Leserne spurte om sin situasjon og bolig: «Jeg føler meg som en stor idiot som ikke kjøper leilighet»

Bør jeg søke startlån, kan garanti fra mamma og pappa erstatte egenkapital, og hva er egentlig egenkapital? Dine Pengers eksperter svarte leserne.

Mange spørsmål: – Det er åpenbart mye frustrasjon hos unge som ønsker seg inn i boligmarkedet, men ikke kommer inn, forteller Dine Pengers redaksjonssjef Günther Bache. Samme med Ida Aamodt-Hansen og Maria Lekve svarte han på lesernes spørsmål om unge og bolig i dag.
Publisert: Publisert:

Brennhett tema. Så langt i 2012 har boligprisene i Norge allerede rukket å stige med hele 6,6 prosent, ifølge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Samtidig har det blitt mye vanskeligere å få boliglån. Ved årsskiftet innførte nemlig Finanstilsynet innskjerpede krav til egenkapital. Boligkjøpere må nå bla opp 15 prosent av boligens kjøpesum fra egen lomme.

Med rekordhøye boligpriser kan det bli mye penger, og gjør det særlig vanskelig for unge å komme seg inn i boligmarkedet.

Frustrasjon. Temaet for dagens nettmøte hos Dine Penger var nettopp unge og bolig, og vi fikk inn mange spørsmål.

– Det er åpenbart mye frustrasjon hos unge som ønsker seg inn i boligmarkedet, men ikke kommer inn, sier redaksjonssjef Günther Bache i Dine Penger.

Alle spørsmålene og svarenekan leses her.

Her er noen av spørsmålene og svarene fra dagens nettmøte

Egenkapital. Mange av spørsmålene dreide seg om egenkapitalkrav og hvordan man kan skaffe de beryktede 15 prosentene av boligens verdi.

– Mange har god inntekt, men mangler egenkapitalen. De opplever at mulighetene for å kjøpe seg en bolig er svært begrenset, kommenterer Bache.

«Hva menes med egenkapital?», vil en leser rett og slett vite.

Egenkapital er dine penger som du kan fritt disponere, og som ikke er låst opp i eiendeler.

For boligkjøp krever banken at du har et minimum av egen kapital (egne midler) for å bli vurdert. Det betyr at du ikke kan få lån av banken dersom du ikke har egne midler til overs, eller eventuelt foreldre som kan hjelpe deg.

Kravet til egen kapital er for tiden 15 prosent av det boligen koster. Koster leiligheten 2 millioner kroner må du selv bidra med 300.000, for å kunne låne resten.

Arv og kausjon. Også hjelp fra foreldre og besteforeldre var det mange som stilte spørsmål om.

Slakt: I går lanserte kommunalministeren Husbankens nye boligkalkulator for ungdom. Å herre min skaper, enda en nettside!, kommenterte Dine Pengers redaktør Tom Staavi.

– Både arv, forskudd på arv og kausjon er hyperaktuelle spørsmål. Her er det dog viktig å trå varsom, slik at man som forelder eller besteforelder ikke trår på noen økonomiske miner. Søk informasjon før du gjør større økonomiske grep, råder Bache.

«Kan foreldre stille som kausjonister for egenkapitalen på 15%?», spør en leser.

Ja, det kan de.

Foreldre kan kausjonere for barnas boliglån med sikkerhet i egen bolig, men misligholdes lånet, stilles foreldrene til ansvar. Derfor bør kausjonen begrenses til et kronebeløp. For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg mot død og uførhet.

Dine Penger mener at dette ikke er det beste alternativet, for arbeidsledighet og sykdom kan utløse betalingsproblemer.

Startlån.«Hei, jeg er enslig forsørger til et barn med fast jobb og inntekt. Da jeg prøver å komme meg inn på boligmarkedet, fikk jeg beskjed om å søke startlån fra kommunen da jeg mangler egenkapital. Hvordan fungerer dette? Er det andre betingelser for et slikt lån?»

Ja, du bør vurdere startlån. Slike lån gis på litt andre betingelser, og enslige forsørgere er blant de som det kan gis lån til. Renten er også gunstig, men også Husbanken i din kommune (som gir startlån) skal vurdere betjeningsevne.

Snakk med Husbanken i din kommune. Lykke til!

Leie videre eller kjøpe?«Fra januar vil jeg og min samboers leie være 10.000 kr/mnd (50 kvm2, Trondheim). Jeg er student, hun er nylig lektoransatt - burde vi heller satse på å kjøpe? Hvor dyrt bør man tørre å satse som førstegangskjøpende?»

Dine Penger har en flott kalkulator som kan hjelpe deg med å regne på dette. Kalkulatoren finner du her

Studenten Geir forteller at han er i den heldige posisjonen at han er sikret jobb etter studiene og faktisk kan få boliglån i dag. Men bør han slå til?

«I øyeblikket føler jeg meg som en stor idiot som ikke kjøper leilighet, da boutgiftene mine ville bli lavere og jeg på grunn av den ville prisveksten "taper" 150.000 skattefrie kroner i året på å leie. Men jeg er redd for risikoen for boligprisfall. Bosituasjonen min ellers er god; har ingen personlige grunner til å flytte. Ville dere råde meg til å kjøpe leilighet ut fra en ren økonomisk vurdering?», spør Geir.

Det avhenger litt av hvor lenge du ser for deg å bo på studiestedet. Dersom din plan er å bli boende der du studerer, du har mulighet til å få lån, og ikke minst å betjene det, kan det synes lurt å slå til nå.

Dersom du imidlertid er mer kortsiktig, og vil bli avhengig av å selge boligen i løpet av noen år, er det imidlertid en betydelig risiko for at du kan bli tvunget til å selge på et ugunstig tidspunkt. Da vil det ikke være særlig smart å investere i en bolig nå.

Boligsparing for ungdom (BSU).«Bør man beholde BSU-sparingen når man kjøper ett sted å bo eller bør man fylle den helt opp først??» lurer en annen på.

BSU-sparingen bør du beholde så lenge som mulig, i hvert fall til du har fylt den opp. Har du annen kapital å bruke til boligkjøpet, bør du bruke den.

BSU-skattefradraget er ekstremt gunstig. Men også rentebetingelsene på BSU-kontoer er svært gode, renten er ofte høyere enn lånerenten. Så ja, behold BSU-kontoen så lenge som mulig. Husk at du kan bruke BSU-penger til å nedbetale lån også.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om