Feil boligverdi kan gi skattesmell

Dersom du oppdager at ligningsverdien er satt for høyt i selvangivelsen, må du sørge for å gjøre noe med dette innen fristen 30. april. Ellers betaler du for høy skatt.

OPPMÅLING: Arealoppmåling skapte hodebry for mange nordmenn i fjor høst. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Publisert:

Nesten alle boligeiere har rapportert inn sine boligopplysninger til Skatteetaten, og dermed fått oppgitt en ny ligningsverdi i selvangivelsen som kom i forrige uke.

Les mer:

Slik sjekker du selvangivelsen på nett

Ikke alltid korrekt

Ligningsverdien i selvangivelsen skal være satt til 25 prosent av din beregnede boligverdi.
Du kan dermed gange den oppgitte ligningsverdien med fire - det utgjør da din boligverdi.

Denne kan imidlertid avvike en god del fra hva din bolig faktisk er verdt. Og det kan gi deg for høy skatt.

Beregnet boligverdi

Årsaken er at skattekontoret beregner din boligverdi på bakgrunn av gjennomsnittsprisen pr kvadratmeter på boliger i din kommune (bydel i Oslo).
Det spiller altså ingen rolle om tomten din er stor eller liten, om boligen er oppusset eller i ferd med å rase sammen, om det er utsikt eller ikke, eller om boligen ligger kloss inntil en motorvei.

LES OGSÅ:

Gammel bolig kan gi høyere skatt

Det er byggeår og boligareal som avgjør din boligverdi. Bor du på en liten tomt eller mindre attraktiv tomt, risikerer du derfor altfor høy ligningsverdi.

Maks 30 prosent

Regelen om at ligningsverdien skal utgjøre maksimalt 30 prosent av boligens markedsverdi gjelder fortsatt, og skal være en skattemessig sikkerhetsventil om din bolig kommer veldig skjevt ut i beregningene.
Dette innebærer at ligningsverdien normalt skal være 25 prosent av boligverdien, men ikke over 30 prosent av markedsverdien.

Endre og klage

Så, hva gjør du, dersom du det står en for høy ligningsverdi på boligen i selvangivelsen din?

Du kan endre verdien i selvangivelsen i to tilfeller:

Hvis ligningsverdien overstiger 30 prosent av markedsverdien:

Ingen ligningsverdier skal uansett være høyere enn 30 prosent av den reelle markedsverdien til boligen du selv bor i.
Men for boliger du ikke selv bor i, såkalte sekundærboligerm er regelen at ligningsverdien maksimalt skal være 60 prosent av den reelle markedsverdien.
Du skriver inn ny markedsverdi i Grunnlag for ligningsverdi, post 4.3.2 Bolig/boligselskap. Det er det arket som er nytt i år på selvangivelsen, hvor boligopplysningene dine står.

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men legges frem dersom Skatteetaten ber om det.

Dokumentasjonen må være nyere enn datoen for skatteoppgjøret for forrige års ligning.
Årsaken er selvsagt at boligverdien endrer seg med stigende (eller synkende) boligpriser.
Med dokumentasjon mener skatteetaten takst som er gitt av kvalifisert takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler eller observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller en helt lik bolig i samme område er solgt for)

2) Hvis du kan vise til at tilsvarende boliger i samme kommune har lavere ligningsverdi:

Dersom du viser at en nabo, som har en sammenlignbar bolig, har en lavere ligningsverdi enn deg, behøver du ikke frykte at skattekontoret hever verdien på naboens bolig. Det har ikke skattemyndighetene lov til.

NB:

Ligningsverdien er ikke det samme som eiendomsskattetaksten.

For høyt for 1 av 3

Huseiernes Landsforbund har tidligere beregnet at 400.000 eneboliger og 100.000 blokkleiligheter vil sprenge 30-prosentgrensen av boligens markedsverdi.
Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund uttalte i fjor høst at han trodde så mange som

en av tre vil få for høy boligverdi.

- Når hver tredje enebolig kommer over 30-prosentgrensen betyr det at hver tredje eneboligeier har rett til å klage på ligningsverdien. Det er mange, sa Refling.

Feil skatt

Feil oppmåling kan også gi deg feil skatt. Dersom du har oppgitt 20 kvadratmeter for mye, og kvadratmeterprisen i ditt område er 30.000 kroner, øker ligningsverdien din med 150.000 kroner.
Dersom du er over frigrensen for formuesskatt (700.000 kroner pr person), betyr det 1650 kroner for mye i skatt (1,1 prosent av 150.000 kroner).

LES OGSÅ:

SPAR SKATT PÅ 10 MINUTTER

Oppmålingsfeil ikke farlig

Har du oppdaget at du målte feil da du sendte inn skjemaet i fjor høst, må du normalt sende inn korrekte tall i forbindelse med selvangivelsen nå.
Men administrerende direktør i Norges TakseringsForbund, Arne M. Støbakk, tror det er liten grunn til å fortvile dersom du oppdager at du har oppgitt noen kvadratmeter feil til Skatteetaten.
- Jeg tror folk er så pliktoppfyllende som de evner å være, og jeg tror ikke mindre oppmålingsfeil er noe skattemyndighetene vil slå ned på. Førsteprioritet for dem har vært å få inn opplysningene fra folk, og deretter vil fokus være å justere for dem som mener at verdisettingen på boligen er feil, sier Støbakk.

LES OGSÅ:

Denne skattefellen kan du unngå

Risikerer tilleggsskatt

Noen kan være fristet til å oppgi mindre areal for å spare noen skattekroner.
I slike tilfeller risikerer du tilleggsskatt, da har du nemlig bevisst forsøkt å unndra deg beskatning.

LES OGSÅ:

Slik sjekker du skatten på nett

DINE PENGER-EKSPERTER SVARTE OM SELVANGIVELSEN TETT PÅ NETT - LES SVARENE HER

Må levere nå

Dersom du fortsatt ikke har levert boligopplysninger til Skatteetaten, har du ikke fått oppført noen ligningsverdi i selvangivelsen din.

Absolutt siste frist 30. april. Med andre ord må du levere opplysningene samtidig med selvangivelsen.

Gjør du ikke dette, kan Skatteetaten fastsette ligningsverdien ved skjønn og eventuelt vurdere å ilegge tilleggsskatt.
En slik tilleggsskatt kan være på inntil 30 prosent.

LES OGSÅ:

3 av 4 får igjen penger på skatten

Kun ved formuesskatt

Husk at ligningsverdien kun har betydning for deg som betaler formueskatt. For eksempel slipper mange unge å betale formuesskatt fordi de har mye gjeld.
Formuesskatten er 1,1 prosent av nettoformuen din pr 31.desember, med et bunnfradrag på 700.000 kroner for enslige, og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Se Skatteetaten.no

Har du flere spørsmål rundt de nye reglene for ligningsverdi for bolig, kan du finne svar her på

Skatteetatens nettsider

.
Skatteetaten har også utviklet en kalkulator du kan bruke for å regne deg frem til boligens ligningsverdi.

Kalkulatoren finner du her.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om