Flere frister for å levere boligtall

I dag går den offisielle fristen ut for å levere opplysninger om boligen din. Har du ennå ikke levert, er det ingen krise. Husk bare å sende inn tallene før selvangivelsen leveres.

Skatteetaten ønsker at flest mulig leverer opplysninger om boligen sin innen midnatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert:

Skatteetaten har satt frist til 15. oktober for å sende inn opplysninger om boligstørrelsen din. Men det får kun betydning for skattekortet ditt om du ikke leverer i denne omgang.

Les alt om boligskatten her.

I går ettermiddag var det i underkant av 60 prosent av boligeierne som hadde levert boligopplysninger, ifølge Roar Lyby, underdirektør i Skatt Øst.
- Vi ønsker at så mange som mulig leverer boligopplysningene før kl. 24 i natt. Dette ønsker vi for at flest mulig skal få riktige tall på skattekortet, samtidig som vi får tid til å luke ut rapporter som åpenbart inneholder feil, sier Lyby til Dine Penger.

Dine Penger svarte i «Tett på nett». Les svarene her.

Andre frister

Har du ennå ikke levert boligopplysningene risikerer du å få feil trekk på skattekortet ditt for 2011.
- Da må du selv ta initiativ for å endre skattekortet ditt når du får dette tilsendt før jul, sier Eva Karin Dahle Rabben, kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

LES OGSÅ:

Målesurr i Skatteetaten

1. februar

Fristen for å få boligverdien inn i den forhåndsutfylte selvangivelsen er 1. februar, mens siste frist for å gi opplysningene er 30. april, når du skal levere selvangivelsen.
- Dersom du ikke har rapportert inn boligopplysningene innen 1. februar neste år, vil det ikke være oppført noen likningsverdi på selvangivelsen, sier Dahle Rabben.

Siste frist: Selvangivelsen

Da må du huske å rapportere inn dette selv når du leverer selvangivelsen neste år. Hvis ikke blir ligningsverdien fastsatt av Skatteetaten ved skjønn.

Følg Dine Penger på Facebook.

Husk! Bare betydning om du betaler formueskatt

Husk at likningsverdien kun har betydning for deg som betaler formueskatt. Mange unge for eksempel har mye gjeld, og slipper derfor å betale formueskatt.
Formueskatten er 1,1 prosent av nettoformuen din 31.desember med et bunnfradrag på 700.000 kroner for enslige, og 1,4 millioner kroner for ektepar.

LES OGSÅ:

Enslige risikerer skattesmell

Flere tusen kroner i økt skatt

Det er særlig enslige med verdifulle eiendommer som risikerer økt boligskatt. Ligningsverdien på gamle eiendommer ligger ofte langt under 25 prosent.
En økning i formuesskatten på flere tusen kroner i året er ikke utenkelig.

Eksempel:

Gerd på 79 år bor alene i en leilighet i på Oslos vestkant. Hennes leilighet er gammel, men verdifull. Normal salgsverdi er 5 millioner kroner.
Men ligningsverdien er veldig lav, bare 10 prosent av markedsverdien. Det betyr at Gerds ligningsformue i selvangivelsen bare er 500.000 kroner. Gerd har ingen annen formue, men hun er gjeldfri.
I 2009 måtte Gerd betale 330 kroner i formuesskatt. Hver person hadde nemlig et fribeløp på 470.000 kroner.
Gerds netto formue var dermed bare 30.000 kroner (500.000 minus 470.000). Formuesskatten er 1,1 prosent av nettoformuen - altså 330 kroner i skatt.

Les:

1 av 3 får for høy boligskatt

Hva skjer i 2010?

Nå skal ligningsverdien settes til 25 prosent av den boligverdien Skatteetaten beregner. Dersom Gerds leilighet fortsatt er verd 5 millioner kroner, får hun nå en ligningsverdi på 1.250.000 kroner.
Samtidig har fribeløpet i formuesskatten blitt økt fra 470.000 kroner til 700.000 kroner. Det betyr at Gerds nettoformue for 2010 blir 550.000 kroner (1.250.000 minus 700.000 kroner).
Av dette må Gerd betale 1,1 prosent formuesskatt. Det betyr 6.050 kroner i formuesskatt.

Økningen for Gerd blir 6.050 minus 330 kroner, altså 5.720 kroner i økt formuesskatt.

Les:

Gammel bolig kan gi høyere skatt

Dette skal du levere

Boligeiere skal oppgi areal, byggeår og om boligen ligger i tettbygd strøk eller ikke. Det blir ikke tatt hensyn til innvendig standard.
På bakgrunn av statistikk for omsatte boliger fra Statistisk sentralbyrå og Finn.no vil det bli fastsatt en ligningsverdi som er grunnlag for formuesskatten.
Ligningsverdien blir justert hvert år i takt med utviklingen i boligprisene.

Les:

Disse boligene slipper du å måle

Garderobe - p-rom eller ikke?

De siste dagene har det vært mye snakk om hvorvidt garderobe skal regnes som primær-rom eller sekundær-rom. For å få klarhet i dette har

Skatteetaten nå lagt ut en presisering på sine nettsider:

«...P-ROM kjennetegnes generelt ved at de er naturlige oppholdsrom i boligen. Takseringsbransjen har definert omkledningsrom som P-ROM, mens et garderoberom er definert som et S-ROM. Hva som er et garderoberom og hva som er et omkledningsrom, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-ROM (omkledningsrom).
Et garderobeskap, uansett type, er ikke et rom. Dersom et garderobeskap står i et P-ROM, vil skapet utgjøre en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.»

Publisert:

Her kan du lese mer om