– Regjeringen har ikke ønsket å hindre kredittverdige i å få lån

Finansminister Siv Jensen sender Finanstilsynets forslag ut på høring.

BESTEMMER: Finansminister Siv Jensen bestemmer om Finanstilsynets forslag om skjerpede krav til boliglåntagere skal innføres.
Publisert:

Finansminister Siv Jensen er rund i sine første kommentarer til Finanstilsynets smørbrødliste med tiltak for å bremse veksten i husholdningenes gjeld.

Blant forslagene er en innskjerpelse som gjør det vanskeligere for bankene å gjøre unntak fra regelen om maksimalt 85 prosent belåningsgrad for boliglån. Tilsynet foreslår også å pålegge at boliglån utover 65 prosent skal nedbetales.

Les også

Slik vil Finanstilsynet bremse boliglånsveksten

– Jeg har inntrykk av at bankene generelt foretar gode kredittvurderinger av de enkelte lånesøknadene. Regjeringen har ikke ønsket å etablere restriksjoner som hindrer kredittverdige husholdninger i å få lån. Utfordringene ligger først og fremst i hvordan summen av kreditt­vurderinger i bankene påvirker risikoen i økonomien. Det er et ansvar som ikke kan legges på den enkelte bank, men som også fordrer tiltak fra myndighetene, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen vil forslagene nå bli sendt ut til høring før Finansdepartementet fatter en beslutning om tiltakene blir innført.

Svarer om seks uker

Høringsfristen er satt til seks uker.

Finansministeren mener det er viktig å få konkrete faglige råd og vil gå nøye gjennom merknadene departementet får i høringsrunden.

Les også

Økonom om Finanstilsynets forslag: - Dette vil påvirke boligmarkedet

Departementet påpeker at husholdningenes gjeld fortsatt vokser raskere enn inntektene og at husholdningenes gjeld aldri har vært høyere enn nå.

«De som har størst gjeld er sårbare for bortfall av inntekt eller et fall i boligprisene,» heter det i pressemeldingen.

Finansministeren påpeker at det ikke kun er forslagene fra Finanstilsynet som skal bedre balansen i boliglånsmarkedet.

– Vi arbeider nå sammen med flere departementer for å se på et bredere sett tiltak for å bidra til en mer stabil situasjon i boligmarkedet. Tiltak på både tilbuds- og etterspørselssiden er aktuelle, sier Jensen i pressemeldingen.

Les også

Slik tror ekspertene Siv vil bremse gjeldsveksten

Les også

- Dette vil påvirke boligmarkedet

Les også

Solberg: Gjeldstiltak må ikke gi boligkrakk

Publisert:

Her kan du lese mer om