Økonomer: Lavere formuesskatt og arveavgift gir økte forskjeller

En lang rekke ledende økonomer mener regjeringens politikk, med redusert formuesskatt og arveavgift, vil føre til mer ulikhet.

Fødselslotteri: Professorer mener det er på tide å se på andre skattemetoder for å jevne ut ulikheten i landet.
Publisert: Publisert:

Klassekampen har spurt 25 av de fremste økonomene ved norske læresteder og fått svar fra 16 av dem. 15 av disse mener kutt i arveavgiften og formuesskatten vil føre til økte forskjeller.

– Fødselslotteriet betyr mer. Ulikheten fra tidligere perioder arves av de heldige vinnerne i dag. Noen går på Nav, andre går på arv, sier økonomiprofessor Kalle Moene.

Professor i samfunnsøkonomi Karen Helen Ulltveit- Moe mener også at kuttene vil gi økte forskjeller. Hun mener likevel at andre former for skatt på kapital er bedre egnet

enn formuesskatt for å dempe forskjellene.

Les også

Nye regler innføres lørdag: Vil impulslån til livs

– Jeg tror at utbytte- og selskapsskatt er mer egnet. De er direkte knyttet til inntektsstrømmen fra kapital og har derfor ikke de samme negative effektene som formuesskatten.

Hun sier også at det er et økende problem at multinasjonale selskaper i for liten grad bidrar til fellesskapet.

– Vi trenger skatteregimer som sørger for at de bidrar mer til statens skatteinntekter og dermed til omfordeling, sier Ulltveit-Moe.

Les også

Dette blir den dyreste Europa-ferien noensinne

Les også

Dette er postene Skatteetaten gransker ekstra grundig i år

Les også

Studie: De rikeste snyter mest på skatten

Publisert: