Ny SSB-rapport: Her har vi tredoblet strømforbruket

I takt med at strømmen har blitt dyrere, har strømforbruket sunket i norske hjem. Men blant hyttefolket har forbruket eksplodert.

NEDGANG: Strømforbruket har falt i norske hjem, men på hytta bruker vi stadig mer strøm.

Illustrasjonsfoto: Krister Sørbø VG
  • Karl Wig
Publisert:

Det viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå, som har analysert strømforbruket både til norske husholdninger og næringsvirksomhet fra 1993 og frem til 2017.

I perioden har nordmenns strømforbruk hjemme hatt en «klar nedgang», konkluderer statistikkbyrået.

Tidlig på nittitallet brukte norske husholdninger rundt 18.000 kilowattimer (kWh) strøm i året. Strømforbruket nådde en topp i 1996 med 18.600 kWh – men siden har forbruket sunket.

Les også

Nytt strømsjokk i mars–50 prosent dyrere enn vanlig

I alle år siden 2003 har strømforbruket svingt mellom 15.500 og 17.500 kWh årlig, viser rapporten. I 2016 lå det på 16.000 kWh.

Tror prisøkning bidrar

– Svingningene i strømforbruket fra ett år til ett annet skyldes i stor grad forskjeller i temperatur, siden en stor andel av husholdningenes strømforbruk går til oppvarming av bolig, forklarer SSB-seniorrådgiver Magne Holstad, som var med på å utarbeide rapporten.

Men korrigert for disse årlige variasjonene har altså forbruket falt i et lengre perspektiv, som illustrert i denne grafen:

STRØMFORBRUKETS UTVIKLING: Norske husholdninger brukte over 18.000 kWh hvert år på nittitallet, men i dag ligger forbruket rundt 2.000 kWh lavere.

Kilde: Befolkningsstatistikk og årlig elektrisitetsstatistikk fra SSB

Høyere strømpriser trekkes frem som en forklaring.

Strømforbruket falt særlig I årene mellom 2001 og 2003. I samme periode ble strømmen betydelig dyrere.

Det viser denne grafen, hvor strømprisen (inkludert nettleie) er justert for inflasjon:

DYRERE STRØM: Fra 2003 la norske strømpriser seg på et betydelig høyere nivå enn tidligere. Det har trigget strømsparende tiltak, tror SSB.

Kilde: Årlig elektrisitetsstatistikk og konsumprisindeks fra SSB

Strengere krav

SSB-eksperten tror dyrere strøm kan ha stimulert flere til å gjennomføre strømsparende tiltak i boliger, for eksempel bedre isolasjon og mer energieffektiv elektronikk.

– Det har også blitt innført strengere krav med hensyn til energi­effektivitet for nybygg, noe som trekker i retning av lavere strømforbruk per husholdning, påpeker Holstad.

Dyrere strøm ser imidlertid ikke ut til å ha skremt hyttefolket. I hytter og fritidsboliger har forbruket eksplodert, med over en tredobling fra 1993 til 2016:

HYTTESTRØM-EKSPLOSJON: Flere kjøper hytter, og flere får innlagt strøm der, påpeker SSB. Grafen viser utviklingen i samlet strømforbruk for hytter og fritidshus.

Kilde: SSBs årlige elektrisitetsstatistikk

Flere fikk innlagt strøm

Det er verdt å merke seg at disse SSB-tallene måler det samlede forbruket i norske hytter, ikke snittforbruket per hytte. Den kraftige forbruksøkningen forklares med to faktorer:

Les også

Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

  • Nordmenns velstand har økt, og flere har kjøpt hytte på fjellet eller ved sjøen.
  • Og det er også flere hytter og fritidshus som ikke hadde innlagt strøm tidligere, men som fikk det i løpet av perioden.

Det totale strømforbruket i Norge har steget med rundt 21 terawattimer siden 1993. Denne utviklingen drives både av økt velstand og befolkningsvekst, ifølge SSB-rapporten.

Husholdninger og jordbruk sto for 35 prosent av Norges samlede strømforbruk i 2016.

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Venter kraftig økt forbruk i Norge: Disse vil sluke mest strøm

  2. Dyreste strøm på syv år i Norge

  3. Tror julestrømmen koster 300 kroner mindre enn i fjor: – Det blir billig å steke ribbe i år

  4. Annonsørinnhold

  5. Mot ny rekord i strømforbruket

  6. – Trykket på boligeierne har økt