Kilder til VG: Vil kutte rentefradraget

En kraftig økning i den delen av formuesskatten som handler om hus, leiligheter og fritidseiendommer. Og et rentefradrag på lån som reduseres fra 27 til 20 prosent.

DRASTISKE GREP: Hans Henrik Scheel, sjef for Statistisk sentralbyrå, kommer med dramatiske endringer i dag.

Heiko Junge
  • Eirik Mosveen
  • Lars Joakim Skarvøy
  • Alf Bjarne Johnsen
Publisert:

Dette får VG opplyst av informerte kilder at det såkalte Scheel-utvalget foreslår i dag formiddag.

Det siste er en direkte følge av at utvalget foreslår å senke skatten på bedriftenes overskudd – selskapskatten fra 27 til 20 prosent.

Denne skattesatsen blir dermed også lik på alminnelig inntekt og kapitalskatten.

Dette vil gi gigantiske skattelettelser på oppimot 80 milliarder kroner. Begrunnelsen er at våre naboland har redusert selskapsskatten de siste årene.

Les også

Høyre og Ap vil ha bredt skatteforlik

Men det som gis i lettelser på arbeidsinntekter og til næringslivet, utlignes i all hovedsak av betydelige økninger i bolig- og eiendomsbeskatningen.

Vil fjerne formuesskatten

Selve hovedgrepet er å vri beskatningen vekk fra arbeid og bedrifter – og over til eiendom og forbruk.

Regjeringen får altså null støtte i det økonom-tunge utvalget for sin største kampsak – å redusere og på sikt fjerne formuesskatten. I stedet foreslås statens inntekter fra formuesskatten økt med rundt tre milliarder i forhold til det statsbudsjettet stortingsflertallet er blitt enige om.

Utvalget, som ledes av sjefen for Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, argumenterer aktivt for å beholde formuesskatten i Norge.

Les også

Sjeføkonom tipper gjennomsnittlig eiendomsskatt kan bli 15.000-22.500 kroner

Likevel står det følgende å lese i utvalgets rapport: «Formuesskatten har i dag en svært uheldig utforming». Men heller ikke her er begrunnelsen etter Regjeringens smak:

● Utvalget foreslår å gjeninnføre de såkalte aksjerabattene i formuesskatten. I dag skattes bankinnskudd for aksjer for 100 prosent av verdien. Nå skal disse skattes for kun 80 prosent av verdien.

● Boligen din skattes nå for 30 prosent av antatt markedsverdi. Også dette vil Scheel-utvalget skatte for 80 prosent av verdien. Det samme gjelder alle andre eiendommer.

● Hensikten er at all formue skal skattes likt – 80 prosent av verdien.

● Utvalget øker innslagspunktet til 2,23 millioner kroner i formue. I dag er det såkalte bunnfradraget på 1 million kroner (1,2 millioner i statsbudsjettet som skal vedtas for 2015).

● Fjorårets sats på formuesskatten – som var på 1 prosent – opprettholdes, hvis utvalget får det som det vil. Regjeringen er i årets budsjettforlik blitt enige om å redusere satsen til 0,85 prosent.

Nye skattetyper

Utvalget sier rett ut at den dramatiske senkningen av selskapsskatten og arbeidsinntekter må utlignes av økt skatt på eiendom og forbruk.

Etter det VG får opplyst innføres det «en ny, progressiv personskatt». Det er grunn til å tro at dette dreier seg om å etablere nye trinn i toppskatten.

I tillegg til en rekke andre helt nye større og mindre skattetyper.

Utvalget vurderer blant annet innføring av moms på flere finansielle tjenester som ikke har det i dag. Finansnæringen skal i det hele tatt skattes hardere, etter utvalgets mening.

De vil også fjerne Boligsparing med skattefradrag (BSU), skatteklasse 2 og skattlegging av inntekter fra utleie i egen bolig, som hybler. En lang rekke andre skattefradrag, som pendlerordningen, skal fjernes eller reduseres.

Les også:

Varsler aksjoner mot innføring av statlig eiendomsskattDramatiske skatteforslag fra Scheel-utvalget

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Dreyer: – Mange enkeltskjebner vil bli voldsomt rammet

  2. Regjeringen vil verne boligeierne

  3. Slik vil Scheel-utvalget endre skatten din

  4. Annonsørinnhold

  5. Skatteutvalg vil øke formuesskatten

  6. Høyre og Ap vil ha bredt skatteforlik