Aksjesparekonto på 1-2-3

Fredag 1. september trer ordningen om aksjesparekonto i kraft. Her er det du trenger å vite om nyvinningen, oppsummert i tre punkter.

NYE MULIGHETER: Nå kan private investorer handle aksjer og aksjefond (mer) som en proff. Her fra meglerbordet hos DNB Markets.
Publisert:

Den nye ordningen med aksjesparekonto skal gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.

Bransjen selv beskriver ordningen som det beste som har skjedd for kundene siden 1980-tallet.

Men hva er egentlig aksjesparekonto, og hvilke positive effekter kan dette få for deg som handler aksjer?

1. Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en ny kontotype som kan benyttes til investeringer i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond.

Den store fordelen er at gevinst ved salg av verdipapirene på kontoen ikke skattlegges i forbindelse med salget, men først når midlene i tas ut av kontoen.

Du kan altså bytte aksjer eller fond uten å utløse skatteplikt. Denne inntreffer først når du realiserer gevinst utover det opprinnelige innskuddet.

Les også

Regjeringen innfører aksjesparekonto

Man opparbeider seg fortsatt skjermingsfradrag for innskudd på aksjesparekontoen. Dette trekkes først fra ved realisasjon av skattepliktig gevinst.

Det er verdt å merke seg at det er visse begrensninger på hvilke aksjer og fond som kan stå på kontoen. Aksjene må være børsnotert og tilhøre selskaper som er hjemmehørende i land innenfor EØS. Aksjefondene må ha en aksjeandel på over 80 prosent.

Les også hos Dine Penger: Nå starter slaget om fondskronene

Man kan ha kontanter stående på kontoen, men det kan ikke opptjenes renter. Utbytte beskattes på vanlig vis.

I forbindelse med innføringen av den nye kontotypen har myndighetene innført en «amnestiperiode» ut frem til 31. desember 2017, der man kan flytte aktiva inn på kontoen uten å utløse skatt.

Torsdag ble det klart at regjeringen ønsker å utvide overgangsordningen. Siv Jensen uttalte at hun ønsker at vinduet for en overgang utvides til ut 2018.

2. Hvor innføres aksjesparekonto?

Tanken bak aksjesparekonto er rett og slett å gjøre det mer attraktivt for nordmenn å spare i enkeltaksjer og aksjefond.

Blant dem som har arbeidet for å få innført ordningen, er interesseorganisasjonen AksjeNorge.

POSITIV: Daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge.

– Nordmenn generelt har spart altfor lite i aksjer og aksjefond, og målet er at flere skal velge å spare langsiktig i disse markedene. Samtidig er det viktig å øke det norske private eierskapet i næringslivet, sier Aksjenorge-leder Lene M. Refvik til E24.

I tillegg til dette, håper man å utjevne forskjellene mellom private og profesjonelle investorer. De sistnevnte har gjerne sine beholdninger i et aksjeselskap, og de får da skatteutsettelse.

– Endelig blir privatpersoner likestilt med profesjonelle aktører, ved at de kan reinvestere avkastningen uten å bli skattlagt før de tar gevinst ut av kontoen, sier Refvik.

Denne Dine Penger-saken er kanskje noe for deg? – Er dette tidenes beste sparenyhet?

3. Hvordan fungerer det i praksis?

– AksjeNorge anbefaler folk å begynne med ta kontakt med den banken, megleren eller forvalteren de benytter seg av i dag. Disse vil kunne svare på hvilke tilbud de har, sier Refvik.

Dine Penger har snakket med flere av de største norske tilbyderne av verdipapirhandel, og alle opplyser at de har planlagt å kunne tilby den nye kontotypen til sine kunder.

Gjennomgående vil det være mulig å opprette de nye kontoene på nettet (for eksempel i nettbanken) og signere med BankID, som ved opprettelse av andre typer kontoer. Enkelte forteller at kvalifiserte fond og aksjer automatisk flyttes til den nye kontoen, mens man hos andre må klikke beholdningen over med musen.

Kontofører vil så gjøre skatterapporteringen på vegne av kundene, som selv kan nøye seg med å kontrollere opplysningene.

Satse på noe annet en aksjespare-konto? Dine Penger gir deg fire alternative spareløsninger.

Lene Refvik i AksjeNorge oppfordrer for øvrig folk til å vurdere de ulike tilbudene, spesielt med hensyn til pris.

– Det viktigste er imidlertid at du får flyttet over aksjer eller aksjefond du eier til aksjesparekonto innen overgangsregelen går ut ved utgangen av 2017. Det kan også være fint å vite at du kan ha flere aksjesparekontoer, også hos flere tilbydere, og det vil være mulig å flytte beholdningen til andre kontoer og tilbydere, sier hun.

Fredag klokken 13.00 har vi nettmøte om aksjesparekonto. Du kan sende inn dine spørsmål nå.

Les også

Nordmenn setter rekordsummer inn i fond

Les også

Her kan pengene til «boligspekulantene» havne

Les også

Regjeringen vedtok regler for aksjesparekonto

Publisert:

Her kan du lese mer om