Dette vil avgjøre sommerens rentekutt

Får prognosemakerne i Norges Bank rett, blir det rentekutt i juni. Her er det som må skje for at sentralbanken ikke kutter renten før sommerferien.

I FOKUS: Sentralbanksjef Øystein Olsen vil følge utviklingen i norsk og internasjonalt økonomi tett fremover.
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Veldig bra.

Det er sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank sin dom over Norges Banks rentebeslutning.

Norges Bank overrasket med å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent torsdag. «Alle» hadde ventet at sentralbanken ville kutte renten torsdag, og beslutningen fra sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av sentralbankstyret har høstet sterk kritikk.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank

– Norges Bank gjorde det jeg mente den burde gjøre, men ikke det jeg trodde den ville gjøre, sier han.

Andreassen peker på at vi nå er i en situasjon der Norges Bank priser en sannsynlighet på 100 prosent for nok et rentekutt til sommeren – dersom Norges Banks anslag fremover treffer.

Det betyr imidlertid ikke at et rentekutt vil ble en realitet, mener Swedbanks sjeføkonom.

– Man kan ikke vente på et rentekutt man vet vil komme. Da hadde Norges Bank kuttet renten nå. Det er ikke slik at renten kuttes i juni, sier han.
Får fleksibilitet

– Jeg synes på sett og vis at det er fornuftig, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

Dette sies i kontrast til økonomkollegaene i Handelsbanken, som kaller Olsens beslutning «en gedigen feil».

Aamdal mener Norges Bank nå gir rom til å kunne se om utviklingen går den veien de tror. Dersom det blir tilfelle, blir det rentekutt før sommeren.

– Norges Bank gir seg selv mer fleksibilitet i forhold til den løpende utviklingen. Det er bra i en situasjon der man venter at norsk økonomi skal inn i en tyngre periode, sier han.
Aamdal peker på at det ikke kommer veldig mye informasjon om norsk økonomi frem til rentemøtet i mat. Til rentemøtet i juni vil det være annerledes, og både Regionalt nettverk og anslaget for neste års oljeinvesteringer vil ha tikket inn.

(Saken fortsetter under VGTVs skråblikk på dagens rentehendelser)

Flere faktorer

– Man greier ikke å forhindre svekkelsen av norsk økonomi i særlig grad med rentepolitikken, men man kan dempe effektene av fallende investeringer og lavere oljeinvesteringer.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets

Økonomene skisserer flere viktige faktorer som vil være toneangivende for sentralbankens beslutning neste år:

** Kanontall fra boligmarkedet kan medføre at sentralbankens bekymring for tiltagende gjeldsvekst i norske husholdninger. Dermed blir hensynet til norsk stabilitet viktigere.

** Oljebremsen ventes å slå ut i norsk økonomi, men fortsatt er det få «oljeflekker» i arbeidsledigheten. Om ledigheten fortsetter å holde seg på et lavt nivå, kan dette gjøre at sentralbanken velger ikke å kutte renten

** Oljeinvesteringene – den viktigste vekstimpulsen i norsk økonomi siden finanskrisen – ventes å falle kraftig i inneværende år, rundt 15 prosent. Første telling som inkluderer investeringsanslaget for neste år, kommer i juni. Dersom tellingen for neste år viser oppgang fra i år eller mindre fall en ventet, kan det gjøre at sentralbanken ikke anser det som nødvendig å kutte

** Regionalt nettverk er sentralbankens egen temperaturmåler i norske bedrifter. Bedriftenes vurderinger av den økonomisk utviklingen har stor betydning for Norges Bank

** Kronekursen er blitt på som den kanskje viktigste motvekten de negative effektene av oljebremsen i norsk økonomi medfører. Dersom kronekursen fortsetter å holde seg svak, kan dette veie tungt for sentralbanken

** Internasjonalt har rentenivået fortsatt å falle. lavere renter ute betyr isolert sett lavere renter her hjemme

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Dette må skje for at Olsen ikke kutter renten i juni

  2. Norges Bank kutter renten

  3. – En gedigen feil

  4. – Jeg klyper meg i armen

  5. Sår tvil om rentekuttet «alle» tror vil komme