Finanstilsynet som bankene må forholde seg til når de låner ut penger.

Bekymret. Baltzersen er særlig bekymret for hvor stor del av inntekten som norske husholdninger bruker på å betjene gjeld – såkalt rentebelastning.

– Ved en normalisering av rentenivået vil vi ha en rentebelastning som ligger rundt eller høyere av hva det gjorde da det gikk galt i norsk økonomi på 90-tallet, sa tilsynsdirektøren ved fremleggelsen av rapporten.

LES MER:- Du må tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng

RENTEHOPP: Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen krever at du skal tåle en kraftig renteøkning. Foto: NTB Scanpix

Rentemarkedet har svært liten tro på at norske boliglånsrenter skal stige så mye som fem prosentpoeng. I dag kan du binde renten på boliglånet i ti år til 4,2 prosent nominell rente.

LES MER:Nå går fastrente-toget

Men hvor sannsynlig det er at renten skal gå opp med fem prosentpoeng er i denne sammenhengen underordnet.

I rapporten opplyser Finanstilsynet at «alle bankene har bekreftet at likviditetsberegningen nå inkluderer et rentepåslag på fem prosentpoeng».

Det betyr i klartekst at bankene tester din økonomi for å se om du faktisk klarer å betjene lånet ditt og samtidig leve, dersom renten stiger så mye.

Fraråde. I retningslinjene fra Finanstilsynet heter det også at «Dersom låntaker har et beregnet likviditetsunderskudd hensyntatt renteøkning, bør som hovedregel lånet ikke innvilges, og uansett bør kunden da gis fraråding..».

Det betyr rett og slett at dersom din økonomi ikke tåler at lånerenten øker med fem prosentpoeng fra dagens nivå, skal banken normalt nekte deg å låne - i hvert fall så mye som du ønsker.

Det er presisert i retningslinjene at din og din families totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter, skal tas hensyn til. Har du kredittkortgjeld, billån eller studielån, skal altså dette regnes med i din totale gjeldsbelastning.

Tusener i måneden. Avhengig av hvor stort lån du har, kan en rente som er fem prosentpoeng høyere, bety tusenvis av kroner i økte utgifter hver eneste måned.

Ønsker du et vanlig annuitetslån på 2 millioner kroner, må du og banken ta høyde for at låneutgiftene stiger med nesten 6000 kroner i måneden.

Dersom vi tar utgangspunkt i dagens rentenivå, med 4 prosent rente på et vanlig boliglån, må du altså ta høyde for at renten kan stige til 9 prosent.

Så mye mer må du betale i måneden med 9 prosent rente i stedet for 4 prosent:

Beregninger: Dine Penger

Tabellen viser altså hvor mye er du må betale i månedlige terminutgifter for ditt lån. Beløpet er ikke justert for skatt, slik at det reelle beløpet blir noe mindre. Når renteutgiftene blir høyere, får du jo et større skattefradrag.

I et annuitetslån er den månedlige summen du betaler på lånet fast, mens andelen renter faller og andelen avdrag øker gjennom lånets løpetid. I starten betaler du mest rente og mindre avvdrag. Mot slutten av lånets løpetid består den månedlige summen nesten bare av avdrag.

Tar du opp et nytt på lån i dag, betyr det at mye av din betaling er renter. Og skal du tåle fem prosentpoeng høyere rente, gjør det stort utslag.

I tabellen nedenfor ser du hvor mye større renteutgiftene blir i løpet av ett år, når renten er fem prosentpoeng høyere enn i dag.

Dette er fortsatt et annuitetslån, men her har vi tatt vekk avdragene, som jo egentlig er sparing. Renteutgiftene har vi justert for skattefradraget på 28 prosent.

Beregninger: Dine Penger

Som du ser av tabellen, øker renteutgiftene dramatisk, selv når skattefradraget er regnet med. For et lån på 3 millioner kroner, må du ut med over 100.000 kroner i ekstra renteutgifter i løpet av lånets første år - etter skatt.

I denne kalkulatoren på penger.no kan du selv beregne hva lånet koster deg - både med dagens rente, og dersom renten øker.

I denne kalkulatoren kan du beregne hvor mye du kan låne, gitt en rente på 8 prosent.

OBS!Penger.no er en tjeneste levert av Dine Penger og Finn.no.

Legg inn 5 prosentpoeng høyere rente enn det du kan få i dag, og se hva det utgjør i økte utgifter. Klarer økonomien din det?

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Ingen renteendring fra Norges Bank: Slik kan du spare hundretusener på boliglånet

  2. Undersøkelse: Mange nordmenn får trøbbel ved rentehopp

  3. Ett av syv lån overstigeregenkapitalkravet

  4. Annonsørinnhold

  5. Finanstilsynet avviser kritikk av 15 prosentskravet: – Du må tåle renteoppgang på 5 prosentpoeng!

  6. Rekordstor gjeldsbyrdei norske husholdninger