SSB spår boligprisfall

Svekket fremtidstro i husholdningene vil trekke boligprisene nedover.

MINDRE FART: SSB tror på lavere boliginvesteringer neste år.
  • Andreas Wolden Fredriksen
  • Line Midtsjø
Publisert:

SSB forventer at boligprisene vil falle det neste halvåret, ifølge deres ferske konjunkturrapport, publisert torsdag formiddag.

Der forventer de at veksten i norsk økonomi blir mye svakere fremover.

Årsgjennomsnittet vil bli på samme nivå i 2015 som i år.

Etter det forventer SSB at realprisene på boliger holder seg om lag uendret. I beregningene til byrået vil boliginvesteringene falle litt i 2015, slik det ligger an til i år også, men at dette vil endre seg når konjunkturene bedres fra 2016.

Dette tilsvarer et realprisfall på nær 2,5 prosent, altså en tilnærmet nominell nullvekst.

For 2016 tror byrået at boligprisene vil stige igjen med 2,5 prosent, mens for 2017 ser de for seg en boligprisvekst på 1,7 prosent.

Uenighet om forventninger

– Vi tror denne nedgangen i boligprisene kommer og at den kan tilskrives dårlige fremtidsutsikter. Jeg er hellig overbevist om at dette kommer innen overskuelig fremtid, sier Torbjørn Eika i SSB om mulighetene for et fall i boligprisene.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse tror ikke vi vil få en nedgang i boligprisene, som SSB og Eika.

– Da skal vi se et ganske stort omslag fra tallene som kommer inn nå om dagen. Jeg tror ikke forventningsmålingene har en sånn effekt som SSB anslår i sine prognser.

– Vi så det særlig i fjor at det skjedde noe med forventningene, som rammet boligmarkedet. De tror nedgangen i oljeprisen vil gjøre noe tilsvarende i år. Jeg tror at disse forventningene allerede har materialisert seg, og at vi får en boligprisvekst også neste år.

– Dessuten har vel også husholdningene forventninger om rentenedgang. Kanskje dette alt i alt gir forsterket boligprisvekst.

SSB tror sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent raskt.

Dårlig stemning

Boligprisene falt høsten 2013, men de sesongjusterte boligprisene har siden steget.

I fjor spådde SSB og det som mange regner som landets ledende makroøkonom, Ådne Cappelen, at boligmarkedet skulle ned 2,2 prosent i 2014.

SSB: - Perioder med stor pessimisme er kortvarige

Det ser ut til å bli en grov bom. Hittil i år er markedet opp 2,1 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

En økning i husholdningenes disponible inntekter, samt lave renter er med på å trekke prisene oppover. På motsatt side dempes de av økt tilbud av nye boliger.

Nyboligsalget lå i tredje kvartal 13 prosent bak tallene for 2013. Ifølge Boligprodusentenes forening er trengs det 37.000 nye boliger hvert år, for å holde tritt med etterspørselen etter boliger. I år ligger det an til at 25.000 boliger blir bygget.

SSB skriver at boligprisene på kort sikt vil påvirkes av endringene forventnignene til utviklingen i både egen og landets økonomi. Byrået viser til forventingsbarometeret fra TNS Gallip og Finans Norge, som falt til det laveste nivået for tre år i fjerde kvartal 2014.

Les også

SSB spår mindre oljeinvesteringer i år

Spår økte boliginvesteringer i 2016

Byrået har lagt til grunn at Ola og Kari Nordmann fortsatt vil oppfatte de økonmiske utsiktene som relativ svake, og at forventningsbarometeret vil svekke seg ytterligere inn i første halvår 2015.

Dette er med på å gi motvind i boligmarkedet.

Men det er ikke bare sorgen. Byrået tror at stemningen i boligmarkedet vil snu etter sommerferien er over, og være tilbake til et normalt nivå i begynnelsen av 2016.

Boliginvesteringene har hatt en fallende tendens gjennom hele 2014, fra et rekordhøyt nivåt i 2013. Spesielt er det byggingen av nye boliger som trekker ned. Investeringer i eksisterende boliger har økt i inneværende år, og utgjør 30 prosent av de totale boliginvesteringene.

«Vi anslår at boliginvesteringene faller litt i 2015, om lag som i 2014. Stimulert av litt økende realboligpriser vil boliginvesteringene stig med nær 2,5 prosent i 2016, og i overkant av 5 prosent i 2017», skriver SSB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Mener Olsen er for optimistisk om boligmarkedet

  2. SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

  3. SSB: Dette året vil boligprisgaloppen stanse helt

  4. – Dette er som X-Files

  5. Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall