Omkamp om «kundefiendtlig» strømpris-endring

NVE nekter å skrote «datapakke»-prisendring av nettleien, men møter sterke motkrefter foran ny høringsrunde om det omstridte strømgrepet.

– STORE KONSEKVENSER FOR STRØMREGNINGEN: Huseierne mener NVEs nettleie-omlegging er dårlig for både forbrukerne og miljøet. Men NVE mener endringene er viktige og vil ikke skrote arbeidet.
Publisert: Publisert:

– De prøver å trumfe igjennom et kundefiendtlig system, uten en umiddelbar match mellom hvor mye strøm du bruker og størrelsen på strømregningen, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

– Vi i Huseierne med våre 225.000 medlemmer vil stoppe dette nå, om nødvendig med politikernes hjelp, varsler han.

Den planlagte innføringen av såkalte effekttariffer betyr at nettleien jekkes opp hvis du bruker ekstra mye strøm samtidig. Slik skal nordmenn motiveres til et jevnere strømforbruk – og bidra til at det aldrende norske strømnettet ikke overbelastes.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har selv sammenlignet sin plan for å endre nettleien med mobilabonnementer – hvor den faste prisen inkluderer en viss datamengde, og du må punge ut for en datapakke hvis du overgår maksgrensen.

Les også: (+) Et hydrogeneventyr med 90 år gammel hemmelig oppskrift

– Store konsekvenser for strømregningen

Men i våres møtte NVEs forslag unison motstand da det var ute på høring – fra både huseiere, forbrukermyndigheter og miljøvernorganisasjoner.

NVE står imidlertid fjellstøtt i sitt syn på at dagens ordning må endres.

De jobber for tiden med et revidert forslag, som de håper å få ut på høring i løpet av første kvartal 2019.

VIL STANSE NVE: Huseiernes generalsekretær Morten Meyer kaller nettleie-omleggingen både miljø- og forbrukerfiendtlig.

Huseierne er mektig irriterte over at NVE tviholder på nettleie-omleggingen tross bred motstand.

– Vi er overrasket over at politikerne ikke engasjerer seg, og overlater til NVE å ta beslutninger som har store konsekvenser for vanlige folks strømregning og Norges evne til å innfri forpliktelsene i Parisavtalen, sier Meyer.

Les også

Kaldt vær ga strømprishopp: – Kan være et forvarsel

Tross den oppjusterte nettleien når du bruker mye strøm samtidig, påpeker han at modellen legger opp til at mesteparten av nettleien forblir fast, og ikke varierer etter mengden strøm du bruker – i motsetning til i dag. Meyer mener opplegget mangler en gulrot for strømsparing, og tror effekten kan bli at nordmenns strømforbruk øker.

– Vårt forslag er enkelt. La prismodellen være som den er, sier han.

Forbrukertilsynet: Må foreslå noe bedre

Det var også Forbrukertilsynets holdning ved forrige høringsrunde. Juridisk direktør Frode Elton Haug sier de er avventende til et nytt forslag fra NVE, men er klar på at de ikke ville støtte et opplegg de mener ville gjort det for vanskelig å være strømkunde.

– FOR KOMPLISERT: Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

– Da øker også risikoen for at man tar dårlige valg. Folk har trøbbel nok som det er med å velge en gunstig strømavtale. Dette gjør det potensielt mye mer komplisert å være strømkunde, og kanskje også dyrere. Vi håper NVE foreslår en bedre modell, sier han.

– I tillegg er det store variasjoner i strømnettet, og ikke like stor belastning alle steder, legger han til.

Håvard Hansen er avdelingsingeniør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Han sier to muligheter er skissert for det nye forslaget de vil legge frem senere i vinter:

– Enten å fastsette et sett med prinsipper, og så la nettselskapene utforme tariffer som følger dem. Alternativt vurderer vi å fastsette én modell med for eksempel en forbedret versjon av det forrige forslaget, sier han.

Les også

Smell for kryptobransjen: Full elavgift fra 1. mars

– Det er et forslag som møtte ganske unison motstand, både fra huseiere, forbrukermyndigheter og miljøorganisasjoner. De vil dere blidgjøre nå?

– Ja, vi tar selvsagt hensyn til innspillene vi fikk i høringen. Så hvis vi ender med å foreslå en ny modell, er det blant annet på bakgrunn av innspillene vi fikk i den runden, sier Hansen.

NVE: Skal ikke løpe rundt og trekke ut stikkontakter

– Kritikerne mener effekttariffer både gjør det dyrere og mer komplisert å være strømkunde?

– Det er mange med ulike meninger. Enkelte mener at strømkundene ikke kan forstå effekt, og har man det som utgangspunkt, kommer man jo heller ingen vei med en effekttariff. Vi i NVE er opptatt av at løsningen må være forståelig for kundene, og mener at det skal være fullt mulig å få til.

– Men det er ikke aktuelt for NVE å skrote hele arbeidet?

– Nei, vi vil uansett fortsette arbeidet med tariffer. Og selv om mange var uenige i modellen vi foreslo i den forrige høringen, var mange enig i at effekttariffer er lurt. Dagens ordning gir også veldig uheldige fordelingsvirkninger. Tiltak som sparer én kunde for nettleie, sparer ikke nødvendigvis nettet for kostnader, og noen andre må ta den regningen. Vi ønsker at kundene bruker nettet lurere.

– Må man følge strømforbruket med argusøyne for å slippe prishopp?

– Poenget er ikke at kundene skal måtte løpe rundt og trekke ut stikkontakter. Det handler i stedet om å gi incentiver til et jevnere forbruk: Har du for eksempel elbil, venter du med å putte inn laderen til du har laget ferdig middag.

Publisert:

Her kan du lese mer om