Ny SSB-rapport: Her har vi tredoblet strømforbruket

I takt med at strømmen har blitt dyrere, har strømforbruket sunket i norske hjem. Men blant hyttefolket har forbruket eksplodert.

NEDGANG: Strømforbruket har falt i norske hjem, men på hytta bruker vi stadig mer strøm.

Illustrasjonsfoto: Krister Sørbø VG
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Det viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå, som har analysert strømforbruket både til norske husholdninger og næringsvirksomhet fra 1993 og frem til 2017.

I perioden har nordmenns strømforbruk hjemme hatt en «klar nedgang», konkluderer statistikkbyrået.

Tidlig på nittitallet brukte norske husholdninger rundt 18.000 kilowattimer (kWh) strøm i året. Strømforbruket nådde en topp i 1996 med 18.600 kWh – men siden har forbruket sunket.

Les også

Nytt strømsjokk i mars–50 prosent dyrere enn vanlig

I alle år siden 2003 har strømforbruket svingt mellom 15.500 og 17.500 kWh årlig, viser rapporten. I 2016 lå det på 16.000 kWh.

Tror prisøkning bidrar

– Svingningene i strømforbruket fra ett år til ett annet skyldes i stor grad forskjeller i temperatur, siden en stor andel av husholdningenes strømforbruk går til oppvarming av bolig, forklarer SSB-seniorrådgiver Magne Holstad, som var med på å utarbeide rapporten.

Men korrigert for disse årlige variasjonene har altså forbruket falt i et lengre perspektiv, som illustrert i denne grafen:

STRØMFORBRUKETS UTVIKLING: Norske husholdninger brukte over 18.000 kWh hvert år på nittitallet, men i dag ligger forbruket rundt 2.000 kWh lavere.

Kilde: Befolkningsstatistikk og årlig elektrisitetsstatistikk fra SSB

Høyere strømpriser trekkes frem som en forklaring.

Strømforbruket falt særlig I årene mellom 2001 og 2003. I samme periode ble strømmen betydelig dyrere.

Det viser denne grafen, hvor strømprisen (inkludert nettleie) er justert for inflasjon:

DYRERE STRØM: Fra 2003 la norske strømpriser seg på et betydelig høyere nivå enn tidligere. Det har trigget strømsparende tiltak, tror SSB.

Kilde: Årlig elektrisitetsstatistikk og konsumprisindeks fra SSB

Strengere krav

SSB-eksperten tror dyrere strøm kan ha stimulert flere til å gjennomføre strømsparende tiltak i boliger, for eksempel bedre isolasjon og mer energieffektiv elektronikk.

– Det har også blitt innført strengere krav med hensyn til energi­effektivitet for nybygg, noe som trekker i retning av lavere strømforbruk per husholdning, påpeker Holstad.

Dyrere strøm ser imidlertid ikke ut til å ha skremt hyttefolket. I hytter og fritidsboliger har forbruket eksplodert, med over en tredobling fra 1993 til 2016:

HYTTESTRØM-EKSPLOSJON: Flere kjøper hytter, og flere får innlagt strøm der, påpeker SSB. Grafen viser utviklingen i samlet strømforbruk for hytter og fritidshus.

Kilde: SSBs årlige elektrisitetsstatistikk

Flere fikk innlagt strøm

Det er verdt å merke seg at disse SSB-tallene måler det samlede forbruket i norske hytter, ikke snittforbruket per hytte. Den kraftige forbruksøkningen forklares med to faktorer:

Les også

Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

  • Nordmenns velstand har økt, og flere har kjøpt hytte på fjellet eller ved sjøen.
  • Og det er også flere hytter og fritidshus som ikke hadde innlagt strøm tidligere, men som fikk det i løpet av perioden.

Det totale strømforbruket i Norge har steget med rundt 21 terawattimer siden 1993. Denne utviklingen drives både av økt velstand og befolkningsvekst, ifølge SSB-rapporten.

Husholdninger og jordbruk sto for 35 prosent av Norges samlede strømforbruk i 2016.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser

Flere artikler

  1. Dyreste strøm på syv år i Norge

  2. Venter kraftig økt forbruk i Norge: Disse vil sluke mest strøm

  3. Tror julestrømmen koster 300 kroner mindre enn i fjor: – Det blir billig å steke ribbe i år

  4. Beregninger: Elbil og tog gir 50 kroner høyere strømregning i året

  5. Ekstraregning for næringslivet: Disse rammes av den rekorddyre strømmen