- Boligene i storbyene er billige

Politikerne har skyld i at prisene presses oppover i sentrale strøk, sier styreleder Terje Buraas i Eff. Nå mener han det er på tide at boligpolitikk blir agenda på høyeste hold i Regjeringen.

«BILLIG»: Ifølge styreleder Terje Buraas i Eff er det svært usannsynlig at prisene på boliger i Oslo sentrum vil slutte å stige. Her fra Pilestredet Park i Oslo. Foto: VG/Scanpix
Publisert:

- Hvorfor bor ikke flere mennesker på Hønefoss? Jo, det er så enkelt som at de ikke rekker å levere i barnehagen før de skal på jobb i Oslo, sier Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) til Dine Penger.
Dine Penger møtte ham torsdag formiddag på pressekonferanse i Bjørvika.
Selv om boligprisene vokste med bare 0,5 prosentpoeng i februar, viser tallene at det fortsatt er press i storbyene - Oslo, Bergen og Trondheim.

- Boliger i Oslo sentrum er billige. Ingen kan forvente at prisene skal gå ned i storbyene så lenge alle har lyst til å bo der, sier Buraas.

LES OGSÅ:

- Frykter ghetto-tilstander i storbyene

Politikerne presser prisene

Terje Buraas mener politikerne har skyld i at prisene presses såpass mye i hovedstaden.
- Jeg er mildt sagt ikke beroliget av det siste som er lagt frem i Nasjonal Transportplan. Manglende investeringer i infrastruktur bidrar til å presse prisene opp, sier Buraas.

Terje Buraas, styreleder Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) Foto: Scanpix/VG

Så lenge politikerne ikke gjør store forbedringer i infrastruktur, tror han at boligprisene i sentrale strøk vil fortsette å stige.
Selv om en leilighet på 72 kvadrat på Frogner, gjerne er dobbelt så dyr som en i Drammen, mener altså Buraas at den er «billig».
- Jeg tror mange er villige til å betale 1000-1500 kroner mer i måneden for å bo, så lenge de slipper å pendle, sier Buraas.

LES OGSÅ:

Her øker boligprisene mest og minst

Etterlyser 30-årsplan

Han peker på at de store utfordringene i boligmarkedet er manglende langsiktig planlegging og et pulverisert ansvar.
- Slik det er nå er alt for kortsiktig. Politikerne klarer ikke fange opp de store linjene.
Buraas vil ha en boligminister. I tillegg vil han innføre 30-års planer i boligmarkedet.
- Jeg mener ikke at vi skal tilbake til planøkonomi, men litt mer planlegging kan ikke skade, sier Buraas.
- Et eksempel er å sørge for at det med en gang et sted overstiger et visst antall innbyggere, er midler til å sikre at transporten dit blir forbedret.

LES OGSÅ:

Spår het vår i boligmarkedet

Inviterer til møte

Nå skal han invitere sentrale aktører i boligmarkedet til et møte for å diskutere utfordringene i boligmarkedet.
- Dette er noe Jens Stoltenberg bør gripe fatt i.
- Vi trenger en stor strukturell endring, sier Buraas, som vedgår at dette ikke er gjort over natten.
Han håper at myndighetene, boligbyggere og byplanleggere vil være positive til å diskutere utfordringene på et felles møte i løpet av 2012.

- Boligpolitikk er blitt forsømt

Håkon Haugli er boligpolitisk talsmann (Ap) og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Han er enig i mange av Buraas' sine analyser.

Håkon Haugli, boligpolitisk talsmann (Ap) Foto: Stortinget

- Det er en del alarmklokker som ringer i boligmarkedet. Boligpolitikk har fått for lite oppmerksomhet, fastslår Haugli.

Han er leder av Arbeiderpartiets boligutvalg.
- Vi jobber akkurat nå med tiltak for å styrke boligbyggingen. Boligutvalget har blitt satt ned i den erkjennelse av at dette politikkområdet har vært forsømt lenge. Vi arbeider blant annet med hvordan det politiske ansvaret kan plasseres tydeligere og med forenklingstiltak, sier Haugli.
Han opplever at mange aktører i bransjen etterlyser mer politisk styring og ansvar:
- Vi har et uregulert boligmarked, der det meste er overlatt til seg selv. Mens arbeid, utdanning og helse er områder der det offentlige tar stort ansvar, er bolig et velferdsgode som i stor grad er overlatt til markedet alene.

- Det er interessant ideologisk at eiendomsmeglerne og andre nå etterspør mer statlig involvering, sier Haugli.

Har dialog

Boligutvalget har samtaler med mange aktører i boligmarkedet: Eiendomsmeglerbransjen, Leieboerforeningen, NBBL, OBOS og Selvaag bolig.
- Vi er veldig interessert i dialog, både med meglerbransjen og andre aktører i bransjen. Jeg opplever at dialogen er i gang. Vi har fått mange gode innspill. Det er en enighet i virkelighetsforståelsen, men det er noe mer uenighet rundt hvilke tiltak som vil hjelpe.

Han deler ikke helt Bjuraas overbevisning om at satsing på infrastruktur vil dempe presset i storbyene:

- Det er riktig at det må bygges ut kollektivtransport. Men det er ikke bare til å investere i toglinjer og tro at problemene løses av det. Det er viktig at kommunene tar ansvar og bygger boliger rundt kollektivknutepunktene. Bare i Oslo-området ser vi store forskjeller i kommunenes vilje til å legge til rette for boligbygging.

Det har ikke lyktes Dine Penger å få en kommentar fra statsminister Jens Stoltenberg.

Publisert:

Her kan du lese mer om