Slik skal reglene for boligsalg endres: – Et historisk gjennombrudd

Tre lovendringer, regulering av takstbransjen og nye krav til tilstandsrapporter er regjeringens medisin mot det konfliktfylte boligmarkedet.

FORNØYD: NEF-direktør Carl O. Geving kaller regjeringens nye plan et historisk gjennombrudd.
Publisert:

– Dette er et gjennombrudd og et historisk skritt i riktig retning, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Regjeringen har nå lansert konkrete forslag til lovendringer som vil få konsekvenser for alle som handler bolig i det norske privatmarkedet.

Endringene innebærer at du ilegges strengere informasjonsansvar, både når du selger og kjøper bolig.

Samtidig foreslås nye krav for takstbransjen, som i dag er uregulert.

– Vi har hatt en ti år lang ørkenvandring. Endelig lanserer regjeringen konkrete forslag, sier direktør Are Andenæs Huser i Norsk takst til E24.

Boligselgere og kjøpere krangler så busta fyker i Norge. Den utskjelte avhendingsloven gis mye av skylden.

Loven regulerer ansvarsforholdene i bolighandler og gir føringer for hva slags feil og mangler du som boligkjøper kan kreve erstatning for, og hva du er pent nødt til å leve med.

LES PÅ DINE PENGER: Slik tror ekspertene bolighøsten blir

Mangel må være «vesentlig»

Problemet, ifølge jurister og forbrukermyndigheter, er at loven ikke er spesielt konkret om hvor grensen går.

Det har gitt grobunn for flere tusen boligtvister i norske domstoler.

Lovens utgangspunkt er at en brukt bolig selges «som den er» i Norge, med alle sine skavanker og utbedringsbehov – med to hovedunntak:

OPPLYSNINGSSVIKT: Selgeren har gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake viktig informasjon om boligen.

STORT AVVIK: Eiendommen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde «grunn til å regne med» ut ifra kjøpesummen og andre forhold.

Den siste bestemmelsen har gitt mye bråk.

Sjefen i meglerforbundet har i en årrekke kritisert loven og uttalt at «radikale endringer» er nødvendig for å få ned det høye antallet boligtvister i Norge.

Nå ser det altså ut til å skje.

Tre lovendringer

Torsdag denne uken innkalte Justis- og beredskapsdepartementet til høring om et notat de utarbeidet i juli.

Her skisserer departementet tre lovendringer:

  • Skroting av lovens forbehold om at boliger selges «som de er», og fjerning av kravet om at en mangel må være «vesentlig» – heretter skal selgere bli «ansvarlig for alle feil og mangler som overstiger en viss minsteterskel».
  • Denne minsteterskelen skal utbroderes i et eget punkt i loven og være «betraktelig lavere» enn dagens vesentlighets-krav, lover departementet. De har ennå ikke tatt stilling til konkrete beløpsgrenser, men fastslår at «bagatellmessige feil» ikke skal være erstatningspliktige.
  • Mens disse to lovendringene skjerper kravene til boligselgere, foreslås også en streng undersøkelsesplikt for kjøpere, hvor det forutsettes at man er kjent med alle mangler som beskrives i boligens dokumentasjon – inkludert en eventuell tilstandsrapport. Disse kan man ikke klage på.
Les også

Investorene trosser Siv-brems: Har sikret seg enda flere Oslo-boliger

Regjeringen: – Kan få ned konfliktnivået

Justisdepartementet tror den siste bestemmelsen kan bli en bra incentiv for boligselgere til å bruke tilstandsrapporter, siden man «belønnes» med lavere risiko for å bli erstatningspliktig desto mer utfyllende informasjon man gir om boligen.

– De tre endringsforslagene har samlet sett til formål å bidra til et bedre informasjonsgrunnlag i bolighandelen, blant annet gjennom å oppfordre til økt bruk av tilstandsrapporter av høy kvalitet, skriver departementet.

– I sin tur kan dette bidra til at konfliktnivået går ned, og til at man får en tryggere bolighandel for både kjøpere og selgere.

Samtidig vil regjeringen innføre nye krav til takstmenns utdanning og hva tilstandsrapporter må inneholde.

E24 får opplyst at NEF, Forbrukerrådet, Norges Takseringsforbund og Huseiernes Landsforbund gikk sammen om å uttrykke bred støtte til regjeringens planer torsdag.

Les også

Ny undersøkelse vekker bekymring: Unge livnærer seg på forbrukslån

– Vi har vært uregulert

Norsk takst opplyser at de også støtter kravene til takstbransjen og tilstandsrapportene de leverer.

– I dag er det veldig stor variasjon i hvordan rapportene er utformet. Det er et problem. Jeg tror også vi må erkjenne at det er kvalitetsforskjeller. Vi takstmenn har vært uregulert. Vi trenger offentlige krav. Nå støtter vi en autoriseringsordning med kompetansekrav og innholdskrav til rapportene, fastslår Huser.

Meglertopp Geving ønsker seg imidlertid at takstmenn også ilegges et juridisk ansvar for innholdet i tilstandsrapportene.

– Det er helt nødvendig. Ansvaret må plasseres på den profesjonelle parten. I dag må kjøpere gå til sak mot selgeren om man finner feil eller mangelfulle opplysninger. Takstmenn blir sjelden holdt til ansvar, sier meglertoppen.

Han viser til E24s avsløring om hvordan DNB engasjerte en takstmann som kun ga én alvorlig anmerkning – etter at den forrige takstmannen fant 22 alvorlige feil ved boligen.

Huser forsikrer at dersom regjeringen vil gi takstmenn et juridisk ansvar slik Geving etterspør, så vil ikke de sette seg på bakbena:

– Det støtter vi også. Takstmenn kan ansvarliggjøres i dag, men sakene må først gjennom boligselger. Det er fornuftig at takstmenn her gis et selvstendig ansvar for rapportenes innhold, sier Huser.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om