Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger – psykiske lidelser vanligste årsak

Mens færre mottar arbeidsavklaringspenger totalt sett, har andelen under 30 år økt med 4 prosent på ett år.

NAV-direktør Sigrun Vågeng kan glede seg over at færre mottar arbeidsavklaringspenger, men andelen unge har økt siden 2014.
  • Geir Molnes
Publisert:

Ved utgangen av 2015 hadde 148.500 personer arbeidsavklaringspenger, tilsvarende 4,5 prosent av befolkningen, skriver Nav i en pressemelding. Ifølge etaten er det å vanlig å være i jobb etter man slutter å motta arbeidsavklaringspenger. Omlag 60.000 personer slutter å motta ytelsen i løpet av ett år.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre folk inntekt i i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Man kan være sykmeldt med sykepenger i ett år. Hvis man fortsatt er syk etter dette kan arbeidsavklaringspenger være en aktuell ytelse.

– Til tross for økende arbeidsledighet kommer mange i jobb. Det er viktig at så mange som mulig får jobbe det de klarer, men vi ser at situasjonen på arbeidsmarkedet kan føre til utfordringer for denne gruppen fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i pressemeldingen.

Les også: Nav må ansette flere for å håndtere økende ledighet

Flere unge enn før

28.4000 personer under 30 år hadde arbeidsavklaringspenger i desember. Det er en økning på 4 prosent siden 2014, og tilsvarer 3,2 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Høyest er økningen blant kvinner. Blant alle de andre aldersgruppene har andelen på arbeidsavklaringspenger gått ned.

Les også

NAV anslår 10.000 flere ledige neste år

Mange sliter med psykiske lidelser

Personer som sliter med psykiske lidelser eller muskel- og skjelletlidelser står for mer enn 70 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger. Mens det er flere med psykiske lidelser blant den yngre delen av befolkningen, er det flere eldre som sliter med muskel- og skjelletplager blant de eldre.

Bruken av arbeidsavklaringspenger varierer sterkt mellom ulike fylker. Vestfold og Aust-Agder har høyest andel med 6 prosent, mens Rogaland har halvparten så mange med 3 prosent.

Les også

Lønnshopp for ny Nav-sjef

Les også

Økte med 600 i desember

Les også

Nav-direktøren varsler hardere linje overfor ledige

Les også

NAV anslår 10.000 flere ledige neste år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål
  2. Nav
  3. Arbeidsliv
  4. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Én av fem lever på penger fra Nav

  2. Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige

  3. Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

  4. Nav: Ledighetstoppen kan være nådd

  5. Nav: Laveste antall varsler om oppsigelser på tre år