Forsikringsselskap krever at pilot opererer bort galleblære

Den sykmeldte Widerøe-piloten vant mot Protector i tingretten, men lagmannsretten kom frem til at han likevel ikke skulle få erstatning som følge av at han nekter å la seg operere. Nå skal saken opp i Høyesterett.

SYKMELDT: Gallesten gjør Widerøe-piloten uegnet til å fly, men det er ikke klart om han får lisensforsikring av den grunn.
Publisert: Publisert:

En Widerøe-pilot fikk kraftige smerter i magen høsten 2015, og ved legeundersøkelse fikk han påvist gallesten.

Etter dette har han vært sykmeldt og fått medisiner. Piloten forklarte til Borgarting lagmannsrett i høst at han har hatt 10–15 gallestensanfall siden siste flyging i november 2015.

Det er ingen som er uenige om at denne tilstanden gjør mannen ute av stand til å jobbe som pilot. Men han har likevel ikke fått etterkommet sitt forsikringskrav.

Det er fordi Protector, som er selskapet Widerøe har brukt til å tegne lisenstapsforsikring for sine flygere, sier at problemet vil la seg løse relativt enkelt ved å operere bort galleblæren.

Les på E24+

Åtte forvaltere: Dette er våre favoritter blant egne fond

Ble tilkjent fem millioner

Piloten har imidlertid ikke ønsket å la seg operere. Han har forklart dette med frykt for narkose og for komplikasjoner ved operasjonen.

Dermed har saken gått til rettsvesenet.

I tingretten fikk piloten medhold i at forsikringsselskapet ikke kan pålegge ham operasjon. Han ble tilkjent fem millioner kroner i lisensforsikring for tapt inntekt.

Men Protector var dypt uenige og anket dommen. Forsikringsselskapet påpekte at det er snakk om et enkelt kirurgisk inngrep med lav risiko for alvorlige komplikasjoner.

Skadedirektør Fredrik Messel i Protector Forsikring.

– Vi hadde aldri stilt krav om alvorlige operasjoner, men dette er et veldig enkelt inngrep som kanskje kan medføre et lite ubehag i noen dager i etterkant. Når det er eneste alternativ for å bli helt frisk, mener vi at dette er noe skadelidte må gjøre for at vi skal ta den risiko det er å stille forsikring, sier skadedirektør Fredrik Messel i Protector Forsikring.

Borgarting lagmannsrett ga Protector medhold. I høst kom dommen som sa at forsikringsselskapet hadde rett til å pålegge piloten å gjennomføre en galleblæreoperasjon og at piloten, ved ikke å la seg operere, ikke har krav på lisensforsikringen.

Konklusjonen baserte seg blant annet på den rettsoppnevnte legens forklaring om at sannsynligheten for vellykket operasjon er høy, kombinert med at pilotens frykt for kirurgisk inngrep ikke skal være mer alvorlig enn at han har sagt at han vil vurdere operasjon hvis tilstanden forverrer seg.

Les på E24+

Slik avgjør du om en aksje er dyr eller billig

Urimelig inngrep

Pilotens advokat Espen Rekkedal forklarer til E24 at de anker saken fordi de mener spørsmålet om operasjon ligger innenfor klientens rett til å bestemme over egen kropp.

Han mener at forsikringsselskapers lovfestede rett til å gi den forsikrede pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar, ikke gjelder her fordi det er snakk om et for inngripende tiltak.

– Dette er et urimelig inngrep i min klients frihet til å råde over egen person, sier han.

Dersom Protector vinner i Høyesterett, er det naturligvis ikke slik at piloten blir tvunget til å operere, legger Rekkedal til. Men klienten må da vurdere frykten for operasjon opp mot tap av inntekt.

Espen Rekkedal sier han forventer at saken blir behandlet i Høyesterett nærmere sommeren.

Som en lottogevinst

Skadedirektør Fredrik Messel i Protector sier han forstår at saken har en prinsipiell side og synes det er bra med en avklaring i Høyesterett.

Dersom piloten får medhold, er han bekymret for hva slags signal det sender til andre i samme situasjon.

– Da vil man nesten oppfordre folk til ikke å la seg operere, cashe ut forsikringen, gjennomføre operasjonen etterpå og så melde seg klar til arbeid – med en lottogevinst. Det blir for enkelt.

Les på E24+

Norske banker sperrer kontoene til kunder som gambler

Følg E24 på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Publisert: