Så dyr blir strømmen

En vanlig husholdning må regne med å bruke 5.000 kroner mer på strøm i år sammenlignet med i fjor. Slik blir strømregningen din i vinter.

1 KRONE PR KILOWATTIME: I fjor kostet en kilowattime 75 øre per kilowattime i gjennomsnitt. I år vil gjennomsnittlig kraftpris trolig bli hele 99 øre/kWh inkludert nettleie, forbruksavgift og moms ved årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Foto: Scanpix
Publisert:

Standard variabel strømpris eksklusive nettleie og offentlige avgifter øker med cirka 20 øre/kWh i gjennomsnitt i år sammenlignet med i fjor, viser Dine Pengers beregninger.
Staten tjener ekstra mye penger når strømprisen øker. Økte strømpriser gir økt moms på strøm. I tillegg mottar staten, fylkeskommunene og kommunene svære overskudd fra energiselskapene. De høye strømprisene gir også staten og kommunene økte inntekter fra beskatning av kraftselskapene.
Energibedriftenes Landsforening (EBL) har tidligere beregnet at en økning i strømprisen med 10 øre vil gi 10,1 milliarder i økte inntekter til det offentlige i år sammenlignet med i fjor. 2 milliarder av dette er økte inntekter fra moms på strøm.

Hva skjer med strømprisen?

Det forventes ikke noen markant prisøkning før nyttår i det nordiske strømmarkedet. Men prisnivået er allerede meget høyt. I skrivende stund handles 1-dags futures på Nordpool til 53 øre/kWh.
Fremtidige strømkontrakter for desember måned i 2006 omsettes til rundt 60 øre/kWh. Hvis vi regner med 2 øre i margin til kraftleverandøren, tilsier dette en kraftpris rundt 77 øre pr kilowattime inklusive moms.

Har tilpasset seg

Det kan se ut som om kraftleverandørene allerede har tilpasset seg prisnivået på strømkontrakter for desember måned. Gjennomsnittlig standard variabel strømpris fra landsdekkende kraftleverandører pr. 27. september er 77 øre/kWh inklusive moms. I tillegg kommer nettleie og forbruksavgift.
Fremtidige strømkontrakter for neste år viser at strømprisene forventes fortsette å øke noen øre pr kilowattime på nyåret, for så å falle tilbake i mars måned.

Strømregningen øker med 5.000 kroner

Med utgangspunkt i hva som er kjent nå, vil strømregningen for en gjennomsnittlig husholdning bli ca. 4.800 kroner høyere i år enn i fjor. Det er et betydelig beløp, men for de aller fleste er dette neppe en økonomisk katastrofe.
En husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh betalte i fjor rundt 15.000 kroner for strømmen. I år vil strømregningen øke til 19.800 kroner, forutsatt at det ikke skjer noe uventet. I grafen nedenfor kan du se hvordan strømregningen varierer fra 1. januar 2005 til 31. desember 2006 for husholdningen.
Fyrer du hovedsakelig med strøm og har et årlig strømforbruk rundt 20.000 kWh, vil din strømregning ha en lignende utvikling. Merk at strømkunder i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra moms på strøm. I tillegg er strømkunder i Nord-Troms og Finnmark fritatt for forbruksavgift.

STRØMREGNINGEN 2005 og 2006: Slik varierer strømregningen for en husholdning med årlig forbruk på 20.000 kWh fra 1. januar 2005 til 31. desember 2006. Beregningsgrunnlag er innhentet fra Konkurransetilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dine Penger har i beregningene brukt en såkalt forbruksprofil fra en av de største kraftselskapene på Østlandet for å justere kraftpris, nettleie, forbruksavgift og moms for variasjoner i forbruk i perioden. Kilde: Dine Penger, Konkurransetilsynet og NVE.

Hvorfor blir strømregningen så høy?

Årsaken til at strømregningen blir så høy i år er ikke bare høye strømpriser. Du må også betale mer moms på strømmen i år enn i fjor. Strømmen som en gjennomsnittlig husholdning bruker blir i år blir cirka 4.000 kroner dyrere enn i fjor. Siden momssatsen er 25%, betyr dette at beløpet du må betale i moms til staten øker med 1.000 kroner i år sammenlignet med i fjor.
Forbruksavgiften ble økt med marginale 1,7% fra 1. januar, på lik linje med mange andre offentlige avgifter. Økningen betyr lite for deg, men forbruksavgiften er ikke ubetydelig. I år som i fjor må en gjennomsnittlig husholdning ut med ca. 2.000 kroner i forbruksavgift til staten. Den gjennomsnittlige nettleien er marginalt lavere i år sammenlignet med i fjor.

HØYE OFFENTLIGE AVGIFTER: I 2005 gikk 5.000 kroner av strømregningen i avgifter til staten. I 2006 blir de statlige avgiftene hele 6.000 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh. Kilde: Dine Penger, Konkurransetilsynet og NVE.

1/3 av strømregningen går til staten

Statens avgifter utgjør en betydelig del av strømregningen. Cirka en tredjedel av strømregningen består av statlige avgifter.
Kraftprisen du må betale avhenger av strømprisene på strømbørsen og kraftleverandørenes marginer. Nettleien må du betale til netteier for å få strømmen transportert til deg. I tillegg må du betale forbruksavgift på all elektrisk kraft du forbruker. Dessuten beregnes merverdiavgift av summen av kraftpris, nettleie og forbruksavgift. Forbruksavgiften og merverdiavgiften går rett i statskassen.
Strømregningen varierer med endringer i forbruk, kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Fyrer du hovedsaklig med strøm, vil nødvendigvis strømforbruket ditt variere mye gjennom et år.

Publisert:

Her kan du lese mer om