Klag på skatteoppgjøret i dag

Klagefristen går ut i morgen for deg som fikk skatteoppgjøret i oktober. Du har ingenting å tape på å klage. Husk også å betale restskatten.

Mange har fortsatt mulighet til å endre selvangivelsen sin. Klagefristen på skatteoppgjøret fra oktober går ut på torsdag. Foto: Scanpix
Publisert:

De som fikk skatteoppgjøret i oktober, har nå hatt tre uker på seg til å se over og finne ut om de ønsker å klage på noen av avgjørelsene. Fristen går ut i morgen, onsdag 10. november.

Les mer om skatt på Dine Penger.no

Ikke for sent

Du har altså ennå en sjanse til å få med fradrag som du glemte å føre opp da du fylte ut selvangivelsen i april.
Sjekk at alle endringene du gjorde i selvangivelsen er kommet med og at beløpene stemmer.

Sjekk også:

- at skatteklassen er riktig
- at gjeld og formue mellom deg og ektefelle/samboer er fordelt slik dere har ført det opp
- at hus, bil, båt ol som du solgte i 2009 ikke står oppført under formue
- at du har fått fradrag for skatt du har betalt i utlandet

Følg Dine Penger på Facebook

Klag!

Dine Pengers råd er klart: Klag hvis du mener at noe er feil!
Du har ingenting å tape, og vi har laget et (nesten) ferdigskrevet klagebrev du kan bruke.

Last ned klagebrevet her.

Eventuelt kan du klage elektronisk via

Altinn.no.

Her må du fylle ut

skjemaet RF-1117

. Det må gå fram hva som er feil, og begrunnelsen for dette.

Næringsdrivende

De som får skatteoppgjøret i oktober gjelder i hovedsak selvstendig næringsdrivende, selskap (som f.eks. AS), lønnstakere og pensjonister som er gift med næringsdrivende, samt lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger litt lenger tid på å behandle.

Les på e24:

- Revisorkutt gir økt krim

Husk å betale restskatten

Husk at du må betale restskatten innen fristen 10. november selv om du har klaget på likningen.

Les mer om hva som skjer om du ikke betaler restskatten her.

Gi god begrunnelse

I klagen må det komme frem hva du mener er feil sammen med en begrunnelse for hvorfor du mener det er feil.
Glemmer du argumenter nå, kan du bli nektet å komme med dem i en senere rettssak.
Skattekontoret ser først på klagen på egenhånd, og retter småfeil som skrivefeil, regnefeil eller andre forglemmelser.
Er du og skattekontoret derimot uenige om et fradrag skal telles med eller ikke, skal saken behandles i skatteklagenemnda.
Skattekontoret skriver da en innstilling til skatteklagenemnda, den er formulert som et vedtak i nemnda.

Be om innsyn

Husk at du kan få se denne innstillingen. Dermed får du se argumentasjonen skattekontoret bruker.
Det gjør at du kan skrive et eget brev til nemnda og dets medlemmer for å fremme dine synspunkter i saken.

Bruk hjelp til store eller viktige saker

I større og mer prinsipielle saker bør du vurdere å bruke advokat. Dette gjelder særlig saker som angår store engangsbeløp og i saker som ligger i en gråsone.
Fordelen med å bruke profesjonell hjelp er at advokaten fort vil se hvilke argumenter som er gode, og hvilke du kan droppe å føre frem.

Hvor langt skal du gå?

Klager til skatteklagenemnda er gratis. Den eneste investeringen du må gjøre, er tid til å skaffe dokumentasjon og skrive brevet.
Får du avslag, er neste skritt på veien tingretten. Det koster penger i form av honorarer til advokat. Søksmål må reises innen seks måneder fra skattelistene ble lagt frem.
Skattesaker holder gjerne på én til to dager i retten. Advokaten din koster deg fort 30.000 kroner pr. dag i retten (inkludert forberedelser).
Dette er penger du må betale enten du vinner eller ikke. Dermed blir spørsmålet om rettssak et spørsmål om risiko for å vinne eller tape.

Publisert:

Her kan du lese mer om