Disse boligene slipper du å måle

Enkelte boligtyper er unntatt den nye ordningen for fastsettelse av ligningsverdi. Blant dem som slipper å måle husene sine er gårdbrukere.

SLIPPER: Bor du på gård slipper du etter all sannsynlighet å måle boligen din. Illustrasjonsfoto: Scanpix.no og Colourbox.no og Richard Nodeland/Dine Penger.
Publisert:

Forrige uke fikk landets boligeiere

brev fra Skatteetaten i posten med krav om å oppgi størrelsen på boligen

.
Våningshus, fritidsboliger og boliger i utlandet er unntatt fra de nye reglene.

LES OGSÅ:

Forvirring om boligstørrelsen

Bønder slipper

Våningshus, altså hovedhuset på et gårdsbruk, er unntatt fordi dette er spesiell type bolig som ikke omsettes i samme marked som andre boliger. Denne boligtypen er ofte relativt store, men omsetningsverdien per kvm er likevel ikke så store på grunn av spesielle restriksjoner.
Årsaken til dette er hovedsakelig at det er lagt opp til at kjøper skal ha råd til å driver gården etter overtakelse. En annen faktor er at våningshuset omsettes sammen med resten av eiendommen.
I og med at våningshus er unntatt er det heller ikke noe krav om at eierne av denne type bolig oppgir areal til skattemyndigheten, men likevel har mange eiere av gårdsbruk fått tilsendt brev fra Skatteetaten.

Se bondelaget.no for mer informasjon.

LES OGSÅ:

Boligskattfelle for amatører

Feilaktig oppført

- Årsaken til dette kan være at våningshuset er feilaktig oppført i eiendomsregisteret som ordinært bolighus, forteller advokat i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.
Også her er det registreringen i eiendomsregisteret som avgjør. Hvis eiendommen er registrert som våningshus må man opplyse om det i selvangivelsen og legge ved dokumentasjon.

Kvitfjell-leiligheter

I utgangspunktet er alle typer helårsboliger omfattet av den nye ordningen, men leiligheter i typiske ferieboligkomplekser i for eksempel Hafjell eller Kragerø er unntatt, siden disse blir for fritidsboliger å regne.

LES OGSÅ:

Slik regner du ut markedsverdien

40 prosent av verdien

Et annet trekk ved det nye systemet er at for de boligene som er definert som sekundærboliger skal ligningsverdien være på 40 prosent av beregnet omsetningsverdi.
For primærboligen - altså den boligen hvor man har registrert bostedsadresse - skal ligningsverdien være 25 prosent av omsetningsverdien.
- En del vil nok reagere når de skal opp på 40 prosent av verdien. Dette blir en realitet for eksempel for dem som har en pendlerbolig eller en utleiebolig, sier Nilsen.

Sekundærbolig for foreldre

Et annet eksempel Nilsen nevner er dersom foreldre har kjøpt leilighet sammen med barnet sitt, og det er barnet som bor i boligen.
- Da blir dette primærbolig for barnet, mens det blir sekundærbolig for foreldrene. Eier de en halvpart hver, og leilighetens omsetningsverdi er beregnet til 2 millioner kroner, betyr dette en ligningsverdi på 250.000 kroner for barnet, og 400.000 kroner for foreldrene, sier Nilsen.

LES OGSÅ:

Gammel bolig kan gi høyere skatt

Omregulere til hytte

Nilsen forteller at de har fått en del henvendelser fra personer som eier eiendommer som er registrert som en vanlig bolig - og som dermed blir en sekundærbolig - men som i praksis bare bruker den som fritidsbolig.
- Den eneste måten å få gjort noe med dette på, er å få omregulert boligen til fritidseiendom i eiendomsregisteret. Men dette kan få andre konsekvenser igjen, så det er slett ikke sikkert at dette vil være lønnsomt å gjøre, sier Nilsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om