Strømprisen holder seg høy: Vil at bostøtten skal dekke prishopp

Opposisjonspartier vil at strøm og nettleie skal inkluderes i ordningen for bostøtte, etter nye prishopp på strøm.

Publisert: Publisert:

Kaldt vær, lite vind og lite nedbør sendte strømprisene i været mandag. I timene mellom 8 og 9 og mellom 17 og 18 kostet en kilowattime strøm over 2 kroner (utenom nettleie og avgifter), ifølge Nordpool.

Tirsdag nådde kilowattprisen en topp på 1,52 kroner mellom 8–9. Kun 10 ganger tidligere har strømprisen vært høyere i Oslo, sist var i 2018.

De høye strømprisene kan få konsekvenser for mange, mener Rødt og SV. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen må ta grep og øke bostøtten.

– Det er vanskeligst for dem som har minst å rutte med, sier Moxnes til E24.

Fjorårets strømpriser var uvanlig lave, blant annet grunnet mye nedbør, men i januar har prisene skutt i været som følge av kaldt vær i hele Norden.

I 2019 ble bostøtten økt på grunn av høye strømpriser. Da fikk mottakerne 2.950 kroner mer i støtte.

– Bostøtten må kraftig opp

Moxnes får støtte av stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

– Det sitter langt inne hos regjeringen å hjelpe de som trenger det, sier Andersen til E24.

Hun reagerer sterkt på at regjeringen stiller seg avventende til å gi trygge rammer for den fattigste delen av befolkningen.

Statsminister Erna Solberg sa i forrige uke at strømprisen bare hadde vært høy i en kort periode, og at det var for tidlig å avgjøre ekstra bostøtte.

– Hvis det viser seg at det blir ekstraordinært høye priser over lang tid, er dette en mulighet å ty til, sa Solberg i Stortingets spørretime sist onsdag.

Karin Andersen (SV) vil ha en permanent ordning for å sikre at strøm og nettleie inngår i bostøtteordningen.

– Forskjellsmaskin

I dag er det kun pensjonister som får strømprisen bakt inn i bostøtteordningen.

– Boligmarkedet i Norge er en forskjellsmaskin av en annen verden, sier Karin Andersen.

Hun legger til at nettleie også er en vesentlig kostnadsfaktor for mange lavtlønnede, og at dette derfor også burde dekkes av støtteordningen.

Andersen vil ha en ordning som tar høyde for svingninger i folks strømutgifter.

– Det er ikke nok med en ekstrabevilgning hver gang strømprisen øker. Det må lages en permanent mekanisme for økte utgifter til oppvarming i bostøtta, som slår inn nå strømprisene øker mye, sier hun.

Aktører som NVE og Statnett venter at strømprisene vil svinge mer i årene som kommer. Det er også store forskjeller i nivået på nettleien. Enkelte steder må kundene ut med om lag 30 øre kilowattimen mer i nettleie og avgifter enn i tettbygde strøk som Oslo.

Les også

Kaldt vær gir dyrere strøm: Høyeste siden rekordåret 2018

85.000 nordmenn får bostøtte

Ifølge Husbanken mottok 124.000 husstander bostøtte i 2020. Det er 30.000 færre enn i 2011.

  • Hver måned mottar i overkant av 85.000 nordmenn bostøtte i år, ifølge tall fra Husbanken. Ni av ti som mottar støtten er leietagere.
  • Hver husholdning som mottar bostøtte har i gjennomsnitt en inntekt på 11 970 kroner, og en bokostnad på 8.660 kroner i måneden.
  • I 2011 var gjennomsnittsinntekten per husstand 11.235 kroner, mens boutgiften var 2.140 kroner.
  • I perioden 2011 til 2021 har bokostnaden økt med 3.260 kroner, mens bostøtten har økt med 788 kroner.
Les også

Rødt vil øke bostøtten: Frykter strømsmell i 2021

Bjørnar Moxnes er partileder i Rødt.

– Ordningen må styrkes

Rødt-lederen tok opp bostøtteordningen i spørretimen på Stortinget for knappe to uker siden. Han mener et akutt tiltak må til.

– Regjeringen må komme med en ekstra utbetaling for å hjelpe de som har minst å rutte med, her og nå, sier han.

I forslaget Rødt la frem i spørretimen, vil de ha en utredning for å se om det vil hjelpe å inkludere nettleie i bostøtteordningen også.

E24 har forsøkt å få en kommentar fra statsminister Erna Solberg om saken.

I spørretimen

De høye strømprisene ble også tema i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener prissjokket er spesielt utfordrende for landets pensjonister.

– Fremskrittspartiet er bekymret for deres situasjon. Vi etterlyser svar fra regjeringen på hva den vil gjøre for å avlaste de som blir hardt rammet av de høye strømprisene, sa han til NTB.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for målrettede tiltak.

Han svarte at hvis det skal settes inn målrettede tiltak nå, så er bostøtten et egnet virkemiddel.

Han mener det vil være fornuftig å avvente prisutviklingen utover vinteren.

– Men det kan være aktuelt med målrettede ordninger. Det er vi også åpne for å diskutere, sa Sanner i spørretimen.

Publisert: