Eiendom Norge: – Det blir dyrere å kjøpe bolig neste år

På tross av usikker norsk økonomi øker boligprisene 3-5 prosent neste år, viser Eiendom Norges prognoser. Spesielt i Oslo kan vi forvente høyere boligpriser.

OPP: Prisen på osloboliger vil øke neste år, selv om den norske økonomien er usikker. Det viser Eiendom Norges prognoser for 2016.
Publisert: Publisert:

– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2016. Etter hvert vil veksten avta til mer moderat enn det vi har hatt i 2015, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Selv om usikkerheten i norsk økonomi er stor, mener bransjeforeningen den lave renta vil føre til at folk fortsetter å kjøpe boliger. Boligbyggingen er høyere enn på lenge, men fortsatt ikke høy nok til å møte etterspørselen spesielt i Oslo.

– Trolig vil Oslo og områdene rundt ha en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, fordi få vil selge og for få nye boliger bygges. Boligmarkedet i Trondheim og Bergen vil ha en prisvekst tett opp mot landsgjennomsnittet. I Stavanger derimot forventer vi negativ prisvekst i 2016 fordi mange vil selge både brukte og nye boliger, sier Dreyer.

Les også

– Det er duket for «prisboom» i januar og februar

Les også

Ferske boligtall: Boligprisoppgang i november

Les også

Priskollaps i leiemarkedet i Stavanger

Publisert:

Her kan du lese mer om