Valutaeksperter om kronekursen for rentemøtet: - Usikkerheten er større enn normalt

Uansett hvilket styringsrente sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer torsdag, vil det bli bevegelser i kronekursen, mener eksperter.

RENTESPENNING: Torsdag annonserer sentralbanksjef Øystein Olsen om styringsrenten kuttes eller holdes uendret. En reaksjon i kronekursen vil komme - uansett utfall, mener valutaeksperter.
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Nå er usikkerheten i markedet større enn vanlig, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Spenningen er nesten til å ta og føle på før torsdagens rentebeslutning. Da vil sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank presentere utfallet av rentemøtet.

Blant prognosemakerne er usikkerheten stor om fasit blir rentekutt eller uendret rente. Dette har også gitt seg til syne i markedet.

– Det blir ofte mer nervøst i kronemarkedet når rentemøtet i Norges Bank nærmer seg, sier Østnor.

Venter store bevegelser

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

– Erfaringen med rentemøter i Norges Bank er at vi får friske bevegelser i kronen. Vi kan se store bevegelser, sier sjefanalytiker for valuta, Ole Håkon Eek-Nielsen, i Nordea Markets til E24.

Ingen av valutaekspertene blir overrasket dersom kronen styrkes eller svekkes 20 øre mot store valutaer som euro og dollar etter rentebeslutningen torsdag.

Det er uvanlig store bevegelser.

Et rentekutt vil svekke kronen, mens en uendret rente vil styrke den.

– Det er i kjølvannet av møtene i Norges Bank at kronen virkelig går, sier Eek-Nielsen.

En euro koster onsdag 8,45 kroner, mens en dollar koster 7,51 kroner.

Få nyheter og reaksjoner fra Norges Banks rentebeslutning på E24 først torsdag. Beslutningen offentliggjøres klokken 10.00, med pressekonferanse en halvtime senere.

(Saken fortsetter under grafen.)

ØKT USIKKERHET: Grafen viser hvordan markedets forventning til daglige svingninger i euro mot norske kroner har utviklet seg de siste fem årene. I kjølvannet av oljeprisfallet i høsten i fjor er det tydelig hvordan usikkerheten har økt. Jo høyere denne grafen går, jo større er usikkerheten i markedet. Nå, i forkant av rentemøtet torsdag, er usikkerheten igjen i ferd med å ta seg opp.

Stor usikkerhet

Mens Østnor og DNB venter at Norges Bank denne gang vil avstå fra å kutte renten, tror Eek-Nielsen og Nordea at renten kuttes fra 1,25 til én prosent.

Det er denne gang ekstra stor usikkerhet knyttet til utfallet av rentemøtet.

Det er det en grunn til. Dette har skjedd:

Norges Bank kuttet uventet styringsrenten i desember. Norges Bank sa at kuttet ble gjort for å dempe effekten oljeprisfallet ville ha på norsk økonomi fremover. I sin rentebane, bankens forventede renteutvikling, signaliserte den at et nytt kutt ville komme om den makroøkonomiske utviklingen ble svakere enn sentralbanken trodde.

Det ble den, men sentralbanken valgte likevel ikke å kutte på det påfølgende rentemøtet, noe som medførte at kronen ble kraftig styrket. For både euro og dollar måtte man betale nesten 30 øre mindre for disse valutaene (se graf lenger nede i saken).

I stedet signaliserte den 100 prosent sannsynlighet for rentekutt innen sommeren.

– Det er en rar greie. Norges Bank sier egentlig at økonomien blir så svak at de forventer å kutte renten. Om økonomien trenger et rentekutt, kunne man like gjerne fått det i mars som i mai eller juni, sier Eek-Nielsen.

Det gjenstår to rentemøter, det som avsluttes onsdag og et til i juni. Siden forrige rentemøte har norsk økonomi gått noe svakere, mens oljeprisen på den annen side har stabilisert seg over 60 dollar.

Analytikerkorpset er splittet i synet om det kommer et rentekutt nå eller i juni. 7 av 14 økonomer venter rentekutt fra Norges Bank torsdag, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.

(Saken fortsetter under grafen.)

KRONESPRELL: Slik beveget kronen seg mot euro da Norges Bank i mars overraskende valgte ikke å kutte styringsrenten. En nedgang i denne grafen betyr at kronen styrkes.

Reduserer eksponeringen

Rett før helgen svekket kronen seg relativt mye.

– Bevegelsen skyldtes ingenting, sier Østnor, og legger til:

– Det ser ut til at kroneposisjoner blir reversert, at man frykter at det kan komme et rentekutt på torsdag. Man har kjøpt kroner på forventningen om en sterkere krone, men så ønsker man ikke å sitte med så store posisjoner over rentemøtet.

Sjefanalytiker for valuta, Ole Håkon Eek-Nielsen, i Nordea Markets.

I tillegg skyldes svekkelsen også trolig at spekulanter har begynt å vedde på utfallet av rentemøtet, mener DNBs valutastrateg.

Kronefrykt bør gi rentekutt

En av argumentene til Norges Banks rentekutt i desember, var en svakere krone. Lavere rente svekker nemlig kronen.

En svakere krone mener sentralbanken skal dempe effekten av oljebremsen på norsk økonomi, hovedsakelig fordi tradisjonell eksportindustri har fått flere kroner igjen for sine varer og tjenester.

Om det ikke kommer et rentekutt torsdag, skal vi tro valutaekspertene, vil kronen styrkes.

Da Norges Bank kuttet renten i desember, kostet det over 9 kroner for en euro. Onsdag koster en euro 8,45 kroner. Det er en styrking på over 55 øre.

– Økonomien har ikke gått i vasken ennå, i tillegg er oljeprisen opp. Om det ikke kommer et kutt nå, kan markedet begynne å tvile på om det kommer et rentekutt i juni. Om dette fester seg, vil vi få en mye sterkere krone. Dette er en risiko Norges Bank er veldig klar over, og som burde motivere dem til å kutte renten på torsdag, sier Eek-Nielsen i Nordea.

Les også

– Det som skjer i dette markedet, er unikt

Les også

- Kronen skal styrke seg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Nå retter markedet øynene mot Norge

  2. – Norges Bank har vært ekstraordinært uforutsigbar

  3. - Valuta-geriljakrig kan gi uventede rentekutt i Norge

  4. Valutamarkedet ruster seg for store bevegelser

  5. Valutastrateg: Veksle om til ferievalutaen nå