Mange sparer feil, og barna får lite: Slik sparer du riktig til barna

Mange sparer hele eller deler av barnetrygden hver måned. Riktig sparing kan gi barnet en stor pengebinge å boltre seg i. Sparer du feil, kan pengebingen derimot bli liten og trang.

Startet sparingen tidlig: Håvard Jermstad og Marit Lunnan fra Skogn legger til side omlag halvparten av barnetrygden til sønnen Brage (snart 13 måneder). De sparer i både aksjefond og høyrentekonto. I tillegg vil de betale ned på egen boliggjeld i årene som kommer.
  • Kent Øksnes
Publisert:

Viktig med en buffer. Hele 83 prosent av Norges befolkning ønsker å spare like mye som nå eller mer, de neste tolv månedene. Det viser en rykende fersk undersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra Fokus Bank.

Hvis man splitter opp tallene, ligger personer uten barn eller med to barn i husstanden helt på gjennomsnittet.

I hustander med kun ett barn, svarer 92 prosent at de ønsker å legge til side like mye eller mer, mens tilsvarende tall for de med tre barn eller mer er på 66 prosent. Kanskje ikke så rart at husholdninger med mange barn ikke klarer å spare så mye.

Kun 10 prosent (13 prosent av mennene og 7 prosent av kvinnene) svarer at de vil spare gjennom ulike investeringer (annet enn bank), noe som betyr at mange kan gå glipp av en stor meravkastning.

Les også:Oslo-folk sparer mest til barna

Store utgifter frem i tid. Mange innser at det er smart å begynne tidlig med sparing til barn, og NRK Trøndelag meldte tidligere i år at halvparten av norske foreldre sparer hele eller deler av barnetrygden. Poden skal gjerne ha hus, førerkort og utdanning 20-30 år frem i tid, noe som utgjør store innhugg i de flestes økonomi.

Sparing av barnetrygden krever selvsagt at økonomien din er romslig nok, og at du ikke trenger pengene til å kjøpe mat, bleier og barneklær.

For tiden er den normale barnetrygdsatsen på 970 kroner i måneden per barn, vel og merke skattefritt.

Sparer du til barna i dag, betyr det samtidig at du har litt mindre penger å gi til barnas oppvekst. Derfor må du vurdere hvor mye sparing som er til barnes beste.

Hvordan bør du så spare? Over så mange år er det ikke likegyldig om barnet får 2 eller 8 prosent i årlig avkastning.

Mer risiko: Ungdomsøkonom Maria Setsaas i Fokus Bank oppfordrer foreldre til å ta noe mer risiko i sparingen. Dermed blir podens pengebinge større når pengene skal komme til nytte.

Ta mer risiko. Ungdomsøkonom Maria Setsaas i Fokus Bank legger vekt på at sparehorisonten er lang til foreldre som har små barn. Foreldre kan derfor tåle å ta litt mer risiko på disse pengene.

– Tallene i figuren under viser at man i de aller fleste tilfeller har fått en betydelig meravkastning ved å spare i aksjer på Oslo Børs enn i bankinnskudd.

Grafen under viser 18 års rullerende avkastning for både bankinnskudd og sparing i aksjemarkedet.

Hvis du for eksempel begynte månedlig sparing i 1970 ville du fått den årlige avkastningen helt til venstre i grafen. Bankinnskudd ville gitt i overkant av 6 prosent, mens aksjemarkedet ville gitt nesten 10 prosent.

Les også:Slik sparer du arveavgift

Aksjer og aksjefond gir bedre avkastning enn bank

Grafen viser hva du ville fått i årlig avkastning om du sparte i 18 år forut for året på den vannrette aksen. Blå er bankinnskudd og rød er aksjesparing. Grafene viser 18 års rullerende avkastning.Tallene i grafen er før skatt. Hadde vi tatt hensyn til skatt på avkastningen for bankinnskudd, ville forskjellene bli enda større og i favør av aksjefondsparing. Aksjefondsparing er fratrukket en årlig forvaltningskostnad på 1,7 prosent.

– Med dagens lave rentenivå på bankinnskudd vil avkastningen på oppsparte midler bli betydelig redusert når vi hensyntar både skatt og inflasjon. Det betyr at det i dag er nesten ingen økning i kjøpekraften på pengene som står plassert på en innskuddskonto. Avkastningen blir i tillegg redusert hvis man betaler formuesskatt, utdyper Maria Setsaas.

Gi fond i dåpsgave! Det å opprettholde eller å øke kjøpekraften på sparepengene vil nok de fleste være interessert i:

Sparer selv: Informasjonssjef i Storebrand Bjørn Erik Sættem og hans kone sparer månedlig til sitt barn i både fond og bank (kvinnen på bildet er kunderådgiver i Storebrand). En del av pengene sparer de i sitt eget navn og den andre delen i sin sønns navn. På den måten kan de styre sparepengene dit de ønsker, slik at sønnen unngår kutt i studiestøtten når den tid kommer.

– Dropp de tradisjonelle dåpsgavene og gi heller en fondsspareavtale i gave til barnet! Vi er inne i en tid der personlig økonomi blir mer avgjørende for unges fremtid. Oppsparte midler vil være helt avgjørende for å kunne realisere sine mål. Stigende boligpriser og strengere krav til egenkapital gjør at mange unge er avhengig av hjelp fra sine foreldre den dagen de skal kjøpe sin første bolig.

Spar jevnlig. Informasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, er enig med sin kollega i Fokus Bank om at aksjefond bør utgjøre hovedtyngden i en langsiktig spareportefølje.

– Start en månedlig spareavtale for barna. Det er lettere å spare fast enn i rykk og napp, sier Sættem.

På sinblogg i august skrev Sættem om akkurat dette temaet. Der står det blandt annet at bankene glemmer sparing i aksjefond, når det er snakk om sparing til fremtidig bolig for barn.

– Jeg skal innrømme at det er krevende å anbefale aksjefond som den smarteste formen for langsiktig sparing i dag.

De ti siste årene har et gjennomsnittlig globalt aksjefond tapt mot bankrenten. Men i de aller fleste fem- og tiårsperioder har aksjefond slått banksparing, legger han til.

Fast sparing: Daglig leder i AksjeNorge John Peter Tollefsen anbefaler en fast sparing i aksjefond, og minner om at man må justere beløpet i takt med prisstigningen. AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å øke folks kunnskap om hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer og på hvilken måte man selv kan spare i aksjer og/eller aksjefond.

Spar både i aksjer og bank. Daglig leder i AkjseNorge John Peter Tollefsen driver daglig folkeopplysning om sparing i aksjer.

– Hva er dine beste tips til foreldre som kan legge til side hele eller deler av barnetrygden til poden blir 18 år?

– Jeg synes man skal dele beløpet slik at minst 300 kroner legges i et aksjefond. Reguler de 300 kronene hvert år med for eksempel 25 kroner, slik at beløpet hele tiden holder tritt med inflasjonen og vel så det.

Fondet opprettes i barnets navn og resten settes på en høyrentekonto i bank. Alternativt til fond kan man en gang i året kjøpe aksjer i et selskap man oppfatter å kunne gi en god avkastning (utbytte pluss kursstigning) over lang tid, svarer Tollefsen.

Les også:Overformynderiet: Venn eller fiende?

Dine Pengers råd til hvordan du sparer riktig for barnet

Aksjefond: Sparing til barna har såpass lang tidshorisont at det stort sett alltid vil lønne seg. Inngå en spareavtale hvor du trekker et fast beløp 4-12 ganger i året.

Kostnadsspriket mellom de dyreste og billigste fondene kan være på opp til 1,75 prosent hvert år. Over så lang tidshorisont som barnesparing er, skal det mye til for å forsvare disse forskjellene. DP+ abonnenter finner oversikt over de fondene med lavest kostnad i vår kalkulator.

En av fordelene ved å spare i aksjefond er at du slipper å skatte av aksjefondet før det selges, i motsetning til banksparing hvor du må skatte av rentene hvert år.

Hvis du ikke vil ta risiko: Kvitt dere med den dyreste gjelden først. Dette er typisk rentebærende kredittkortgjeld, forbrukslån og lån med pant i bil. Deretter bør dere prioritere nedbetaling av boliglån inntil det er på et komfortabelt nivå i forhold til betjeningsevne og sikkerhet.

Er du gjeldfri, så kan du velge høyrentekonto, livrentekonto, obligasjons- eller pengemarkedsfond.

Alle bør ha en buffer for å håndtere uforutsette utgifter. Sett for eksempel to månedslønner på høyrentekonto.

Barneforsikring: Sørg for at barna har uføreforsikring. Offentlig uføretrygd er langt fra tilstrekkelig om uhellet skulle være ute. Dersom barna blir arbeidsuføre vil de ha en inntekt tilsvarende minstepensjonister i hele sitt voksne liv.

Vurder boligsparing: Sparing i bolig kan gi en rimelig inngangsbillett til boligmarkedet for barnet, men er selvfølgelig avhengig av at du har mye penger til overs.

Prisstigningen har historisk sett vært høy, men det er ingen garanti for at dette vil fortsette. Eiendom har også lav ligningsverdi som gjør at den skattbare formuen reduseres.

Husk imidlertid at penger investert i bolig er lite tilgjengelige og at du må betale arveavgift om du gir en bolig til barna.

Spar i foreldrenes navn: Sparer du i barnets navn, og barnet er under 18 år, bør du være oppmerksom på at overformynderiet overtar kontrollen med pengene når samlet sparebeløp kommer over 75.000 kroner. Dette unngår du om du sparer i eget navn.

Les på DP+:Overformynderiet: Venn eller fiende?

Da slipper du også å tenke på formuesgrensen som gjelder når barna skal studere. For mye i formue gjør nemlig at stipendet fra Lånekassen blir avkortet.

En risiko ved å spare i eget navn, er at pengene inngår i boet dersom dere skiller dere eller en av dere dør. Vær derfor tydelig med å merke kontiene i nettbanken.

Unngå arveavgift: Ifølge arveloven kan du gi såkalte periodiske ytelser til studenter. Dette er fritatt fra arveavgift og går heller ikke utover støtten fra Lånekassen.

På denne måten kan studenten få et kjærkomment tilskudd til økonomien samtidig som pengene ikke spiser av fribeløpet for arveavgift på 470.000 kroner. Pengene kan for eksempel komme fra foreldre eller besteforeldre.

SLIK KJØPER DU AKSJEFOND TIL BARNA DINE

1) Bestem beløp: Bestem deg for hvor stort beløp du ønsker å spare og hvor hyppig du ønsker å bli trukket.

2) Velg fond: Finn ut hvilke aksjefond du skal spare i. Les hvem som har høyest terningkast bakerst i bladet til Dine Penger eller sjekk Dine Pengers fondskalkulator.

3) Skaff kopi av ID: Kontakt forvalteren eller gå inn på deres hjemmeside for å bli kunde. For å bli kunde må du sende bekreftet kopi av godkjent legitimasjon (førerkort, pass eller bankkort).

4) Inngå spareavtale: Start en spareavtale med månedlige trekk. Hver måned vil det bli trukket fra din konto til spareavtalen. Du får regelmessig tilsendt informasjon om saldo og utvikling i fondet. Så lenge forvalteren er norsk, vil de også automatisk sende inn opplysninger om fondene dine til skattemyndighetene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Slik sparer DU smart

  2. Slik sparer du best til pensjon

  3. - Ikke spar til bolig i aksjefond

  4. Banksjef ber folk tømme sparekontoene

  5. - Nordmenn bør lære av svenskene